Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  270/B

Business name: 
Arthur Andersen, k.s. v likvidácii
  (from: 11/22/2012 until: 04/02/2014)
Arthur Andersen, k.s.
  (from: 09/29/1995 until: 11/21/2012)
Registered seat: 
Hodžovo námestie 1A
Bratislava 811 06
  (from: 09/03/2008 until: 04/02/2014)
Zochova 6-8
Bratislava 811 03
  (from: 09/04/2001 until: 09/02/2008)
Panská 14
Bratislava 811 01
  (from: 09/05/1996 until: 09/03/2001)
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 09/29/1995 until: 09/04/1996)
Identification number (IČO): 
31 402 950
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
09/30/1995
  (from: 09/29/1995)
Date of deletion: 
04/03/2014
  (from: 04/03/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/03/2014)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 09/29/1995)
Objects of the company: 
auditorská činnosť
  (from: 09/29/1995 until: 08/19/2001)
daňovoporadenská činnosť
  (from: 09/29/1995 until: 04/02/2014)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 02/06/1998 until: 04/02/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/20/1999 until: 04/02/2014)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/20/1999 until: 04/02/2014)
Partners: 
General partner
Arthur Andersen LLP
33 West Monroe Street
Chicago, 60602 Illinois
USA
  (from: 09/29/1995 until: 05/29/2003)
General partner
AAS s.r.o.
Hodžovo námestie 1A
Bratislava 811 06
  (from: 03/19/2005 until: 04/02/2014)
Limited partner
Arthur Andersen Česká republika, k.s.
Karlovo náměstí 10
Praha 2 120 00
Česká republika
  (from: 05/30/2003 until: 04/02/2014)
General partner
SC2000C s.r.o.
Husova 5/240
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 05/30/2003 until: 03/18/2005)
Limited partner
Ing. Bronislava Bračoková
Jasovská 29
Bratislava 851 07
  (from: 11/29/2001 until: 05/29/2003)
Limited partner
Ing. Bronislava Bračoková
Jasovská 29
Bratislava 851 07
  (from: 02/06/1998 until: 11/28/2001)
Limited partner
Ing. Bronislava Bračoková
Jasovská 29
Bratislava 851 07
  (from: 04/25/1997 until: 02/05/1998)
Limited partner
Ing. Antonín Masaryk
Na Barine 15
Bratislava 841 03
  (from: 09/29/1995 until: 04/24/1997)
Amount of each limited partner's investment: 
Ing. Antonín Masaryk
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 300 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 04/24/1997)
Ing. Bronislava Bračoková
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 300 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 02/05/1998)
Ing. Bronislava Bračoková
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 300 Sk
  (from: 02/06/1998 until: 11/28/2001)
Ing. Bronislava Bračoková
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 05/29/2003)
Arthur Andersen Česká republika, k.s.
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 05/30/2003 until: 12/01/2009)
Arthur Andersen Česká republika, k.s.
Amount of investment: 1 693 EUR Paid up: 1 693 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 04/02/2014)
Management body: 
General partner
  (from: 09/04/2001 until: 04/02/2014)
General partner
  (from: 08/20/2001 until: 09/03/2001)
General partner
  (from: 07/20/1999 until: 08/19/2001)
General partner
  (from: 02/09/1999 until: 07/19/1999)
General partner
  (from: 02/06/1998 until: 02/08/1999)
komplementári
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1998)
Arthur Andersen LLP
33 West Monroe Street
Chicago, 60602 Illinois
USA
Until: 11/25/2002
  (from: 02/06/1998 until: 05/29/2003)
Arthur Andersen LLP
West Washington Street 69
Illinois
USA
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1998)
SC2000C s.r.o.
Husova 5/240
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 05/30/2003 until: 03/18/2005)
SC2000C s.r.o.
Husova 5/240
Praha 1 110 00
Česká republika
Until: 03/11/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Ruth Clamp
Pyrenejská 2
Bratislava 831 03
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1998)
AAS s.r.o.
Hodžovo námestie 1A
Bratislava 811 06
From: 03/11/2005
  (from: 03/19/2005 until: 04/02/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná komplementár. Každý z prokuristov je oprávnený konať za spoločnosť a podpisovať za ňu samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 09/04/2001 until: 04/02/2014)
V mene spoločnosti koná komplementár. Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť a podpisovať za ňu samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/20/2001 until: 09/03/2001)
V mene spoločnosti koná komplementár v zastúpení: Santiago Pardo Jimenez, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Emilio Ferrari 26, Madrid, Španielsko, dlhodobý pobyt na území SR: Staré Grunty 3164/222, Bratislava, Francis Martin Walsh, r.č. XXXXXXX/XXXXX, 2 St. Catherines Park, Glenageary, Co. Dublin, Írsko, dlhodobý pobyt na území SR: Vidlicová 3483/41, Bratislava, Každá z vyššie uvedených osôb je oprávnená konať v mene spoločnosti Arthur Andersen, k.s. samostatne.
  (from: 07/20/1999 until: 08/19/2001)
Spoločnosť zastupuje komplementár v zastúpení: Valentín Gura, r.č. XXXXXXX/XXXX, Gaštanová 3080/14, Žilina, Santiago Pardo Jimenez, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Emilio Ferrari 26, Madrid, Španielsko, dlhodobý pobyt na území SR: Staré Grunty 222, Bratislava, David Frier, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Inveralmond Grove 4, Cramond, Edingurgh EH4 6RA, Veľká Británia, dlhodobý pobyt na území SR: Staré Grunty 222, Bratislava, Francis Martin Walsh, r.č. XXXXXXX/XXXXX, 2 St. Cartherines Park, Glenageary, Co. Dublin, Írsko, dlhodobý pobyt na území SR: Vidlicová 3483/41, Bratislava. Každá z vyššie uvedených osôb je oprávnená konať v mene spoločnosti Arthur Andersen, k.s. samostatne.
