Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  367/B

Business name: 
COSMOS a.s. "v likvidácii"
  (from: 04/23/1999 until: 11/23/2021)
COSMOS a.s.
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1999)
Registered seat: 
Radlinského 27
Bratislava 817 83
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 321 844
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
Výroba a predaj
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
zubných a galantérnych kief
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
maliarskych štetiek
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
špeciálnych technických kief
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
zahraničnoobchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
maloobchodný predaj vlastných i cudzích výrobkov
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
kefárska výroba
  (from: 04/23/1993 until: 03/30/1995)
nákup a predaj kefárskych výrobkov
  (from: 04/23/1993 until: 03/30/1995)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/23/1993 until: 03/30/1995)
výroba a predaj zubných a galantérnych kief, štetiek, špeciálnych technických kief
  (from: 03/31/1995 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/31/1995 until: 11/23/2021)
maloobchodný predaj kefárskych výrobkov, spotrebného tovaru, drogistického tovaru a kozmetiky
  (from: 03/31/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/18/1996 until: 04/22/1999)
Managing board
  (from: 03/31/1995 until: 09/17/1996)
Managing board
  (from: 04/23/1992 until: 03/30/1995)
Prof. Ing. Július Alexy , CSc. - člen
Nezábudková 36
Bratislava
  (from: 04/02/1996 until: 09/17/1996)
Ing. Andrea Anderlitscheková
Pribinova 10
Malacky
  (from: 06/27/1995 until: 12/17/1995)
Ing. Andrea Anderlitscheková - člen
Pribinova 10
Malacky
  (from: 12/18/1995 until: 04/01/1996)
JUDr. Vladimír Malý - člen
Pribišova 33
Bratislava
  (from: 04/02/1996 until: 07/22/1996)
Ing. Ľubica Moserová - predseda
Oslobodenia 9/287
Malacky
  (from: 12/18/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Ľubica Moserová - predseda
Oslobodenia 9/287
Malacky
  (from: 12/18/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Ľubica Moserová - predsedníčka predstavenstva
Oslobodenia 9/287
Malacky
  (from: 04/23/1992 until: 12/17/1995)
Ivan Ostitý - člen
Topoľčianska 1
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 04/01/1996)
Ivan Ostitý - člen predstavenstva
Topoľčianska 1
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 12/17/1995)
Ing. Ľubomíra Sekáčová - člen
Fedákova 4
Bratislava
  (from: 07/23/1996 until: 09/17/1996)
Ing. Ľubomíra Sekáčová - predsedníčka
Fedákova 4
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 04/22/1999)
Ing. Jozef Tongeľ - podpredseda predstavenstva
Bieloruská 13
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 06/26/1995)
RNDr. Antónia Sedláčková - podpredseda
Česká 7/a
Bratislava
  (from: 09/18/1996 until: 11/23/2021)
Manuela Grossová
Pri Kríži 10
Bratislava
  (from: 09/18/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Porvazník , CSc. - člen
Stanekova 26
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 11/23/2021)
Ing. Ľubomíra Sekáčová - likvidátor
Fedákova 4
Bratislava
  (from: 04/23/1999 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva. V mene spoločnosti v likvidácii koná navonok a podpisuje úkony smerujúce k likvidácii likvidátor.
