Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  283/B

Business name: 
BETON a.s. v likvidácii
  (from: 04/14/2012 until: 03/08/2018)
BETON a.s.
  (from: 10/30/1996 until: 04/13/2012)
BETON investičný fond a.s.
  (from: 11/18/1993 until: 10/29/1996)
BETON a.s.
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
Registered seat: 
Stará Prievozská 2
Bratislava 821 09
  (from: 01/26/2011 until: 03/08/2018)
Kpt. Rašu 37
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 01/25/2011)
Identification number (IČO): 
17 444 888
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
03/09/2018
  (from: 03/09/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/09/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
Získavanie investičných kupónov od ich držiteľov a nákup akcií za ne
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
Investovanie (investičný postup) v zmysle § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb., o vydávaní a použití investičných kupónov
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
Aktívny výkon správnej činnosti v podnikoch v ktorých bude Fond akcionárom
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zák. č. 248/92 Zb. /kolektívne investovanie/. S týmto cieľom spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií. Takto získané prostriedky používa na kúpu cenných papierov, nehnuteľností, hnuteľných vecí alebo na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo ich uloží na osobitný účet v banke
  (from: 11/18/1993 until: 10/29/1996)
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/30/1996 until: 03/08/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/30/1996 until: 03/08/2018)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/30/1996 until: 03/08/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/13/2004 until: 03/08/2018)
Managing board
  (from: 09/12/1996 until: 01/12/2004)
Managing board
  (from: 11/18/1993 until: 09/11/1996)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
Ing. Jozef Beňo - člen
Kuklovská 7
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
Ing. Evžen Hečko - predseda
Kpt. Rašu 37
Bratislava
  (from: 11/18/1993 until: 03/08/1999)
Ing. Evžen Hečko - predseda
kpt. Rašu 37
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 06/03/2004)
Ing. Evžen Hečko - predseda
kpt. Rašu 37
Bratislava
Until: 12/16/2002
  (from: 06/04/2004 until: 06/03/2004)
Ing. Evžen Hečko - predseda predstavenstva
Kpt. Rašu 37
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
Ing. Arch. Natália Horváthová - podpredseda
Červenej armády 49
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/1999)
Ing. arch. Natalie Horváthová - podpredsedníčka
Grösslingova 49
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 06/03/2004)
Ing. arch. Natalie Horváthová - predseda
Grösslingova 49
Bratislava
From: 12/16/2002
  (from: 06/04/2004 until: 06/28/2017)
Markéta Rozložníková - členka
Bakošova 40
Bratislava
  (from: 11/18/1993 until: 06/03/2004)
Markéta Rozložníková - členka
Bakošova 40
Bratislava
Until: 12/16/2002
  (from: 06/04/2004 until: 06/03/2004)
Ing. arch. Natalie Horváthová - predseda
Grösslingova 49
Bratislava
From: 12/16/2002
  (from: 06/29/2017 until: 03/08/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, ďalší člen iba ak k tomu bol písomne splnomocnený predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva. Ďalší člen podpisuje samostatne za spoločnosť v rozsahu písomného splnomocnenia predsedu predstavenstva.
  (from: 01/13/2004 until: 03/08/2018)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, ďalší člen iba ak k tomu bol písomne splnomocnený predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí samostatne svoj podpis predseda, alebo podpredseda predstavenstva. Ďalší člen podpisuje samostatne za spoločnosť v rozsahu písomného splnomocnenia predsedu alebo podpredsedu predstavenstva.
  (from: 09/12/1996 until: 01/12/2004)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo: Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo súčasne podpredseda a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda a ďalší člen.
  (from: 11/18/1993 until: 09/11/1996)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak,že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Ako predseda, tak aj podpredseda podpisujú samostatne.
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
Capital: 
46 224 EUR
  (from: 01/26/2011 until: 03/08/2018)
1 534 355,711856 EUR
  (from: 05/01/2010 until: 01/25/2011)
46 224 000 Sk
  (from: 11/18/1993 until: 04/30/2010)
100 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 11/17/1993)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 01/26/2011 until: 03/08/2018)
Number of shares: 46124
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 01/26/2011 until: 03/08/2018)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 05/01/2010 until: 01/25/2011)
Number of shares: 46124
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 05/01/2010 until: 01/25/2011)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/13/2004 until: 04/30/2010)
Number of shares: 46124
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/13/2004 until: 04/30/2010)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/18/1993 until: 01/12/2004)
Number of shares: 46124
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/18/1993 until: 01/12/2004)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Beňo
Kuklovská 1
Bratislava
  (from: 11/18/1993 until: 06/03/2004)
Ing. Jozef Beňo
Kuklovská 1
Bratislava
Until: 12/16/2002
  (from: 06/04/2004 until: 06/03/2004)
Ľubomír Drobena
Nejedlého 12
Bratislava
  (from: 11/18/1993 until: 06/03/2004)
Ing. Arch. Jana Priečinská
Lackova 5
Bratislava
  (from: 11/18/1993 until: 06/03/2004)
Ing. Arch. Jana Priečinská
Lackova 5
Bratislava
Until: 12/16/2002
  (from: 06/04/2004 until: 06/03/2004)
Evžen Hečko
Svatoslavova 8
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 12/16/2002
  (from: 06/04/2004 until: 03/08/2018)
Alena Kotoučová
Beňadická 3
Bratislava 851 06
From: 12/16/2002
  (from: 06/04/2004 until: 03/08/2018)
Eugen Gálik
Svetlá 4221/3
Bratislava 811 02
From: 12/16/2002
  (from: 06/04/2004 until: 03/08/2018)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/26/2012
  (from: 04/14/2012)
 Liquidators:
Ing. arch. Natalie Horváthová
Svatoslavova 8
Praha 140 00
Česká republika
From: 03/26/2012 Until: 03/09/2018
  (from: 04/14/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 04/14/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 30.12.1991 podľa § 17, 25 a 62 Zák.č.104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 449
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/2018)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 248/92 Zb. Stary spis: Sa 449
  (from: 11/18/1993 until: 03/08/2018)
Notárska zápisnica N 112/95, Nz 109/95 napísaná dňa 28.11.1995 notárom JUDr. Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 449
  (from: 09/12/1996 until: 03/08/2018)
Notárska zápisnica č. N 73/96, Nz 66/96 napísaná dňa 26.8.1996 osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia konaného dňa 26.8.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z BETON investičný fond a.s. na BETON a.s. Stary spis: Sa 449
  (from: 10/30/1996 until: 03/08/2018)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 16.12.2002, spísaná notárkou JUDr. Evou Imrišovou pod č. N 205/02, NZ 204/02 zo dňa 16.12.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 01/13/2004 until: 03/08/2018)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 12.01.2011, spísaná notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou pod č. N 1/2011, NZ 694/2011.
  (from: 01/26/2011 until: 03/08/2018)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 26.3.2012, pod č. N 134/2012, NZ 11211/2012.
  (from: 04/14/2012 until: 03/08/2018)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person