Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  69121/B

Business name: 
METRO Group Properties SR s. r. o.
  (from: 12/07/2010)
Registered seat: 
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 12/07/2010)
Identification number (IČO): 
45 951 594
  (from: 12/07/2010)
Date of entry: 
12/07/2010
  (from: 12/07/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/07/2010)
Objects of the company: 
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/07/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/07/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/07/2010)
Partners: 
Metro Cash & Carry International Holding B.V.
De Flinesstraat 9
Amsterdam-Duivendrecht 1114AL
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 33212405
  (from: 09/21/2022)
Metro Distributie Nederland B.V.
De Flinesstraat 9
Amsterdam-Duivendrecht 1114AL
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 33133449
  (from: 09/21/2022)
Contribution of each member: 
Metro Distributie Nederland B.V.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 09/21/2022)
Metro Cash & Carry International Holding B.V.
Amount of investment: 6 598 333 EUR Paid up: 6 598 333 EUR
  (from: 09/21/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/07/2010)
Volkan Buyruk
Fialkové údolie 4908/51
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 01/30/2020
  (from: 05/22/2020)
Silvia Pokrývková
Tomášikova 16530/23C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 09/01/2023
  (from: 09/20/2023)
Romain Vincent
Na Děkance 2901/1
Praha 128 00
Česká republika
From: 01/31/2023
  (from: 04/19/2023)
Allen David Burkhardt
Fasanenweg 3
Frankfurt nad Mohanom 604 37
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2023
  (from: 07/21/2023)
Acting in the name of the company: 
Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.
  (from: 12/07/2010)
Capital: 
6 599 083 EUR Paid up: 6 599 083 EUR
  (from: 02/15/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.11.2010 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/07/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2010. Projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ICO: 35 772 841 spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 635/2010 Nz 58707/2010, dňa 28.12.2010, na základe ktorého zaniká obchodná spoločnosť METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 772 841 a nástupníckymi spoločnosťami sa stávajú: 1. obchodná spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka Dunaji, IČO: 45 952 671 a 2. obchodná spoločnosť METRO Group Properties SR s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45 951 594, ktoré sa stávajú univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. a preberajú všetky práva, záväzky a pohľadávky a všetok majetok zanikajúcej spoločnosti podľa schváleného projektu rozdelenia spoločnosti.
  (from: 02/15/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.01.2012.
  (from: 01/13/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 31.07.2012.
  (from: 08/25/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
  (from: 04/11/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2015.
  (from: 04/16/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2018.
  (from: 04/11/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.03.2018 a 31.05.2018.
  (from: 07/21/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením
  (from: 02/15/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 02/15/2011)
Date of updating data in databases:  12/06/2023
Date of extract :  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person