Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  368/B

Business name: 
MILEX PROGRES a.s.
  (from: 04/23/1992)
Registered seat: 
Beňadická 13
Bratislava 851 06
  (from: 04/28/2006)
Identification number (IČO): 
31 321 852
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
inžiniersko-poradenská a obchodná činnosť
  (from: 04/23/1992)
informačný servis pre podniky mliekarenského priemyslu
  (from: 04/23/1992)
vykonávanie laboratórnych skúšok
  (from: 04/23/1992)
nákup a predaj technologických zariadení pre mliekarenský priemysel
  (from: 04/28/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/28/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/28/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti /realitná činnosť/
  (from: 04/28/2006)
organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
  (from: 04/28/2006)
ekonomické a podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/28/2006)
prieskum trhu, verejnej mienky a marketing
  (from: 04/28/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/1992)
Ing. Roman Murár - predseda predstavenstva
Tomášikova 13
Bratislava 821 01
From: 06/26/2019
  (from: 08/29/2019)
MUDr. Erich Murár , PhD. - člen predstavenstva
Arménska 10
Bratislava 821 07
From: 06/26/2019
  (from: 08/29/2019)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 04/28/2006)
Capital: 
431 566,8 EUR Paid up: 431 566,8 EUR
  (from: 10/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 12999
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 10/21/2009)
Supervisory board: 
doc. Ing. Anna Murárová , PhD.
Vysoká 16
Bratislava 811 06
From: 06/26/2019
  (from: 08/29/2019)
Iveta Dinková
Odeská 19
Bratislava 821 06
From: 06/26/2019
  (from: 08/29/2019)
Dana Duffková
Sliačska 14 A
Bratislava 831 02
From: 06/26/2019
  (from: 08/29/2019)
Other legal facts: 
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.12.1992 pod č. N 796/92, Nz 767/92 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti Stary spis: Sa 710
  (from: 04/28/1995)
Notárska zápisnica N 23/98 Nz 23/98 spísaná dňa 13.7.1998 osvedčujúca priebeh náhradného VZ konaného dňa 24.6.1998 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade Zápisnica z zasadnutia predstavenstva konaného dňa 24.8.1998 na ktorom bol schválený predseda predstavenstva Zápisnica č. 01/98 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 6.7.1998 na ktorom bol schválený nový predseda dozornej rady
  (from: 04/19/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 41/2006, Nz 7685/2006, NCRls 7655/2006 zo dňa 28.02.2006.
  (from: 04/28/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2009.
  (from: 10/21/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.2014.
  (from: 08/01/2014)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person