Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  376/B

Business name: 
Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii (skrátene ZNZ Bratislava a.s. v likvidácii)
  (from: 10/25/1995 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Rožňavská 1
Bratislava 831 04
  (from: 10/21/2020 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 321 984
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Capital: 
290 805 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/15/1996
Uznesením č.k. 38K 88/94-116 zo dňa 15.5.1996 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.1996 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii, Rožňavská 1, Bratislava a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Vlhová, Tbiliská 29, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.1.2008, č.k. 38 K 88/94-3048, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2008, vykonateľnosť dňa 17.1.2008 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Soňu Vlhovú, advokátku, so sídlom Nám. M.Benku 5, P.O.BOX 141, 814 99 Bratidslava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Olivera Koreca, advokáta, so sídlom Záhradnícka 9, Bratislava.
  (from: 10/10/2014)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/24/2014
Uznesením Krajského súdu č.k. 38K 88/1994 - 3275 zo dňa 19.05.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2014 súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úoadcu Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii, Rožňavská 1, Bratislava podľa § 44 ods. 1 písm. a) ZKV. Súd zbavil JUDr. Olivera Koreca, advokáta, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/10/2014)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person