Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  373/B

Business name: 
Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s.
  (from: 04/22/1992)
Registered seat: 
Staré grunty 61
Bratislava 841 04
  (from: 09/18/1997)
Svrčia
Bratislava 841 04
  (from: 04/22/1992 until: 09/17/1997)
Identification number (IČO): 
31 321 917
  (from: 04/22/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1992)
Objects of the company: 
vykonávať geodetické a geometrické práce, meranie a vytyčovanie stavieb
  (from: 04/22/1992)
projektovanie, sledovanie a riadenie, dokumentovanie a záverečné spracovanie prác inžiniersko-geologického prieskumu
  (from: 04/22/1992)
spracúvať dokumentáciu stavieb všetkých druhov vysokých škôl a ich zariadení, všetkých druhov a typov základných a stredných škôl, vrátane škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť,ďalej predškolských, školských, výchovných a účelových zariadení
  (from: 04/22/1992)
spracúvať dokumentáciu objektov a stavieb pamiatkovo chránených, zdravotníckych stavieb, stavieb pre telesnú výchovu a šport, stavieb pre starostlivosť o mládež, stavieb pre správu a riadenie, stavieb pre dočasné ubytovanie
  (from: 04/22/1992)
spracúvať urbanistické štúdie a projekty areálov, územnoplánovaciu prípravu zón a veľkých územných celkov, školských a výchovnovzdelávacích areálov, areálov občianskej a spoločenskej vybavenosti, športových a rekreačných areálov
  (from: 04/22/1992)
spracúvať investičné štúdie, odvetvové generely a výhľadové zámery
  (from: 04/22/1992)
spracúvať technicko-ekonomické ukazovatele usmernenia výstavby objektov materských, základných, stredných a vysokých škôl, školských výchovných a účelových zariadení a zariadení pre telesnú výchovu a šport
  (from: 04/22/1992)
vykonávať investorskú inžiniersku činnosť vo výstavbe na stavbách všetkých druhov vysokých škôl a ich súčastí, všetkých typov predškolských zariadení, základných a stredných škôl vrátane škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú staroslivosť, ďalej školských výchovných a účelových zariadení pre telesnú výchovu a šport
  (from: 04/22/1992)
poskytovať technickú pomoc investorom pri príprave stavieb
  (from: 04/22/1992)
vykonávať investorsko-inžiniersku činnosť vo výstavbe na stavbách pre kultúru, zdravotníctvo, sociálnu staroslivosť a budovách pre správu a riadenia
  (from: 04/22/1992)
poskytovať poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť
  (from: 04/22/1992)
vypracúvať návrhy interiérov
  (from: 04/22/1992)
vypracúvať návrhu designu výrobkov
  (from: 04/22/1992)
poskytovať vedecko-technické informácie v oblasti školskej výstavby
  (from: 04/22/1992)
vykonávať služby rozmnožovacie, plánografické, fotografické
  (from: 04/22/1992)
vykonávať obchodnú činnosť súvisiacu so základným predmetom činnosti
  (from: 04/22/1992)
vykonávať zahranično-obchodnú činnosť vo väzbe na predmet činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/22/1992)
opravy motorových vozidiel
  (from: 03/30/2000)
opravy karosérií
  (from: 03/30/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/22/1992)
Ing. Vladimír Koštial - predseda
Hany Meličkovej 21/2985
Bratislava 841 05
From: 06/15/2016
  (from: 08/16/2016)
Ing. arch. Henrich Kupec - člen
Kudlákova 1/1834
Bratislava 841 04
From: 06/15/2016
  (from: 08/16/2016)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35/3084
Bratislava 851 06
From: 06/15/2016
  (from: 08/16/2016)
Dušan Drgoň - člen
Adámiho 16
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 09/17/1997)
Ing. Boris Hradecký - člen
Cabanova 31
Bratislava
  (from: 01/31/2001 until: 07/25/2007)
Ing. Boris Hradecký - člen
Cabanova 31
Bratislava
Until: 06/21/2007
  (from: 07/26/2007 until: 07/25/2007)
Ing. Anna Jankovičová - člen
Červ. arm 34
