Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  337/B

Business name: 
DUNAJ, obchodné domy, a. s. "v likvidácii"
  (from: 08/31/2010 until: 07/24/2013)
DUNAJ, obchodné domy, a. s.
  (from: 02/27/1992 until: 08/30/2010)
Registered seat: 
Nám. SNP 30
Bratislava 815 83
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
Identification number (IČO): 
31 318 941
  (from: 02/27/1992)
Date of entry: 
03/01/1992
  (from: 02/27/1992)
Date of deletion: 
07/25/2013
  (from: 07/25/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/25/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/27/1992)
Objects of the company: 
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v sortimente potravinárskeho a priemyselného tovaru
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
výrobná činnosť súvisiaca s hlavnou obchodnou činnosťou
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
ďalšie služby súvisiace s hlavnou obchodnou činnosťou
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
poradenské služby, tvorba a predaj programového vybavenia informačných systémov obchodných spoločností
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
pohostinská činnosť
  (from: 07/30/1992 until: 07/24/2013)
poskytovanie závodného stravovania
  (from: 07/30/1992 until: 07/24/2013)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 07/07/1995 until: 07/24/2013)
prenájom strojov, prístrojov a obchodného zariadenia
  (from: 03/15/1996 until: 07/24/2013)
reklamná činnosť
  (from: 03/21/2000 until: 07/24/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/21/2000 until: 07/24/2013)
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 03/21/2000 until: 07/24/2013)
obstarávanie služieb súvisiacich so správou nehnuteľností a poradenská činnosť v oblasti správy nehnuteľností
  (from: 11/20/2000 until: 07/24/2013)
prevádzkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/20/2000 until: 07/24/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/20/2000 until: 07/24/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
JUDr. Irena Baloghová
Líščie údolie 180
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 09/23/1993)
PhDr. Pavol Bernacký
Topolčianska 5
Bratislava
  (from: 09/20/1994 until: 05/26/1997)
PhDr. Pavol Bernacký
Topolčianska 5
Bratislava
  (from: 05/27/1997 until: 11/28/2001)
Ing. Miroslav Fiala - predseda
Bagárová 24
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 03/10/1994)
Ing. Jarmila Grujbárová
174
Miloslavov
  (from: 02/27/1992 until: 09/19/1994)
Ing. Viera Jacenková
Riazanská 50
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 09/23/1993)
Ing. Zuzana Jenčová
Šoltésovej 26
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 11/28/2001)
Ing. Ladislav Manek - predseda predstavenstva
Nobelova 20
Bratislava
  (from: 03/11/1994 until: 09/19/1994)
Ing. Viliam Maroš
Floglova 2
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 05/26/1997)
Ing. Viliam Maroš
Floglova 2
Bratislava
  (from: 05/27/1997 until: 09/27/2006)
Ing. Viliam Maroš
Floglova 2
Bratislava
From: 05/27/1997 Until: 07/06/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Dušan Paulík
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 09/19/1994)
Ing. Ľudmila Rajčáková
Slávičie údolie 41
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 09/27/2006)
Ing. Ľudmila Rajčáková
Slávičie údolie 41
Bratislava
From: 12/18/1995 Until: 07/06/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
RNDr. Miloš Randák
Malá 3
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 11/28/2001)
Ing. Miloš Randák
Malá 3
Bratislava
  (from: 11/29/2001 until: 09/27/2006)
Ing. Miloš Randák
Malá 3
Bratislava
From: 11/29/2001 Until: 07/06/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Oľga Reptová
259
Dunajská Lužná
  (from: 09/24/1993 until: 05/26/1997)
Ing. Oľga Reptová
259
Dunajská Lužná
  (from: 05/27/1997 until: 11/16/1997)
Alžbeta Roštárová
Ovocná 15
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 09/27/2006)
Alžbeta Roštárová
Ovocná 15
Bratislava
From: 12/18/1995 Until: 07/06/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Peter Severín
Pohraničníkov 23
Bratislava
  (from: 11/17/1997 until: 09/27/2006)
Ing. Peter Severín
Pohraničníkov 23
Bratislava
From: 11/17/1997 Until: 07/06/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Slavomír Šťastný
Gallayova 31
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 03/14/1996)
Ing. Jana Štepničková
Sibírska 54
Bratislava
  (from: 09/20/1994 until: 12/17/1995)
Ing. Mária Tosecká
Sibírska 35
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 03/10/1994)
Helena Turjanová
Homolova 8
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 09/23/1993)
Ing. Peter Vozár - podpredseda
Žukovova 37
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 09/23/1993)
Ing. Viliam Maroš
Flőglova 2
Bratislava 811 05
From: 07/07/2006
  (from: 09/28/2006 until: 07/24/2013)
Alžbeta Roštárová
