Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  270/B

Business name: 
Arthur Andersen, k.s. v likvidácii
  (from: 11/22/2012 until: 04/02/2014)
Registered seat: 
Hodžovo námestie 1A
Bratislava 811 06
  (from: 09/03/2008 until: 04/02/2014)
Identification number (IČO): 
31 402 950
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
09/30/1995
  (from: 09/29/1995)
Date of deletion: 
04/03/2014
  (from: 04/03/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/03/2014)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 09/29/1995)
Capital: 
1 693 EUR Paid up: 1 693 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 04/02/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2012
  (from: 11/22/2012)
 Liquidators:
Paul Antrobus
Dubečský mlýn 30
Chýnice, Tachlovice 252 17
Česká republika
From: 12/01/2012 Until: 04/03/2014
  (from: 11/22/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti v rozsahu ustanovenom v ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 11/22/2012)
Other legal facts: 
Na základe zápisnice z rokovania spoločníkov konaného dňa 29.04.2013 a 30.01.2014, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 30.04.2013, Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102304/5/52292/2014 zo dňa 08.01.2014 s výmazom spoločnosti Arthur Andersen, k. s. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Arthur Andersen, k. s. v likvidácii, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO : 31 402 950, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 270/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/03/2014)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person