Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5165/B

Business name: 
EASTFIELD Management a. s.
  (from: 12/08/2010)
Registered seat: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
  (from: 12/08/2010)
Identification number (IČO): 
45 947 805
  (from: 12/08/2010)
Date of entry: 
12/08/2010
  (from: 12/08/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/08/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/08/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/08/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/08/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/08/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/08/2010)
finančný leasing
  (from: 12/08/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/08/2010)
administratívne služby
  (from: 12/08/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/08/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/08/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/08/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/08/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/08/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 12/08/2010)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 12/08/2010)
počítačové služby
  (from: 12/08/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/08/2010)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 12/08/2010)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/08/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/08/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/08/2010)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/23/2015)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 12/08/2010 until: 05/05/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/2010)
Tomáš Ledecký - predseda predstavenstva
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 04/30/2013
  (from: 06/07/2013)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputnikova 5534/18
Bratislava 821 02
From: 12/08/2010
  (from: 07/30/2011 until: 02/09/2012)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputnikova 5534/18
Bratislava 821 02
From: 12/08/2010 Until: 02/03/2012
  (from: 02/10/2012 until: 02/09/2012)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputniková 5534/18
Bratislava 821 02
From: 05/31/2013
  (from: 06/19/2013 until: 05/05/2014)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputniková 5534/18
Bratislava 821 02
From: 05/31/2013 Until: 04/16/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/05/2014)
Ing. Radim Greguš - predseda predstavenstva
Sputnikova 5534/18
Bratislava 821 02
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 07/29/2011)
Ing. Filip Matovič - predseda predstavenstva
Lackova 3467/1
Bratislava 841 04
From: 07/26/2011
  (from: 07/30/2011 until: 06/06/2013)
Ing. Filip Matovič - predseda predstavenstva
Lackova 3467/1
Bratislava 841 04
From: 07/26/2011 Until: 04/30/2013
  (from: 06/07/2013 until: 06/06/2013)
Ing. Miroslav Mišiak - člen predstavenstva
147
Nitrica 972 22
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 07/29/2011)
Ing. Miroslav Mišiak - člen predstavenstva
147
Nitrica 972 22
From: 12/08/2010 Until: 07/26/2011
  (from: 07/30/2011 until: 07/29/2011)
Mgr. Katarína Prymusová - člen predstavenstva
Orchideová 14595/14
Bratislava 821 07
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 04/23/2012)
Mgr. Katarína Prymusová - člen predstavenstva
Orchideová 14595/14
Bratislava 821 07
From: 12/08/2010 Until: 04/16/2012
  (from: 04/24/2012 until: 04/23/2012)
Ing. Karol Slaninka - člen predstavenstva
Romanova 1680/21
Bratislava 851 02
From: 02/03/2012
  (from: 02/10/2012 until: 06/18/2013)
Ing. Karol Slaninka - člen predstavenstva
Romanova 1680/21
Bratislava 851 02
From: 02/03/2012 Until: 05/31/2013
  (from: 06/19/2013 until: 06/18/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti proipojí svoj podpis.
  (from: 03/13/2015)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj podpis. Na platnosť úkonov týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osôb, uzatvárania dohôd o urovnaní, vydania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku Spoločnosti právami tretích osôb, sczdzovania a zaťažovania nehnuteľností Spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv, je potrebný súhlas dozornej rady Spoločnosti.
  (from: 04/24/2012 until: 03/12/2015)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Na platnosť úkonov týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osob, uzatvárania dohôd o urovnaní, vydania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku spoločnosti právami tretích osôb, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv, je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.
  (from: 12/08/2010 until: 04/23/2012)
Capital: 
115 000 EUR Paid up: 115 000 EUR
  (from: 12/18/2014)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 12/08/2010 until: 12/17/2014)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 12/08/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 90 000 EUR
  (from: 12/18/2014)
Stockholder: 
FIRK s.r.o.
Ventúrska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 05/27/2021)
EASTFIELD HOLDING CYPRUS LIMITED
Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301 18
Nicosia P.C. 1075
Cyperská republika
  (from: 12/08/2010 until: 11/05/2013)
MOSTRUD LIMITED
Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301 18
Nicosia 1075
Cyperská republika
  (from: 11/06/2013 until: 12/17/2014)
Supervisory board: 
Ing. Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava 811 01
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010)
Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 03/10/2021
  (from: 05/27/2021)
Angelika Dang Van
Račice 80
Nitrica 972 22
From: 03/10/2021
  (from: 05/27/2021)
Ing. Michal Dobiš
Križovany nad Dudváhom 176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 04/16/2014
  (from: 05/06/2014 until: 03/12/2015)
Ing. Michal Dobiš
Križovany nad Dudváhom 176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 04/16/2014 Until: 02/24/2015
  (from: 03/13/2015 until: 03/12/2015)
Ing. Ľuboš Chmelár
Suché Miesto 1850/102
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 06/06/2013)
Ing. Ľuboš Chmelár
Suché Miesto 1850/102
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/08/2010 Until: 04/30/2013
  (from: 06/07/2013 until: 06/06/2013)
PhDr. Marián Lančarič
Šúrska 735/2
Modra 900 01
From: 02/24/2015
  (from: 03/13/2015 until: 04/19/2017)
PhDr. Marián Lančarič
Šúrska 735/2
Modra 900 01
From: 02/24/2015 Until: 04/06/2017
  (from: 04/20/2017 until: 04/19/2017)
Ing. Matej Ovčiarka
Brusnicová 3616/10
Chorvatsky Grob 900 25
From: 04/30/2013
  (from: 06/07/2013 until: 05/05/2014)
Ing. Matej Ovčiarka
Brusnicová 3616/10
Chorvatsky Grob 900 25
From: 04/30/2013 Until: 04/16/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/05/2014)
Mgr. Roland Uhrina
Brnianska 3717/27
Bratislava 811 04
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 05/05/2014)
Mgr. Roland Uhrina
Brnianska 3717/27
Bratislava 811 04
From: 12/08/2010 Until: 04/16/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/05/2014)
Ing. Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 04/16/2014 Until: 03/10/2021
  (from: 05/27/2021 until: 05/26/2021)
Ing. Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 04/16/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/26/2021)
Iveta Ledecká
Františkánska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/06/2017 Until: 03/10/2021
  (from: 05/27/2021 until: 05/26/2021)
Iveta Ledecká
Františkánska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/06/2017
  (from: 04/20/2017 until: 05/26/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 130/2010, Nz 43725/2010 dňa 15.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/08/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2011
  (from: 07/30/2011)
Notárska zápisnica č. N 58/2012, Nz 4044/2012, NCRls 4166/2012 zo dňa 03.02.2012.
  (from: 02/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 187/2012, Nz 13081/2012 zo dňa 16.4.2012
  (from: 04/24/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2013.
  (from: 06/07/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.05.2013.
  (from: 06/19/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.04.2014.
  (from: 05/06/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1262/2014, Nz 52336/2014, NCRls 53251/2014 zo dňa 05.12.2014.
  (from: 12/18/2014)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2015.
  (from: 09/23/2015)
Date of updating data in databases:  12/03/2021
Date of extract :  12/06/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person