Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5164/B

Business name: 
ELESKO Trading a. s.
  (from: 12/07/2010)
Registered seat: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
  (from: 12/07/2010)
Identification number (IČO): 
45 947 741
  (from: 12/07/2010)
Date of entry: 
12/07/2010
  (from: 12/07/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/07/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/07/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/07/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/07/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/07/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/07/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/07/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/07/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/07/2010)
finančný leasing
  (from: 12/07/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/07/2010)
administratívne služby
  (from: 12/07/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/07/2010)
fotografické služby
  (from: 12/07/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/07/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/07/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/07/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 12/07/2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 12/07/2010)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 12/07/2010)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/07/2010)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 12/07/2010)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 12/07/2010)
počítačové služby
  (from: 12/07/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/07/2010)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 12/07/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/07/2010)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 12/07/2010)
sťahovacie služby
  (from: 12/07/2010)
kuriérske služby
  (from: 12/07/2010)
donášková služba
  (from: 12/07/2010)
skladovanie
  (from: 12/07/2010)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 12/07/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/07/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/07/2010)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 12/07/2010)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 07/12/2017)
Výroba nápojov
  (from: 07/12/2017)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/12/2017)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 12/07/2010 until: 05/02/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/07/2010)
Tomáš Ledecký - predseda predstavenstva
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 07/24/2014
  (from: 08/02/2014)
Ing. Michal Dobiš - člen predstavenstva
Križovany nad Dudváhom 176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 04/16/2014
  (from: 05/03/2014 until: 03/09/2015)
Ing. Michal Dobiš - člen predstavenstva
Križovany nad Dudváhom 176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 04/16/2014 Until: 02/24/2015
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputnikova 5534/18
Bratislava 821 02
From: 12/07/2010
  (from: 12/07/2010 until: 05/02/2014)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputnikova 5534/18
Bratislava 821 02
From: 12/07/2010 Until: 04/16/2014
  (from: 05/03/2014 until: 05/02/2014)
Milan Lančarič - člen predstavenstva
Kalinčiankova 569/2
Modra 900 01
From: 12/07/2010
  (from: 12/07/2010 until: 08/01/2011)
Milan Lančarič - člen predstavenstva
Kalinčiankova 569/2
Modra 900 01
From: 12/07/2010 Until: 07/26/2011
  (from: 08/02/2011 until: 08/01/2011)
Tomáš Ledecký - člen predstavenstva
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 04/30/2013
  (from: 06/08/2013 until: 08/01/2014)
Tomáš Ledecký - člen predstavenstva
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 04/30/2013 Until: 07/24/2014
  (from: 08/02/2014 until: 08/01/2014)
Ing. Filip Matovič - člen predstavenstva
Lackova 3467/1
Bratislava 841 04
From: 07/26/2011
  (from: 08/02/2011 until: 06/07/2013)
Ing. Filip Matovič - člen predstavenstva
Lackova 3467/1
Bratislava 841 04
From: 07/26/2011 Until: 04/30/2013
  (from: 06/08/2013 until: 06/07/2013)
Roman Milata - predseda predstavenstva
Hlboká cesta 1875/7
Šamorín 931 01
From: 12/07/2010
  (from: 12/07/2010 until: 08/01/2014)
Roman Milata - predseda predstavenstva
Hlboká cesta 1875/7
Šamorín 931 01
From: 12/07/2010 Until: 07/24/2014
  (from: 08/02/2014 until: 08/01/2014)
Zuzana Vajdová - člen predstavenstva
Brodská 4
Bratislava 841 04
From: 07/24/2014
  (from: 08/02/2014 until: 04/13/2017)
Zuzana Vajdová - člen predstavenstva
Brodská 4
Bratislava 841 04
From: 07/24/2014 Until: 04/06/2017
  (from: 04/14/2017 until: 04/13/2017)
Ing. Jarmila Potomová - člen predstavenstva
Alstrova 6439/278
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/06/2017 Until: 06/07/2021
  (from: 07/01/2021 until: 06/30/2021)
Ing. Jarmila Potomová - člen predstavenstva
Alstrova 6439/278
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/06/2017
  (from: 04/14/2017 until: 06/30/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/01/2021)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva s predsedom predstavenstva spoločne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/10/2015 until: 06/30/2021)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Na platnosť úkonov týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osôb, uzatvárania dohôd o urovnaní, vydania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku spoločnosti právami tretích osôb, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv, je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.