Ovocná 15
Bratislava
From: 07/07/2006
  (from: 09/28/2006 until: 07/24/2013)
Ing. Miloš Randák
Malá 3
Bratislava
From: 07/07/2006
  (from: 09/28/2006 until: 07/24/2013)
Ing. Peter Severín
Pohraničníkov 23
Bratislava
From: 07/07/2006
  (from: 09/28/2006 until: 07/24/2013)
Ing. Ľudmila Rajčáková
Slávičie údolie 41
Bratislava
From: 07/07/2006
  (from: 09/28/2006 until: 07/24/2013)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/27/1992 until: 07/24/2013)
Capital: 
2 097 858 EUR Paid up: 2 097 858 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 07/24/2013)
3 316 613,6 EUR Paid up: 3 316 613,6 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/18/2009)
99 898 000 Sk Paid up: 99 898 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 12/31/2008)
102 100 000 Sk Paid up: 102 100 000 Sk
  (from: 07/20/2005 until: 10/03/2007)
157 000 000 Sk
  (from: 09/20/1994 until: 07/19/2005)
117 749 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 09/19/1994)
117 749 153 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 03/10/1994)
Shares: 
Number of shares: 99898
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 21 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 07/24/2013)
Number of shares: 99898
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/18/2009)
Number of shares: 99898
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 12/31/2008)
Number of shares: 102100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/20/2005 until: 10/03/2007)
Number of shares: 157000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/20/1994 until: 07/19/2005)
Number of shares: 117749
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 09/19/1994)
Number of shares: 114217
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 03/10/1994)
Number of shares: 3532
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 03/10/1994)
Number of shares: 114217
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 07/29/1992)
Number of shares: 3532
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 07/29/1992)
Supervisory board: 
JUDr. Irena Baloghová
Líščie údolie 180
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 09/19/1994)
JUDr. Kamil Beresecký
Kamenná 22
Nitra
  (from: 09/24/1993 until: 09/19/1994)
Henrieta Dzibelová
Mesačná 9
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 09/19/1994)
Ing. František Hudec - auditor, člen
Žalmanova 14
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 09/23/1993)
Ing. Peter Korvín
Lipského 2
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Barbara Kövešová - predseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
  (from: 03/11/1994 until: 03/14/1996)
Ing. Barbora Kövešová
Ševčenkova 29
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 03/10/1994)
Ing. Zuzana Meszárošová - člen
Gwerkovej 16
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 09/23/1993)
Ing. Ĺudmila Nedomová - predseda
Bierutová 40
Bratislava
  (from: 02/27/1992 until: 09/23/1993)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečianska 5
Bratislava
  (from: 09/20/1994 until: 05/26/1997)
Ing. Radovan Ujházy
91
Rožňavské Bystré
  (from: 09/24/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Peter Vozár
Znievská 13
Bratislava
  (from: 09/20/1994 until: 05/26/1997)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečianska 5
Bratislava
From: 05/27/1997 Until: 07/06/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Peter Vozár
Znievská 13
Bratislava
From: 05/27/1997 Until: 07/06/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Ladislav Martinčák
Hviezdoslavova 21
Bratislava
From: 03/15/1996 Until: 07/06/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečianska 5
Bratislava
  (from: 05/27/1997 until: 09/27/2006)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečianska 5
Bratislava
From: 07/07/2006
  (from: 09/28/2006 until: 07/24/2013)
Ing. Peter Vozár
Znievská 13
Bratislava
  (from: 05/27/1997 until: 09/27/2006)
Ing. Peter Vozár
Znievská 13
Bratislava
From: 07/07/2006
  (from: 09/28/2006 until: 07/24/2013)
Ing. Ladislav Martinčák
Hviezdoslavova 21
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 09/27/2006)
Ing. Tibor Podoba
Krížna 14
Bratislava 811 07
From: 07/07/2006
  (from: 09/28/2006 until: 07/24/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/31/2010
  (from: 07/25/2013)
Date of entry into voluntary liquidation: 08/31/2010
  (from: 08/31/2010 until: 07/24/2013)
 Liquidators:
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava 811 05
From: 08/31/2010 Until: 07/25/2013
  (from: 08/31/2010)
 Liquidators:
Ing. Ľudmila Rajčáková
Slávičie údolie 41
Bratislava 811 02
From: 08/31/2010 Until: 07/25/2013
  (from: 08/31/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Podpisovanie za spoločnosť vykonávajú likvidátori tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k čitateľným menám a funkciám pripoja obaja svoj podpis.
