Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  393/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SUDOP Prievidza a.s.
  (from: 09/11/1995)
Registered seat: 
Matice Slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 09/11/1995)
Identification number (IČO): 
31 322 204
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/1995)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/11/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/11/1995)
výskum trhu
  (from: 09/11/1995)
reklamná činnosť
  (from: 09/11/1995)
zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/1995)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/11/1995)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/11/1995)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 09/11/1995)
výroba, tvarovanie a spracovanie skla v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/1995)
výroba kovového tovaru v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/1995)
montáž nábytku
  (from: 09/11/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 09/11/1995)
leasing
  (from: 09/11/1995)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 09/11/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/1995)
Bohuslav Chrenko - predseda
Murgaša 18/13
Prievidza 971 01
  (from: 09/11/1995)
Ing.Jozef Hodál - podpredseda
Urbárska 12/5
Prievidza
  (from: 09/11/1995)
Ing.Iveta Jobová - člen
Fr.Nádaždyho 3/7
Handlová
  (from: 09/11/1995)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne.
  (from: 09/11/1995)
Capital: 
4 229 000 Sk
  (from: 04/24/1992)
Shares: 
Number of shares: 4229
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/11/1995)
Supervisory board: 
Ing.Bohuš Chrenko
Murgaša 18/13
Prievidza
  (from: 09/11/1995)
Ing.Jozef Hodál
Dlhá ulica 12/6
Prievidza
  (from: 09/11/1995)
Jaroslav Fusko
Nedožerského 21/11
Prievidza
  (from: 09/11/1995)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť do likvidácie vstúpila na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.2.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 73/94 zo dňa 19.2. 1994. Stary spis: Sa 760
  (from: 04/25/1994)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.7.1995 konanie ktorého bolo osvedčené not.záp.N 108/95 spísanou notárom JUDr. Vallovou. Stary spis: Sa 760
  (from: 09/11/1995)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person