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Vladimír Koštial - predseda
Silvánska 23
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 09/17/1997)
Ing. Vladimír Koštial - predseda
H. Meličkovej 21
Bratislava
  (from: 09/18/1997 until: 05/05/2011)
Ing. Vladimír Koštial - predseda
H. Meličkovej 21
Bratislava
From: 09/18/1997 Until: 04/26/2011
  (from: 05/06/2011 until: 05/05/2011)
Ing. Vladimír Koštial - predseda
Hany Meličkovej 21/2985
Bratislava 841 05
From: 04/27/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2016)
Ing. Vladimír Koštial - predseda
Hany Meličkovej 21/2985
Bratislava 841 05
From: 04/27/2011 Until: 04/27/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
Ing. arch. Henrich Kupec - podpredseda
Kudlákova 1
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 09/17/1997)
Ing. arch Henrich Kupec - podpredseda
Kudlákova 1
Bratislava
  (from: 09/18/1997 until: 05/05/2011)
Ing. arch Henrich Kupec - podpredseda
Kudlákova 1
Bratislava
From: 09/18/1997 Until: 04/26/2011
  (from: 05/06/2011 until: 05/05/2011)
Ing. arch. Henrich Kupec - člen
Kudlákova 1/1834
Bratislava 841 01
From: 04/27/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2016)
Ing. arch. Henrich Kupec - člen
Kudlákova 1/1834
Bratislava 841 01
From: 04/27/2011 Until: 04/27/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
prom.práv. Arnold Mackovič - člen
Hrobákova 38
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 09/17/1997)
Ing. Miroslav Mihalus - člen
Romanova 21
Bratislava
  (from: 09/18/1997 until: 01/30/2001)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 09/17/1997)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35
Bratislava 851 06
From: 06/21/2007
  (from: 07/26/2007 until: 05/05/2011)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35
Bratislava 851 06
From: 06/21/2007 Until: 04/26/2011
  (from: 05/06/2011 until: 05/05/2011)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35/3084
Bratislava 851 06
From: 04/27/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2016)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35/3084
Bratislava 851 06
From: 04/27/2011 Until: 04/27/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
Milan Žilinský - člen
Liptovská 2
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 10/03/1993)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menomspoločnosti súoprávnení všetci členoviapredstavenstva. Spoločnosť zaväzujú spoločnýmprejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svojpodpis.
  (from: 04/22/1992)
Capital: 
924 834 EUR Paid up: 924 834 EUR
  (from: 11/03/2009)
27 201 000 Sk
  (from: 03/30/2000 until: 11/02/2009)
27 201 000 Sk
  (from: 10/04/1993 until: 03/29/2000)
23 017 000 Sk
  (from: 04/22/1992 until: 10/03/1993)
Shares: 
Number of shares: 27201
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 05/06/2011)
Number of shares: 27201
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 11/27/2010 until: 05/05/2011)
Number of shares: 27201
Type: na majiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 11/26/2010)
Number of shares: 27201
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/18/1997 until: 11/02/2009)
Number of shares: 691
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/22/1992 until: 09/17/1997)
Number of shares: 26510
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/04/1993 until: 09/17/1997)
Number of shares: 22326
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/22/1992 until: 10/03/1993)
Supervisory board: 
Ing. arch. Juraj Fecanin
Lermontovova 10/926
Bratislava 811 05
From: 06/15/2016
  (from: 08/16/2016)
Ing. Matej Kupec
Staré grunty 332/6136
Bratislava 841 04
From: 06/15/2016
  (from: 08/16/2016)
Mária Rusňáková
Vavilovova 16/1181
Bratislava 851 01
From: 06/15/2016
  (from: 08/16/2016)
