Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5150/B

Business name: 
STEFANIA S.T. a. s.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Registered seat: 
Palisády 59
Bratislava 811 01
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Identification number (IČO): 
35 826 371
  (from: 11/24/2010)
Date of entry: 
12/04/2001
  (from: 11/24/2010)
Date of deletion: 
07/20/2011
  (from: 07/20/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/20/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/24/2010)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 238/2010, Nz 58401/2010, NCRls 59123/2010 zo dňa 22.12.2010. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. č. N 239/2010, Nz 58403/2010, NCRls 59126/2010 zo dňa 22.12.2010 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou STEFANIA S.T. a. s., so sídlom Palisády 59, 811 01 Bratislava, IČO: 35 826 371 a nástupníckou spoločnosťou SPECTRUM SK, a. s., so sídlom Palackého 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 018, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti STEFANIA S.T. a. s. Obchodná spoločnosť STEFANIA S.T. a. s., so sídlom Palisády 59, 811 01 Bratislava, IČO: 35 826 371, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 1085/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 07/20/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/20/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SPECTRUM SK, a. s. 35691018 ,
Palackého
1
  (from: 07/20/2011)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person