Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  217/N

Business name: 
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Martovce
  (from: 11/04/1993)
Registered seat: 
Hlavná 2
Martovce 947 01
  (from: 10/20/2017)
Identification number (IČO): 
00 193 151
  (from: 04/12/1991)
Date of entry: 
03/27/1951
  (from: 04/12/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/12/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 11/04/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 11/04/1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí:
  (from: 11/04/1993)
nákup, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 11/04/1993)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (from: 11/04/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 11/04/1993)
poskytovanie služieb a výrobkov svojím členom v rozsahu a podľa podmienok stanovených členskou schôdzou
  (from: 11/04/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/04/1993)
Katarína Endrédiová - predseda predstavenstva
Vénkertek 82
Martovce 947 01
From: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017)
Jozef Pasztorek - podpredseda predstavenstva
Nitriansky rad 59
Martovce 947 01
From: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017)
Ing. Jozef Őszi - člen predstavenstva
Tajovského 5
Komárno 945 01
From: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017)
Eszter Őszi - Member of the Board of Directors
Ružová 3604/17
Komárno 945 01
From: 02/07/2023
  (from: 02/10/2023)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/04/1993)
Registered capital: 
17 430 EUR
  (from: 10/20/2017)
Basic member contribution: 
830 EUR
  (from: 06/11/2011)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 Zákona č.69/49 Zb. Predmet činnosti družstva určuje Zákonč.69/49 Zb.a ustanovenie stanov,vyhlásených v úradnom vestníku. Družstvo bolo zapísané do firem.registra dňa 31.10.1950 pod čís.B XV.98. Prenesené podľa Zákona č.100/50 Zb.z firemného registra odd.B zväzku XV.strany 326. Členská schôdza družstva dňa 28.2.1989 schválila stanovy družstva prijaté podľa zákona č.90/88 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 586 Družstvo bolo premenené v súlade s ust. zák. č. 513/1991 Zb., spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/1992 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 25.1.1993. Stary spis: Dr 586
  (from: 11/04/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 09.03.2001. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.03.2001.
  (from: 02/04/2003)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person