Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5150/B

Business name: 
STEFANIA S.T. a. s.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Registered seat: 
Palisády 59
Bratislava 811 01
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Identification number (IČO): 
35 826 371
  (from: 11/24/2010)
Date of entry: 
12/04/2001
  (from: 11/24/2010)
Date of deletion: 
07/20/2011
  (from: 07/20/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/20/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/24/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
leasingová činnosť
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
čistenie budov, upratovacie práce
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
špedičná činnosť
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
pohostinská činnosť
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Ing. Ivan Málik - predseda predstavenstva
Malokarpatská 18
Limbach 900 91
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Jaroslav Nosko - člen predstavenstva
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Martin Pogány - člen predstavenstva
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Shares: 
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Stockholder: 
SPECTRUM SK, a. s.
Palackého 1
Bratislava 811 02
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Supervisory board: 
Mgr. Milan Kollár
Vazovová 9
Bratislava 811 07
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
JUDr. Dušan Kollár
boulevard d´Italie 42
Monaco 980 00
Monacké kniežatstvo
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Mgr. Renata Balheim
Tolstého 2
Bratislava 811 06
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 238/2010, Nz 58401/2010, NCRls 59123/2010 zo dňa 22.12.2010. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. č. N 239/2010, Nz 58403/2010, NCRls 59126/2010 zo dňa 22.12.2010 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou STEFANIA S.T. a. s., so sídlom Palisády 59, 811 01 Bratislava, IČO: 35 826 371 a nástupníckou spoločnosťou SPECTRUM SK, a. s., so sídlom Palackého 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 018, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti STEFANIA S.T. a. s. Obchodná spoločnosť STEFANIA S.T. a. s., so sídlom Palisády 59, 811 01 Bratislava, IČO: 35 826 371, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 1085/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 07/20/2011)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.11.2001, dodatkom č. 1 zo dňa 27.11.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.4.2003.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 29.5.2003.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.1.2004.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2005.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2007.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2008.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.9.2010.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2010, na ktorom bola schválená zmena právnej formy na akciovú spoločnosť. Zmena obchodného mena z pôvodného STEFANIA S.T. s.r.o. na nové STEFANIA S.T. a. s.
  (from: 11/24/2010 until: 07/19/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/20/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SPECTRUM SK, a. s. 35691018 ,
Palackého
1
  (from: 07/20/2011)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person