Ing.arch. Juraj Fecanin - predseda
Lermontovova 926/10
Bratislava
  (from: 01/31/2001 until: 05/05/2011)
Ing.arch. Juraj Fecanin - predseda
Lermontovova 926/10
Bratislava
From: 01/31/2001 Until: 04/26/2011
  (from: 05/06/2011 until: 05/05/2011)
Ing. Pavol Gabko - člen
Drotárska 38
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Jana Hnidiaková - člen
Jašíková 3
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 09/17/1997)
Ing. Milan Kačírek - člen
Topolčianska 7
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Pavol Krajč - člen
Hrobáková 40
Bratislava
  (from: 09/18/1997 until: 03/29/2000)
Ing. Štefan Ložek - člen
kpt. Rašu 100
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 09/17/1997)
Ing. Jozef Marhefka - člen
67
Bušovce
  (from: 10/04/1993 until: 09/17/1997)
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava
  (from: 03/30/2000 until: 01/30/2001)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35
Bratislava
  (from: 09/18/1997 until: 07/25/2007)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35
Bratislava
Until: 06/21/2007
  (from: 07/26/2007 until: 07/25/2007)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Strečianska 5
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 09/17/1997)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Strečnianska 5
Bratislava
  (from: 09/18/1997 until: 01/30/2001)
Mária Rusňáková
Vavilovova 16
Bratislava 851 01
From: 06/21/2007
  (from: 07/26/2007 until: 05/05/2011)
Mária Rusňáková
Vavilovova 16
Bratislava 851 01
From: 06/21/2007 Until: 04/26/2011
  (from: 05/06/2011 until: 05/05/2011)
Ing. Eugen Tomovič - predseda
Obilná 29
Bernolákovo
  (from: 04/22/1992 until: 10/03/1993)
Ing.arch. Juraj Uličný - člen
Vidlicova 12
Bratislava
  (from: 01/31/2001 until: 05/05/2011)
Ing.arch. Juraj Uličný - člen
Vidlicova 12
Bratislava
From: 01/31/2001 Until: 04/26/2011
  (from: 05/06/2011 until: 05/05/2011)
Ing. Ivan Úradníček - člen
Piešťanská 5
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 09/17/1997)
Ing. arch. Juraj Fecanin
Lermontovova 10/926
Bratislava 811 05
From: 04/27/2011 Until: 04/27/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
Ing. arch. Juraj Uličný
Vidlicova 12/1866
Bratislava 831 01
From: 04/27/2011 Until: 04/27/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
Mária Rusňáková
Vavilovova 16/1181
Bratislava 851 01
From: 04/27/2011 Until: 04/27/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
Ing. arch. Juraj Fecanin
Lermontovova 10/926
Bratislava 811 05
From: 04/27/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2016)
Ing. arch. Juraj Uličný
Vidlicova 12/1866
Bratislava 831 01
From: 04/27/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2016)
Mária Rusňáková
Vavilovova 16/1181
Bratislava 851 01
From: 04/27/2011
  (from: 05/06/2011 until: 08/15/2016)
Other legal facts: 
Dňa 7. 12. 1992 Valné zhromaždenie prijalo zmenu stanov /Not. zápisnica N 665/92 a Nz 627/92/ Stary spis: Sa 720
  (from: 10/04/1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.1996 osvedčené notárskou zápisnicou Nz 150/96. Stary spis: Sa 720
  (from: 09/18/1997)
Notárska zápisnica N 198/97 Nz 163/97 zo dňa 27.6.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v časti predmet podnikania. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 2.10.1997 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 03/30/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/31/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.07.2007 - odvolanie a menovanie člena predstavenstva a člena dozornej rady.
  (from: 07/26/2007)
Notárska zápisnica č. N 279/2011, Nz 15110/2011, NCRls 15485/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.04.2011.
  (from: 05/06/2011)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person