Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  335/B

Business name: 
MIRAK, v.o.s.
  (from: 07/18/1994 until: 12/10/2014)
ČIBOSTAV, v.o.s.
  (from: 03/15/1993 until: 07/17/1994)
Registered seat: 
1036
Veľké Leváre 908 73
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
Identification number (IČO): 
31 431 275
  (from: 03/15/1993)
Date of entry: 
03/15/1993
  (from: 03/15/1993)
Date of deletion: 
12/11/2014
  (from: 12/11/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/11/2014)
Legal form: 
General partnership
  (from: 03/15/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vyb. sídl. celkov/
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
maloobchod s potravinami, cukrár. výrobka- mi, ovocím a zeleninou
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 07/18/1994 until: 12/10/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/1994 until: 12/10/2014)
Partners: 
Anton Bokol
39
Veľké Leváre
Slovak Republic
  (from: 03/15/1993 until: 07/17/1994)
Miroslav Čiliak
1036
Veľké Leváre
Slovak Republic
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
Ing Andrej Kapusta
468
Borský Jur
Slovak Republic
  (from: 07/18/1994 until: 12/10/2014)
Management body: 
spoločníci
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
Anton Bokol
39
Veľké Leváre
  (from: 03/15/1993 until: 07/17/1994)
Miroslav Čiliak
1036
Veľké Leváre
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
Ing Andrej Kapusta
468
Borský Jur
  (from: 07/18/1994 until: 12/10/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú spoločníci, každý samostatne.
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33 CbR/87/2012 zo dňa 20.11.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2014 bola obchodná spoločnosť MIRAK, v.o.s., so sídlom Veľké Leváre 1036, Bratislava, IČO: 31 431 275 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť MIRAK, v.o.s., so sídlom Veľké Leváre 1036, Bratislava, IČO: 31 431 275 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 335/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 12/11/2014)
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 25.11.1992 v zmysle ust. § 76 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších práv. predpisov. Stary spis: Sr 56 Stary spis: Sr 735
  (from: 03/15/1993 until: 12/10/2014)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17.11.1993 a jej dodatok zo dňa 1.7.1994. Stary spis: Sr 56 Stary spis: Sr 735
  (from: 07/18/1994 until: 12/10/2014)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person