  (from: 02/09/1999 until: 07/19/1999)
Spoločnosť zastupuje komplementár v zastúpení: Valentín Gura, r.č. XXXXXXX/XXXX, Gaštanová 3080/14, Žilina, Santiago Pardo Jimenez, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Emilio Ferrari 26, Madrid, Španielsko, dlhodobý pobyt na území SR: Staré Grunty 222, Bratislava, David Frier, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Inveralmond Grove 4, Cramond, Edingurgh EH4 6RA, Veľká Británia, dlhodobý pobyt na území SR: Staré Grunty 222, Bratislava, Každá z vyššie uvedených osôb je oprávnená konať v mene spoločnosti Arthur Andersen, k.s. samostatne.
  (from: 02/06/1998 until: 02/08/1999)
Spoločnosť zastupuje komplementár v zastúpení Ruth Clamp.
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1998)
Procuration: 
Santiago Pardo Jimenéz
Révová 4205/12
Bratislava
  (from: 08/20/2001 until: 06/27/2002)
Dana Škodná
Palkovičova 217/14
Bratislava
  (from: 09/04/2001 until: 10/14/2001)
Dana Škodná
Palkovičova 217/14
Bratislava
  (from: 10/15/2001 until: 06/24/2010)
Dana Škodná
Palkovičova 217/14
Bratislava
Until: 06/11/2010
  (from: 06/25/2010 until: 06/24/2010)
Denisa Valašková
Karola Adlera 12
Bratislava 841 02
  (from: 09/04/2001 until: 08/26/2010)
Denisa Valašková
Karola Adlera 12
Bratislava 841 02
Until: 07/23/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Juan Carlos García Santiago
c/Magallanes 38, 4o A
Madrid 280 15
Španielsko
residence in the Slovak Republic :
Tichá 5149/34
Bratislava 811 02
  (from: 11/29/2001 until: 06/27/2002)
Capital: 
1 693 EUR Paid up: 1 693 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 04/02/2014)
51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 05/30/2003 until: 12/01/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2012
  (from: 11/22/2012)
 Liquidators:
Paul Antrobus
Dubečský mlýn 30
Chýnice, Tachlovice 252 17
Česká republika
From: 12/01/2012 Until: 04/03/2014
  (from: 11/22/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti v rozsahu ustanovenom v ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 11/22/2012)
Other legal facts: 
Na základe zápisnice z rokovania spoločníkov konaného dňa 29.04.2013 a 30.01.2014, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 30.04.2013, Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102304/5/52292/2014 zo dňa 08.01.2014 s výmazom spoločnosti Arthur Andersen, k. s. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Arthur Andersen, k. s. v likvidácii, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO : 31 402 950, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 270/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/03/2014)
Spoločnosť bola založená premenou spoločnosti Arthur Andersen s.r.o. v zmysle ustanovení z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 618
  (from: 09/29/1995 until: 04/02/2014)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 22.8.1996, 23.8.1996. Stary spis: Sr 618
  (from: 09/05/1996 until: 04/02/2014)
Záznam z rokovania zhromaždenia spoločníkov zo dňa 26.3.1997. Stary spis: Sr 618
  (from: 04/25/1997 until: 04/02/2014)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 30.9.1997 a 13.10.1997. Stary spis: Sr 618
  (from: 02/06/1998 until: 04/02/2014)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 11.03.1999, 06.04.1999 a 11.05.1999.
  (from: 07/20/1999 until: 04/02/2014)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 7.5.2001 a 27.7.2001 o menovaní prokuristu a zúžení predmetu činnosti.
  (from: 08/20/2001 until: 04/02/2014)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia spoločníkov zo dňa 15.8.2001, na ktorom bola schválená zmena sídla, udelenie prokúry a zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/04/2001 until: 04/02/2014)
Vypovedanie prokúry prokuristov Santiago Pardo Jiménez a Juan Carlos García Santiago zo dňa 12.4.2002 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 176/2002, Nz 182/2002 dňa 24.6.2002. Santiago Pardo Jiménez, funkcia končí dňom 12.4.2002 Juan Carlos García Santiago, funkcia končí dňom 12.4.2002
  (from: 06/28/2002 until: 04/02/2014)
Štatutárny orgán komplementára: Paul Antrobus, konateľ narodený 9. júla 1963 Koubkova 16, 120 00 Praha 2 trvale bytom 2 Howkwurst, Cobham, Surrery, KT112QX, Veľká Británia dátum vzniku funkcie od 25. novembra 2002 Notárska zápisnica č. N 233/02, Nz 233/02 zo dňa 25.11.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníkov o prevode obch. podielu komanditistu, o zmene komplementárov, ako aj o zmene spoločenskej zmluvy. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25.11.2002.
  (from: 05/30/2003 until: 04/02/2014)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 11.3.2005, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/19/2005 until: 04/02/2014)
Uznesenie zhromaždenia spoločníkov zo dňa 25.08.2008.
  (from: 09/03/2008 until: 04/02/2014)
Uznesenie zhromaždenia spoločníkov zo dňa 09.06.2010.
  (from: 06/25/2010 until: 04/02/2014)
Uznesenie zhromaždenia spoločníkov zo dňa 21.07.2010.
  (from: 08/27/2010 until: 04/02/2014)
Uznesenie zhromaždenia spoločníkov zo dňa 08.11. 2012.
  (from: 11/22/2012 until: 04/02/2014)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person