Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5162/B

Business name: 
OMNITRADE, a.s.
  (from: 10/14/2010)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 11/09/2010)
Identification number (IČO): 
35 724 633
  (from: 08/14/1997)
Date of entry: 
08/14/1997
  (from: 08/14/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/14/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/14/1997)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/14/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/14/1997)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/14/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/14/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/14/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/14/1997)
leasingová činnosť
  (from: 08/14/1997)
factoring a forfaiting
  (from: 08/14/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/22/1997)
prenájom a servis športových potrieb
  (from: 10/22/1997)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 10/22/1997)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/22/1997)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 10/22/1997)
porez guľatiny
  (from: 10/22/1997)
nákup, predaj a sprostredkovanie guľatiny a výrobkov z dreva
  (from: 10/22/1997)
nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov (maloobchod, veľkoobchod)
  (from: 10/22/1997)
poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/22/1997)
prevádzkovanie lanových dráh - preprava tovaru a osôb
  (from: 05/15/1998)
pohostinská činnosť
  (from: 05/15/1998)
ubytovacie služby
  (from: 05/15/1998)
zmenárenská činnosť
  (from: 05/15/1998)
prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/12/2000)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
  (from: 09/25/2001)
lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/25/2001)
zapožičanie a prenájom dopravných a stavebných mechanizmov
  (from: 09/25/2001)
údržba a čistenie komunikácií a verejných priestorov
  (from: 09/25/2001)
nákup a predaj mäsa z diviny
  (from: 09/25/2001)
výcvik psov
  (from: 09/25/2001)
organizovanie kynologických podujatí
  (from: 09/25/2001)
výkon poľovného práva, produkcia diviny, poľovnícka turistika /podľa Z.č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov/
  (from: 10/07/2003)
služby v oblasti poľovníctva /podľa Z.č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov/
  (from: 10/07/2003)
činnosť pilčíka, približovanie dreva
  (from: 10/18/2006)
výroba darčekových a úžitkových predmetov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2006)
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 10/18/2006)
výroba dýhy, štiepky, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky
  (from: 10/18/2006)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacich kurzov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2006)
prenájom motorových vozidiel, spotrebného tovaru, výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 10/18/2006)
úprava a údržby zelene a zelených plôch
  (from: 10/18/2006)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 10/18/2006)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 10/18/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/18/2006)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2006)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softéru
  (from: 10/18/2006)
prenájom prezentačnej techniky
  (from: 10/18/2006)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 10/18/2006)
poskytovanie softvéru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/18/2006)
kompletizácia počítačovej techniky a hardvéru s výnimkou zásahu do elektročastí
  (from: 10/18/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2006)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 11/28/2007)
osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 11/28/2007)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 12/19/2008)
prevázkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/19/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/15/1998)
Ing. Ján Holka - člen
Horná Tižina 112
Terchová 013 06
From: 10/01/2016
  (from: 11/17/2016)
Bc. Silvia Machaňová - člen
Višňové 823
Višňové 013 23
From: 12/17/2018
  (from: 01/09/2019)
Ing. Andrej Gábriš - Member of the Board of Directors
Na stanicu 1161/39A
Žilina 010 09
From: 02/02/2022
  (from: 03/15/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a podpisujú za ňu v plnom rozsahu vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje podpisy.
  (from: 03/15/2022)
Capital: 
10 987 460 EUR
  (from: 04/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 410
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 04/24/2009)
Number of shares: 29
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 04/24/2009)
Supervisory board: 
RNDr. Silvia Smereková - člen
Vencova 65
Košice 040 01
From: 08/15/2003
  (from: 06/25/2022)
Erika Filipská Smereková
Vencova 65
Košice 040 01
From: 08/14/2013
  (from: 04/01/2018)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Vencova 65
Košice 040 01
From: 03/30/2017
  (from: 04/13/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do no- társkej zápisnice Nz 215/97 dňa 16.7.1997 a doplnením rozhodnuta zakladateľov zo dňa 14.8.1997 - notárska zápisnica č. N 169/97, Nz 169/97 v zmysle §§ 56-57 a § 154a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a dopln- kov. Stary spis: Sa 2067
  (from: 08/14/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27.8.1997, prie- beh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 263/97 a dňa 7.10.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 208/97, Nz 208/97. Stary spis: Sa 2067
  (from: 10/22/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15. 1. 1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 14/98, Nz 14/98. Stary spis: Sa 2067
  (from: 02/13/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 159/98,Nz 158/98. Stary spis: Sa 2067
  (from: 05/15/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.8.1998 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 583/98, Nz 583/98 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Furdom.