  (from: 08/31/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/31/2012
  (from: 07/25/2013)
Other legal facts: 
Na základe notárskej zápisnice o priebehu mimoriadnehov valného zhromaždeniač. N 639/2012, Nz 45782/2012, NCR1s 466606/2012 zo dňa 22.11.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 22.10.2012, súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102302/5/2094739/2013 zo dňa 22.05.2013, Súhlas Colného úradu Bratislava č. 9005231/1/336348/2013 2013/45964 zo dňa 15.07.2013, Súhlas Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 423/31804/2013/DOD/Bar zo dňa 12.07.2013 s výmazom spoločnosti DUNAJ, obchodné domy, a. s. " v likvidácii", z obchodného registra. Obchodná spoločnosť DUNAJ, obchodné domy, a. s. " v likvidácii", Nám. SNP 30, 815 83 Bratislava, IČO : 31 318 941, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 337/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/25/2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.11.1992 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Ďalšie valné zhromaždenie konané dňa 24.6.1993 zrušilo stanovy zo dňa 19.11.1992 a schválilo nové znenie stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 636
  (from: 03/11/1994 until: 07/24/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 25.5.1994 osvedčená notárskou zápisnicou pod č. N 102/94, Nz 92/94 na ktorom boli odsúhlasené nové stanovy akciovej spoločnos- ti. Stary spis: Sa 636
  (from: 09/20/1994 until: 07/24/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1997. Stary spis: Sa 636
  (from: 07/07/1995 until: 07/24/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, konaného dňa 5.6.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 93/95, Nz 100/95 napísanou dňa 5.6.1995 notárkou JUDr. Magdalénou Brenčičovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.7.1995 a 2.10.1995, na ktorom bola schválená kooptácia členov Ing. Jenčovej, p. Roštárovej a Ing. Rajčákovej. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.7.1995. Stary spis: Sa 636
  (from: 12/18/1995 until: 07/24/2013)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 242/1995, Nz 220/1995 zo dňa 21.12.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 636
  (from: 03/15/1996 until: 07/24/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1997. Stary spis: Sa 636
  (from: 11/17/1997 until: 07/24/2013)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.2.2000 pod č. N 50/2000 Nz 50/2000 na ktorom bola SCHVáLENá ZMENA V časti predmetu činnosti.
  (from: 03/21/2000 until: 07/24/2013)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.6.2000 pod č. N 143/00, Nz 142/00 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 11/20/2000 until: 07/24/2013)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 30/01, Nz 30/01 zo dňa 22.5.200,1 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/29/2001 until: 07/24/2013)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 150/05 Nz 28832/05 dňa 23.06.2005 JUDr. Tatianou Šúrkovou.
  (from: 07/20/2005 until: 07/24/2013)
Notárska zápisnica N 203/2007 Nz 38933/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007 - zníženie základného imania.
  (from: 10/04/2007 until: 07/24/2013)
Notárska zápisnica č. N 610/2009, Nz 49459/2009, NCRls 50091/2009 zo dňa 10.12.2009.
  (from: 12/19/2009 until: 07/24/2013)
Zmluva o zlúčení zo dňa 10.12.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 612/2009, Nz 49468/2009, NCRls 50099/2009 uzatvorená medzi spoločnosťou DUNAJ, obchodné domy, a.s., so sídlom Nám SNP 30, 815 83 Bratislava, IČO : 31 318 941 (nástupnícka spoločnosť) a spoločnosťou D-Invest, spol. s r.o., Nám SNP 30, 811 01 Bratislsva, IČO : 35 691 697 (zanikajúca spoločnosť). Obchodná spoločnosť DUNAJ, obchodné domy, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 02/01/2010 until: 07/24/2013)
Notárska zápisnica N 258/2010, Nz 23774/2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 02.07.2010
  (from: 08/31/2010 until: 07/24/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
D-Invest, spol. s r.o.
Nám SNP 30
Bratislava 811 01
  (from: 02/01/2010)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person