Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  78/V

Business name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Staničné námestie 9
Košice
  (from: 07/01/1989 until: 12/30/1993)
Identification number (IČO): 
00 154 571
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
12/31/1993
  (from: 12/31/1993)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/1993)
Legal form: 
Municipal enterprise
  (from: 07/01/1989)
Other legal facts: 
V Y M A Z U J E S A : Obchodný názov: Slovenská automobilová doprava, štátny podnik Košice Sídlo: Staničné nám. 9, Košice IČO: 00 154 571 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie podľa zák. č. 111/90 Zb. rozdelením na tri štátne podniky na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR zo dňa 13.12.1993 č. 87/93 a to ku dňu 1.1.1994. Podľa uvedeného rozhodnutia majetok a s ním súvisiace práva a záväzky zrušeného podniku preberajú: Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Košice so sídlom v Košiciach, Staničné nám.9, Nákladná automobilová doprava, štátny podnik Košice so sídlom v Košiciach, Južná trieda 125 a Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni, Prešovská 5.
  (from: 12/31/1993)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person