Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5159/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
HORSE PARK a. s.
  (from: 12/01/2010)
Registered seat: 
Dubová 33/A
Šamorín 931 01
  (from: 06/09/2016)
Identification number (IČO): 
47 231 335
  (from: 12/01/2010)
Date of entry: 
12/01/2010
  (from: 12/01/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/01/2010)
Objects of the company: 
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 12/01/2010)
predaj nehnuteľností
  (from: 12/01/2010)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 05/12/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/2010)
Ing. Lesanka Jánošíková - predseda
Sadová 2188/15
Stupava 900 31
From: 12/02/2015
  (from: 12/12/2015)
Ing. Tomáš Ceizel - člen
Zimná 3271/2
Bratislava - Ružinov 821 02
From: 12/02/2015
  (from: 12/12/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti členovia predstavenstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/25/2013)
Capital: 
41 000 000 EUR Paid up: 41 000 000 EUR
  (from: 07/14/2015)
Shares: 
Number of shares: 16400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 07/14/2015)
Stockholder: 
ELEMENTS RESORT a. s.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (from: 12/12/2015)
Supervisory board: 
Ing. Viera Janečková
Vrútocká 4512/22
Bratislava - Ružinov 821 04
From: 12/02/2015
  (from: 12/12/2015)
Mgr. Juraj Bača
Ul. J. Husa 2745/2
Komárno 945 01
From: 12/02/2015
  (from: 12/12/2015)
Patrik Danek
Slowackého 4694/47
Bratislava - Ružinov 821 04
From: 12/02/2015
  (from: 12/12/2015)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 395/2010, Nz 44999/2010, spísanej dňa 19.11.2010 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/01/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 8/2011, Nz 1176/2011 zo dňa 14.01.2011.
  (from: 01/28/2011)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 85/2011 Nz 13563/2011 zo dňa 14.04.2011.
  (from: 05/12/2011)
Notárska zápisnica č. N 269/2011, Nz 36042/2011, NCRls 36896/2011 zo dňa 29.09.2011.
  (from: 10/07/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 481/2013, Nz 13312/2013, NCRIs 13657/2013.
  (from: 05/07/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.07.2013.
  (from: 07/25/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.08.2013.
  (from: 09/18/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3849/2013 Nz 36800/2013 NCRls 37481/2013 zo dňa 18.10.2013
  (from: 11/09/2013)
Notárska zápisnica č. N 4801/2013, Nz 57536/2013 zo dňa 30.12.2013.
  (from: 01/21/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 432/2014, Nz 4923/2014, NCRls 4980/2014 zo dňa 10.02.2014.
  (from: 03/01/2014)
Notárska zápisnica č. N 802/2014, NZ 9247/2014, NCRls 9424/2014 zo dňa 10.3.2014.
  (from: 03/27/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2014. Notárska zápisnica č. N 2345/2014, Nz 26620/2014, NCRls 27118/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2014.
  (from: 08/22/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 705/2015, Nz 8135/2015, NCRls 8362/2015 zo dňa 11.03.2015.
  (from: 04/02/2015)
Zápisnica z MVZ z 01.12.2015.
  (from: 12/12/2015)
Notárska zápisnica č. N 179/2016, Nz 19598/2016, NCRls 20161/2016 zo dňa 01.06.2016.
  (from: 06/09/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person