  (from: 04/23/1999 until: 11/23/2021)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/18/1996 until: 04/22/1999)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti o všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/31/1995 until: 09/17/1996)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992 until: 03/30/1995)
Capital: 
50 807 000 Sk
  (from: 04/23/1993 until: 11/23/2021)
24 425 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
Shares: 
Number of shares: 50807
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1993 until: 11/23/2021)
Number of shares: 23692
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
Number of shares: 733
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 04/22/1993)
Supervisory board: 
Oľga Andelová - člen
Rozvodná 17
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 09/17/1996)
Ing. Rastislav Bagar
Pifflova 6
Bratislava
  (from: 12/09/1993 until: 03/30/1995)
Ing. Ivan Benda - člen
tr. L. Novomeského 53
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 12/08/1993)
Ing. Patrik Blechárž
Homolova 1
Bratislava
  (from: 12/09/1993 until: 03/30/1995)
Ing. Jaroslav Galajda - člen
Strachotova 34
Bratislava
  (from: 03/31/1995 until: 12/17/1995)
Ing. Ladislav Holomany
Tvarožkova 7
Bratislava
  (from: 12/09/1993 until: 03/30/1995)
Ing. Ľudovít Kristiník
Wolkrova 13
Bratislava
  (from: 12/09/1993 until: 03/30/1995)
Ing. Mária Kristová - člen
Hraničná 65
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 09/17/1996)
Ing. Drahomíra Lacková - člen
Jána Smreka 4
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 12/08/1993)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 12/09/1993 until: 12/17/1995)
Ing. Ivan Majerčák - predseda
Prešovská 30
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 09/17/1996)
Ing. Ivan Majerčák
Prešovská 30
Bratislava
  (from: 09/18/1996 until: 11/23/2021)
Mgr. Mária Miazdrová - člen
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 03/31/1995 until: 12/17/1995)
Vít Rafay
Furdekova 6
Bratislava
  (from: 06/27/1995 until: 12/17/1995)
Vít Rafay - člen
Furdekova 6
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 09/17/1996)
Vít Rafay - člen
Furdelova 6
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 12/08/1993)
Ing. Peter Rigáň - člen
Pinelová 783
Veľké Leváre
  (from: 12/18/1995 until: 10/06/1996)
Juraj Rosocha - člen
Jasovská 37
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 11/23/2021)
Ing. Marta Sabová
Fedinova 14
Bratislava
  (from: 12/09/1993 until: 12/17/1995)
Ing. Ľubomíra Sekáčová
Fedákova 4
Bratislava
  (from: 09/18/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Jozef Štubňa
Furdekova 6
Bratislava
  (from: 03/31/1995 until: 12/17/1995)
Ing. Jozef Štubňa - člen
Vavilova 7
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 12/08/1993)
Ing. Jozef Štubňa - podpredseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen
  (from: 12/18/1995 until: 09/17/1996)
Ing. Július Vrábeľ - predseda
Lieskova 3
Rimavská Sobota
  (from: 09/18/1996 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Na II. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.1994 boli schválené nové stanovy. Stary spis: Sa 708
  (from: 03/31/1995 until: 11/23/2021)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.2.1995. Stary spis: Sa 708
  (from: 06/27/1995 until: 11/23/2021)
Zápisnica z III. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.08.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica z rokovania dozornej rady konanej dňa 18.09.1995. Stary spis: Sa 708
  (from: 12/18/1995 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho zasadania dozornej rady zo dňa 15.1.1996. Stary spis: Sa 708
  (from: 04/02/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady konaného dňa 30.5.1996. Stary spis: Sa 708
  (from: 07/23/1996 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 302/96, Nz 301/96 zo dňa 22.8.1996. Stary spis: Sa 708
  (from: 09/18/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.3.1996. Zápisnica z odvolania a volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.3.1997. Stary spis: Sa 708
  (from: 05/22/1997 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica č. N 807/98, Nz 805/98 zo dňa 16.11.1998, osvedčujúca priebeh VI. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.1998, na ktorom bola spoločnosť zuršená a vstúpila do likvidácie.
  (from: 04/23/1999 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 2.11.2000 pod č.k.: 4K 169/00-54 bol vyhlásený konkurz na majetok COSMOS a.s. v likvidácii, Radlinského 27, 817 83 Bratislava, IČO: 31 321 844. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľuboš Novák, advokát, so sídlom Nám. M. Benku 9 - C1, 811 07 Bratislava.
  (from: 11/09/2000 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 169/00 - 296 zo dňa 10.5.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2006 bol konkurz na majetok úpadcu COSMOS, a.s. v likvidácii zrušený po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 07/19/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person