Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  337/B

Business name: 
DUNAJ, obchodné domy, a. s. "v likvidácii"
  (from: 08/31/2010 until: 07/24/2013)
Registered seat: 
Nám. SNP 30
Bratislava 815 83
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
Identification number (IČO): 
31 318 941
  (from: 02/27/1992)
Date of entry: 
03/01/1992
  (from: 02/27/1992)
Date of deletion: 
07/25/2013
  (from: 07/25/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/25/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/27/1992)
Capital: 
2 097 858 EUR Paid up: 2 097 858 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 07/24/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/31/2010
  (from: 07/25/2013)
 Liquidators:
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava 811 05
From: 08/31/2010 Until: 07/25/2013
  (from: 08/31/2010)
 Liquidators:
Ing. Ľudmila Rajčáková
Slávičie údolie 41
Bratislava 811 02
From: 08/31/2010 Until: 07/25/2013
  (from: 08/31/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Podpisovanie za spoločnosť vykonávajú likvidátori tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k čitateľným menám a funkciám pripoja obaja svoj podpis.
  (from: 08/31/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/31/2012
  (from: 07/25/2013)
Other legal facts: 
Na základe notárskej zápisnice o priebehu mimoriadnehov valného zhromaždeniač. N 639/2012, Nz 45782/2012, NCR1s 466606/2012 zo dňa 22.11.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 22.10.2012, súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102302/5/2094739/2013 zo dňa 22.05.2013, Súhlas Colného úradu Bratislava č. 9005231/1/336348/2013 2013/45964 zo dňa 15.07.2013, Súhlas Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 423/31804/2013/DOD/Bar zo dňa 12.07.2013 s výmazom spoločnosti DUNAJ, obchodné domy, a. s. " v likvidácii", z obchodného registra. Obchodná spoločnosť DUNAJ, obchodné domy, a. s. " v likvidácii", Nám. SNP 30, 815 83 Bratislava, IČO : 31 318 941, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 337/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/25/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
D-Invest, spol. s r.o.
Nám SNP 30
Bratislava 811 01
  (from: 02/01/2010)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person