  (from: 02/27/2013 until: 03/09/2015)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Na platnosť úkonov týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osôb, uzatvárania dohôd o urovnaní, vydania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku spoločnosti právami tretích osôb, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv, je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.
  (from: 12/07/2010 until: 02/26/2013)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 08/29/2017)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 08/28/2017)
Shares: 
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 08/29/2017)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 08/28/2017)
Stockholder: 
FIRK s.r.o.
Ventúrska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 07/01/2021)
EASTFIELD HOLDING (CYPRUS) LIMITED
18 Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301
Nicosia P.C. 1075
Cyprus
  (from: 12/07/2010 until: 03/09/2015)
STOPCORE LIMITED
Spyrou Kyprianou 18, Office/flat 301
Nicosia 1075
Cyperská republika
  (from: 04/14/2017 until: 06/30/2021)
STOPCORE LIMITED
Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3
Nicosia 1066
Cyperská republika
  (from: 03/10/2015 until: 04/13/2017)
Supervisory board: 
Ing. Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava 811 01
From: 12/07/2010
  (from: 12/07/2010)
Angelika Dang Van
Račice 80
Nitrica 972 22
From: 04/06/2017
  (from: 04/14/2017)
Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 06/07/2021
  (from: 07/01/2021)
Ing. Ľuboš Chmelár
Suché Miesto 1850/102
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/07/2010
  (from: 12/07/2010 until: 06/07/2013)
Ing. Ľuboš Chmelár
Suché Miesto 1850/102
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/07/2010 Until: 04/30/2013
  (from: 06/08/2013 until: 06/07/2013)
PhDr. Marián Lančarič
Šúrska 735/2
Modra 900 01
From: 02/24/2015
  (from: 03/10/2015 until: 04/13/2017)
PhDr. Marián Lančarič
Šúrska 735/2
Modra 900 01
From: 02/24/2015 Until: 04/06/2017
  (from: 04/14/2017 until: 04/13/2017)
Ing. Matej Ovčiarka
Brusnicová 3616/10
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/30/2013
  (from: 06/08/2013 until: 05/02/2014)
Ing. Matej Ovčiarka
Brusnicová 3616/10
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/30/2013 Until: 04/16/2014
  (from: 05/03/2014 until: 05/02/2014)
Ing. Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 04/16/2014
  (from: 05/03/2014 until: 04/13/2017)
Ing. Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 04/16/2014 Until: 04/06/2017
  (from: 04/14/2017 until: 04/13/2017)
Mgr. Roland Uhrina
Brnianska 3717/27
Bratislava 811 04
From: 12/07/2010
  (from: 12/07/2010 until: 03/09/2015)
Mgr. Roland Uhrina
Brnianska 3717/27
Bratislava 811 04
From: 12/07/2010 Until: 02/24/2015
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
Iveta Ledecká
Františkánska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/06/2017 Until: 06/07/2021
  (from: 07/01/2021 until: 06/30/2021)
Iveta Ledecká
Františkánska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/06/2017
  (from: 04/14/2017 until: 06/30/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 126/2010, Nz 43708/2010, NCRls 44356/2010 ako súkromná akciová spoločnosť v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/07/2010)
Notárska zápisnica č. N 68/2013, Nz 4108/2013 zo dňa 07.02.2013.
  (from: 02/27/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.04.2013.
  (from: 06/08/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2014.
  (from: 08/02/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.02.2015.
  (from: 03/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2017.
  (from: 04/14/2017)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  12/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person