  (from: 09/04/1998)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 31.8.1998, notárska zápisnica N 321/98, Nz 331/98 zo dňa 2.10.1998, Zápisnica z predstavenstva zo dňa 15.10.1998, Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.1998.
  (from: 12/14/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.12.1998, priebeh osvedčený do notárskou zápisnicou N 907/98, Nz 904/98 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 08/18/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.9.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 505/99, Nz 505/99 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikulovou.
  (from: 09/16/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 616/99, Nz 616/99.
  (from: 11/24/1999)
Živnostenský list vydaný OÚ BA II dňa 11.1.2000 sp. č.: ŽO - 2000/00052/00002, reg. č. 83/2000.
  (from: 04/12/2000)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia dňa 11.6.2001 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 265/2001, Nz 264/2001. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 17.7.2001 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 333/2001, Nz 332/2001.
  (from: 09/25/2001)
Ing.Ladislav Podmanický, deň zániku funkcie: 20.8.2002 Ing. Michal Ďurišin, deň zániku funkcie: 20.8.2002 Osvedčenie o priebeh valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 288/02, Nz 271/02 zo dňa 20.8.2002.
  (from: 10/15/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 9. 2002, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 359/02, Nz 353/02 spísaná dňa 7. 10. 2002 notárom JUDr. Furdom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Funkcia člena predstavenstva Ing. F. Kurpiela sa končí dňom 24. 9. 2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. I. Urbanovej sa končí dňom 24. 9. 2002.
  (from: 11/18/2002)
Deň zániku funkcie štatutárny orgán - predstavenstvo Ing. Štefan Planeta a Ing. Juraj Slafkovský je 15.8.2003. Deň zániku funkcie člen dozornej rady Mgr. Erika Nehrerová je 15.8.2003. Notárska zápisnica č. N 352/2003, Nz 73524/2003 zo dňa 22.8.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.8.2003.
  (from: 10/07/2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 2.3.2004.
  (from: 03/20/2004)
Notárska zápisnica o priebehu a výsledkoch Mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.10.2006
  (from: 10/18/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.3.2007.
  (from: 04/06/2007)
Notárska zápisnica č. N 270/2007, Nz 39977/2007, NCRls 39697/2007 zo dňa 08.10.2007.
  (from: 11/28/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2008.
  (from: 08/22/2008)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.10.2008.
  (from: 11/08/2008)
Notárska zápisnica N 227/2008, Nz 50114/2008 zo dňa 19.11.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 12/19/2008)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 30.04.2009.
  (from: 05/26/2009)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 408/2009 Nz 33066/2009 zo dňa 29.09.2009.
  (from: 10/05/2009)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 27.05.2015
  (from: 06/23/2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.09.2016.
  (from: 11/17/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.03.2017.
  (from: 04/13/2017)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 01/01/2010
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/11/2009-18 zo dňa 28.12.2009, právoplatným dňa 01. 01. 2010 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka OMNITRADE, a.s., so sídlom Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35 724 633. Súd ustanovil správcu JUDr. Matúša Boľoša, so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 23.
  (from: 10/14/2010)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 06/12/2010
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/11/2009-226 zo dňa 08.06.2010, právoplatným dňa 12.06.2010 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdou dňa 02.06.2010 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka OMNITRADE, a.s. "v reštrukturalizácii", so sídlom Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35 724 633.
  (from: 10/14/2010)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person