Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  271/B

Business name: 
Investičný fond poľnohospodárov, a.s.
  (from: 01/10/1994 until: 12/07/1997)
Investičný privatizačný fond poľnohospodárov a.s.
  (from: 12/31/1991 until: 01/09/1994)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 824 94
  (from: 12/31/1991 until: 12/07/1997)
Identification number (IČO): 
17 444 471
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
12/08/1997
  (from: 11/14/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 11/14/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
Získanie investičných kupónov občanov a ich následné investovanie v zmysle nariadenia vlády ČSFR o vydávaní a použití investičných kupónov zo dňa 5.9.1991.
  (from: 12/31/1991 until: 01/09/1994)
predmetom podnikania spoločnosti ako investičného fondu v zmysle zák. č. 248/92 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch je zhromažďovanie peňažných prostriedkov za účelom ich použitia na kolektívne investovanie
  (from: 01/10/1994 until: 12/11/1996)
Predmetom podnikania spoločnosti ako investičného fondu v zmysle Zák.č. 248/92 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch je zhromažďovanie peňažných prostriedkov za účelom ich použitia na kolektívne investovanie spôsobmi, ustanovenými Zák. č. 248/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/12/1996 until: 12/07/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/10/1994 until: 12/07/1997)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 01/09/1994)
Ing. Anton Cebo
Timravy 49
Hlohovec
  (from: 01/10/1994 until: 12/11/1996)
Ing. Ivan Galád
86
Úderiná
  (from: 01/10/1994 until: 01/25/1995)
Ing. Jozef Juhás - člen predstavenstva
Koceľova 6
Michalovce
  (from: 12/31/1991 until: 01/09/1994)
Gabriel Králik
438
Mužla
  (from: 01/10/1994 until: 12/11/1996)
Gabriel Králik
502
Mužla 943 52
  (from: 12/12/1996 until: 12/07/1997)
Ing. Július Medveď
Timravina 11
Bratislava 811 06
  (from: 12/12/1996 until: 12/07/1997)
Ing. Július Medveď - člen predstavenstva
Timravina 11
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 01/09/1994)
Ing. Július Medveď - člen predstavenstva
Timravina 11
Bratislava
  (from: 01/10/1994 until: 12/11/1996)
Ing. Cyril Moravčík - predseda predstavenstva
487
Láb
  (from: 12/31/1991 until: 01/09/1994)
Ing. Cyril Moravčík - predseda predstavenstva
487
Láb
  (from: 01/10/1994 until: 12/11/1996)
Ing. Cyril Moravčík - predseda predstavenstva
487
Láb 900 67
  (from: 12/12/1996 until: 12/07/1997)
Ing. Ján Pokrivčák
Tehelná 6
Stará Ľubovňa
  (from: 01/26/1995 until: 12/11/1996)
Ing. Ján Pokrivčák
Tehelná 6
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 12/12/1996 until: 12/07/1997)
Ing. Bohumír Znášik
Narcisova 10
Bratislava 821 01
  (from: 12/12/1996 until: 12/07/1997)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach, zastupujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Ak nejde o bežný úkon spoločnosti za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k menám a funkciám podpisujúcipripisuje svoj podpis.
  (from: 01/10/1994 until: 12/07/1997)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, ktorí boli predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (from: 12/31/1991 until: 01/09/1994)
Capital: 
144 720 000 Sk
  (from: 01/10/1994 until: 12/07/1997)
100 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 01/09/1994)
Shares: 
Number of shares: 144720
Druh: verejne obchodovateľné na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/12/1996 until: 12/07/1997)
Number of shares: 144720
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/10/1994 until: 12/11/1996)
Supervisory board: 
Ing. František Manda
Záhradná 11
Pezinok
  (from: 01/10/1994 until: 12/07/1997)
Ing. Jozef Marenčík
Robotnícka 60
Senica
  (from: 01/10/1994 until: 12/07/1997)
Ing. Michal Sahulčík
457
Rybany
  (from: 01/10/1994 until: 12/07/1997)
Other legal facts: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.1996 bol Investičný fond poľnohospodárov, a.s. zrušený bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 Zák. 513/91 Zb. a zlúčený s Investičným fondom KUPÓNINVESTA REMUS a.s., IČO:30 228 492. Všetky pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti Investičný fond poľnohospodárov, a.s. preberá Investičný fond KUPÓNINVESTA REMUS a.s. Na základe týchto skutočností sa Investičný fond poľnohospodárov, a.s. vymazáva z obchodného registra. V Y M A Z U J E S A : Investičný fond poľnohospodárov, a.s. sa vymazáva z obchodného registra. Stary spis: Sa 428
  (from: 12/08/1997)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 21.11.1991 podľa § 17, 25a 62 Zákona číslo 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 428
  (from: 12/31/1991 until: 12/07/1997)
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. boli na valnom zhromaždení konanom dňa 09.06.1993 stanovy spoločnosti prispôsobené úprave tohto zákona. Stary spis: Sa 428
  (from: 01/10/1994 until: 12/07/1997)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.05.1994. Stary spis: Sa 428
  (from: 01/26/1995 until: 12/07/1997)
Notárska zápisnica N 75/96, Nz 75/96 spísaná dňa 14.06.1996 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve. Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 732/ 1996/IF zo dňa 04.10.1996. Stary spis: Sa 428
  (from: 12/12/1996 until: 12/07/1997)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person