Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  347/B

Business name: 
DUNAJSKÝ KLUB a.s.
  (from: 04/10/1992)
Registered seat: 
Viedenská cesta 24
Bratislava 851 05
  (from: 04/10/1992)
Identification number (IČO): 
31 321 135
  (from: 04/10/1992)
Date of entry: 
04/10/1992
  (from: 04/10/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/10/1992)
Objects of the company: 
propagácia a reklama
  (from: 04/10/1992)
hostinská činnosť
  (from: 11/03/1994)
športové a rekreačné služby
  (from: 11/03/1994)
kúpa a predaj tovarov športového a rekreačného charakteru
  (from: 11/03/1994)
sprostredkovateľská činnosť v rámci predmetu podnikania
  (from: 11/03/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/1992)
Ing. Pavel Gregor - člen
Drobného 5
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. arch. Juraj Fecanin - člen
Lermontova 10
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Juraj Vaníček - člen
Astrova 52
Bratislava 821 01
From: 01/29/2007
  (from: 03/30/2007)
Ing. Milan Eliáš - člen
Veľká Hradná 126
Svinná
  (from: 04/10/1992 until: 11/02/1994)
Ing. arch. Juraj Fecanin
Lermontova 10
Bratislava
  (from: 04/19/1994 until: 03/14/2001)
Ing. Pavel Gregor - člen
Drobného 5
Bratislava
  (from: 04/10/1992 until: 03/14/2001)
Ing. Matej Vaníček - predseda
Astrova 52
Bratislava
  (from: 04/10/1992 until: 03/14/2001)
Ing. Matej Vaníček - predseda
Astrova 52
Bratislava
  (from: 03/15/2001 until: 03/29/2007)
Ing. Matej Vaníček - predseda
Astrova 52
Bratislava
Until: 01/29/2007
  (from: 03/30/2007 until: 03/29/2007)
Ing. Pavel Gregor - člen
Drobného 5
Bratislava
  (from: 03/15/2001 until: 05/23/2022)
Ing. arch. Juraj Fecanin - člen
Lermontova 10
Bratislava
  (from: 03/15/2001 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom jepotrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že kvytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/10/1992)
Capital: 
1 161 790 EUR Paid up: 1 161 790 EUR
  (from: 03/10/2010)
35 000 000 Sk
  (from: 04/19/1994 until: 03/09/2010)
14 000 000 Sk
  (from: 04/10/1992 until: 04/18/1994)
Shares: 
Number of shares: 35
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/10/2010)
Number of shares: 35
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/15/2001 until: 03/09/2010)
Number of shares: 3500
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/19/1994 until: 03/14/2001)
Number of shares: 1400
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/10/1992 until: 04/18/1994)
Supervisory board: 
Ing. Milan Eliáš - predseda dozornej rady
Narcisová 50
Bratislava 821 01
  (from: 05/24/2022)
Ing. Pavel Šesták - člen dozornej rady
Starohradská 10
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Dana Koršepová
Velehradská 933/32
Bratislava 821 08
From: 05/21/2012
  (from: 06/02/2012)
Ing. Vladimír Daško - člen
Tabakova 6
Bratislava
  (from: 04/10/1992 until: 11/02/1994)
Ing. Vladimír Ďurovčík
Šoltésovej 7
Bratislava
  (from: 04/10/1997 until: 07/24/2000)
Ing. Milan Eliáš
Veľká Hradná 126
Svinná
  (from: 11/03/1994 until: 03/26/1996)
Ing. Milan Eliáš - člen
Veľká Hradná 126
Svinná
  (from: 03/27/1996 until: 07/24/2000)
Ing. Anna Majková - predseda
Šustekova 5
Bratislava 851 04
  (from: 03/27/1997 until: 07/24/2000)
JUDr. Ľuboš Malina - člen
Súmračná 4
Bratislava
  (from: 04/10/1992 until: 11/02/1994)
Ing. František Reich
Kúpeľná 4
Bratislava
  (from: 04/19/1994 until: 03/26/1996)
Ing. František Reich - člen
Kúpeľná 4
Bratislava
  (from: 03/27/1996 until: 07/24/2000)
Ing. Oľga Reptová
239
Dunajská Lužná
  (from: 11/03/1994 until: 03/26/1996)
Ing. Oľga Reptová - člen
239
Dunajská Lužná
  (from: 03/27/1996 until: 04/09/1997)
Ing. Mikuláš Sedlák - člen
Leškova 7
Bratislava 811 04
  (from: 09/02/1996 until: 04/09/1997)
Ing. Michal Szabó
Gelnická 8
Bratislava
  (from: 11/03/1994 until: 03/26/1996)
Ing. Michal Szabó - predseda
Gelnická 8
Bratislava
  (from: 03/27/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Pavel Šesták
Starohradská 10
Bratislava
  (from: 04/10/1997 until: 07/24/2000)
Ing. Jana Štepničková
Sibírska 54
Bratislava
  (from: 11/03/1994 until: 03/26/1996)
Ing. Jana Štepničková - člen
Sibírska 54
Bratislava
  (from: 03/27/1996 until: 09/01/1996)
Ing. Peter Vajda - predseda
Humelova 6
Bratislava
  (from: 04/10/1992 until: 11/02/1994)
Ján Valko - člen dozornej rady
J. Martáka 379/29
Martin
  (from: 07/25/2000 until: 06/01/2012)
Ján Valko - člen dozornej rady
J. Martáka 379/29
Martin
Until: 05/21/2012
  (from: 06/02/2012 until: 06/01/2012)
Ing. Milan Eliáš - predseda dozornej rady
Narcisová 50
Bratislava 821 01
  (from: 07/25/2000 until: 05/23/2022)
Ing. Pavel Šesták - člen dozornej rady
Starohradská 10
Bratislava
  (from: 07/25/2000 until: 05/23/2022)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie dňa 22.9.1993 schválilo zmenu - zvýšenie základného imania, nového člena predstavenstva a dozornej rady, notárskym zápisom č. N 108/93, Nz 107/93 napísanej notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Stary spis: Sa 668
  (from: 04/19/1994)
Na valnom zhromaždení dňa 29.6.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 151/94, Nz 143/94 napísanej dňa 29.6.1994 notárkou JUDr.Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 668
  (from: 11/03/1994)
Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 02.06.1995 pod č. Nz 199/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 668
  (from: 03/27/1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 51/96, Nz 51/96 zo dňa 29.4.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 668
  (from: 09/02/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.7.1996. Záznam č. 6/96 z rokovania dozornej rady dňa 19.8.1996. Stary spis: Sa 668
  (from: 03/27/1997)
Osvedčenie p priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.3.1997 vo forme notárskej zápisnice N 43/97, Nz 41/97. Stary spis: Sa 668
  (from: 04/10/1997)
Notárska zápisnica č. N 63/99, Nz 60/99 zo dňa 22.4.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/25/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2012.
  (from: 06/02/2012)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person