Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5168/B

Business name: 
X-FARM a. s.
  (from: 12/08/2010)
Registered seat: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
  (from: 12/08/2010)
Identification number (IČO): 
45 947 767
  (from: 12/08/2010)
Date of entry: 
12/08/2010
  (from: 12/08/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/08/2010)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/13/2013)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 08/13/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/08/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/08/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/08/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/08/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/08/2010)
finančný leasing
  (from: 12/08/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/08/2010)
administratívne služby
  (from: 12/08/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/08/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/08/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/08/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/08/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/08/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 12/08/2010)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 12/08/2010)
počítačové služby
  (from: 12/08/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/08/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/08/2010)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 12/08/2010)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/08/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/08/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/08/2010)
chov hospodárskych zvierat, koní, farmových jeleňov, hovädzieho dobytka, oviec a kôz
  (from: 12/08/2010)
chov vybraných druhov zvierat
  (from: 12/08/2010)
chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 12/08/2010)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 12/08/2010)
Prevádzkovanie inseminačnej stanice pre ovce a kozy.
  (from: 02/24/2016)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 12/08/2010 until: 05/06/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/2010)
Tomáš Ledecký - predseda predstavenstva
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 02/24/2015
  (from: 03/04/2015)
Ing. Radim Greguš - člen
Sputniková 5534/18
Bratislava 821 02
From: 02/07/2013
  (from: 02/21/2013 until: 05/06/2014)
Ing. Radim Greguš - člen
Sputniková 5534/18
Bratislava 821 02
From: 02/07/2013 Until: 04/16/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputnikova 5534/18
Bratislava 821 02
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 02/09/2012)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputnikova 5534/18
Bratislava 821 02
From: 12/08/2010 Until: 02/03/2012
  (from: 02/10/2012 until: 02/09/2012)
Tomáš Ledecký - člen
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 04/30/2013
  (from: 06/26/2013 until: 03/03/2015)
Tomáš Ledecký - člen
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 04/30/2013 Until: 02/24/2015
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Ing. Filip Matovič - člen predstavenstva
Lackova 3467/1
Bratislava 841 04
From: 02/03/2012
  (from: 02/10/2012 until: 06/25/2013)
Ing. Filip Matovič - člen predstavenstva
Lackova 3467/1
Bratislava 841 04
From: 02/03/2012 Until: 04/30/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
Mgr. Leon Matúš - člen predstavenstva
M.Rázusa 1471/32
Trenčín 911 01
From: 02/03/2012
  (from: 02/10/2012 until: 02/20/2013)
Mgr. Leon Matúš - člen predstavenstva
M.Rázusa 1471/32
Trenčín 911 01
From: 02/03/2012 Until: 02/07/2013
  (from: 02/21/2013 until: 02/20/2013)
Ing. Jaroslav Pokorádi , PhD. - člen predstavenstva
Suvorovova 1635/30
Pezinok 902 01
From: 02/24/2015
  (from: 03/04/2015 until: 07/26/2019)
Ing. Jaroslav Pokorádi , PhD. - člen predstavenstva
Suvorovova 1635/30
Pezinok 902 01
From: 02/24/2015 Until: 07/15/2019
  (from: 07/27/2019 until: 07/26/2019)
Ing. Jaroslav Pokorádi , PhD. - predseda predstavenstva
Suvorovova 1635/30
Pezinok 902 01
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 03/03/2015)
Ing. Jaroslav Pokorádi , PhD. - predseda predstavenstva
Suvorovova 1635/30
Pezinok 902 01
From: 12/08/2010 Until: 02/24/2015
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Jaroslav Žídek - člen predstavenstva
Ke Kateřinkám 1403/01
Praha 4 194 00
Česká republika
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 02/09/2012)
Jaroslav Žídek - člen predstavenstva
Ke Kateřinkám 1403/01
Praha 4 194 00
Česká republika
From: 12/08/2010 Until: 02/03/2012
  (from: 02/10/2012 until: 02/09/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/27/2019)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva s predsedom predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/04/2015 until: 07/26/2019)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Na platnosť úkonov týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osôb, uzatvárania dohôd o urovnaní, vydania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku spoločnosti právami tretích osôb, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv, je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.
  (from: 02/21/2013 until: 03/03/2015)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Na platnosť úkonov týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osôb, uzatvárania dohôd o urovnaní, vydania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku spoločnosti právami tretích osôb, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv, je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.
  (from: 12/08/2010 until: 02/20/2013)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 12/08/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 12/08/2010)
Stockholder: 
FIRK s.r.o.
Ventúrska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 06/17/2021)
EASTFIELD HOLDING CYPRUS LIMITED
Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301 18
Nicosia P.C. 1075
Cyprus
  (from: 12/08/2010 until: 03/03/2015)
STOPCORE LIMITED
Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3
Nicosia 1066
Cyprus
  (from: 03/04/2015 until: 06/16/2021)
Supervisory board: 
Ing. Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava 811 01
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010)
Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 03/17/2021
  (from: 06/17/2021)
Angelika Dang Van
Račice 80
Nitrica 972 22
From: 03/17/2021
  (from: 06/17/2021)
Ing. Ľuboš Chmelár
Suché Miesto 1850/102
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 06/25/2013)
Ing. Ľuboš Chmelár
Suché Miesto 1850/102
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/08/2010 Until: 04/30/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
Ing. Matej Ovčiarka
Brusnicová 3616/10
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/30/2013
  (from: 06/26/2013 until: 05/06/2014)
Ing. Matej Ovčiarka
Brusnicová 3616/10
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/30/2013 Until: 04/16/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Mgr. Roland Uhrina
Brnianska 3717/27
Bratislava 811 04
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 03/03/2015)
Mgr. Roland Uhrina
Brnianska 3717/27
Bratislava 811 04
From: 12/08/2010 Until: 02/24/2015
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Ing. Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 04/16/2014 Until: 03/17/2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Ing. Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 04/16/2014
  (from: 05/07/2014 until: 06/16/2021)
Ing. Branislav Peško
Píla 26
Píla 900 89
From: 02/24/2015 Until: 03/17/2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Ing. Branislav Peško
Píla 26
Píla 900 89
From: 02/24/2015
  (from: 03/04/2015 until: 06/16/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 131/2010, Nz 43746/2010, spísanej dňa 15.11.2010 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/08/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 60/2012, Nz 4039/2012 zo dňa 03.02.2012.
  (from: 02/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.02.2013.
  (from: 02/21/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2013.
  (from: 06/26/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2013.
  (from: 08/13/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 484/2014 Nz 14774/2014 NCRls 15081/2014 dňa 16.04.2014.
  (from: 05/07/2014)
Date of updating data in databases:  12/03/2021
Date of extract :  12/06/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person