Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  440/B

Business name: 
DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
Registered seat: 
Mliekárenská 10
Bratislava 825 26
  (from: 11/12/1997 until: 12/31/1997)
Identification number (IČO): 
31 395 856
  (from: 06/05/1995)
Date of entry: 
06/05/1995
  (from: 06/05/1995)
Date of deletion: 
01/01/1998
  (from: 01/27/1998)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 06/05/1995)
Other legal facts: 
Dohodou zo dňa 28.11.1997 bolo rozhodnuté o zlúčení zdravotných poisťovní: DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa, so sídlom: Bratislava, Mliekárenská 10, IČO 31 395 856 a Zdravotnej poistovni PERSPEKTÍVA, so sídlom: Banská Bystrica, Nám. Štefana Moyzesa 4, IČO 31 629 962 ku dňu 01.01.1998 podľa § 34 ods. 1 písm. a/ Zák. NR SR č. 273/1994 Z.z. v platnom znení, s tým, že dňom 01.01.1998 prechádzajú všetky práva a záväzky DRUZAP Družstevnej zdravotnej poisťovne na Zdravotnú poisťovňu PERSPEKTÍVA, poistencov preberá Zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA. Na základe týchto skutočností sa DRUZAP Družstevná poisťovňa vymazáva z obchodného registra. V y m a z u j e s a : DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa so sídlom Mliekárenská 10, Bratislava sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 01/01/1998)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person