Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  399/B

Business name: 
USIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu a.s.v likvidácii skrátený názov: USIP a.s. Bratislava v likvidácii
  (from: 10/16/1998 until: 05/23/2001)
USIP - Ústav systémového inžinierstva priemy- slu a.s. skrátený názov: USIP a.s. Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 10/15/1998)
Registered seat: 
Radničné námestie 4
Bratislava 827 11
  (from: 04/24/1992 until: 05/23/2001)
Identification number (IČO): 
31 322 310
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Date of deletion: 
05/24/2001
  (from: 05/24/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
Výskum, vývoj, projektovanie a výroba programových a technických prostriedkov a ich ucelených systémov zabezpečujúcich automatizáciu výroby a riadenia, výkon inžiniersko-technických, poradenských služieb, školiteľských, evidenčních propagačných a publikačných činností, spojených s realizáciou výsledkov výskumu a vývoja, práce a služby výpočtovej techniky, doplnková výroba zariadení potrebných na realizáciu výsledkov výskumu a vývoja, výkon funkcií odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informáci gestorského pracoviska pre typové programové vybavenie automatizovaných systémov riadenia v problémovej oblasti "Práce a sociálne veci", vedúceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja s medziodborovou pôsobnosťou v oblasti automatizácie systémov riadenia, vrátane automatizovaných systémov systémov riadenia technologických procesov a elektronizácie v rezorte MP SR. Zahranično-obchodná činnosť : Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 1
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
formou zastupovania a poradenstva
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
formou strojového spracovania informácií
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
formou projektovania a programovania automatizovaných systémov riadenia
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
formou architektonických, investorských a iných technických služieb
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
výkon vedy a techniky
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
Poskytovanie služieb v zahraničí:- v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
Prijímanie služieb od zahraničných osôb: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 07/08/1993 until: 05/23/2001)
reklamná činnosť
  (from: 07/08/1993 until: 05/23/2001)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/08/1993 until: 05/23/2001)
poradenská, lektorská a školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, elektronických písacích strojov, reprografických prístrojov a podobných kancelárskych zariadení
  (from: 07/08/1993 until: 05/23/2001)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 07/08/1993 until: 05/23/2001)
inštalácia a servis výpočtovej techniky, elektronických písacích strojov, reprografických prístrojov a podobných zariadení
  (from: 02/14/1994 until: 05/23/2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 02/14/1994 until: 05/23/2001)
vyhotovovanie a kompletizácia hardwaru a jednotlivých komponentov
  (from: 02/14/1994 until: 05/23/2001)
zariaďovanie poplašných zariadení
  (from: 02/14/1994 until: 05/23/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/29/1996 until: 05/23/2001)
Management body: 
likvidátor
  (from: 10/16/1998 until: 05/23/2001)
Managing board
  (from: 10/29/1996 until: 10/15/1998)
Managing board
  (from: 03/03/1995 until: 10/28/1996)
Managing board
  (from: 02/14/1994 until: 03/02/1995)
Managing board
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Dr. Alexius Aust - člen
Gregorovej 8
Bratislava 821 03
  (from: 02/14/1994 until: 03/02/1995)
Mgr. Viera Bellušová
Azalkova 6
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Ing. Milan Ďuranka
Št. Moyzesa 36
Zvolen
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Ing. František Krajčovič - predseda
Bílikova 9
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 10/15/1998)
Ing. Dušan Kráľ - člen
Vyšehradská 13
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 10/15/1998)
Ing. Jozef Mislovič - člen
305
Kostolište
  (from: 02/14/1994 until: 03/02/1995)
Ing. Jozef Mislovič - člen
305
Kostolište
  (from: 03/03/1995 until: 10/28/1996)
prom. mat. Branislav Molitoris - podpredseda
Nad Dunajom 31
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 10/15/1998)
JUDr. Jaromír Nosek - člen
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
  (from: 02/14/1994 until: 03/02/1995)
JUDr. Jaromír Nosek - člen
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
  (from: 03/03/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Marián Pissko , CSc.
Strachotova 29
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Ing. Andrej Révay - člen
Korytnícka 8
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 10/15/1998)
Ing. Peter Schmidt - člen
Hviezdna 9
Bratislava 821 06
  (from: 02/14/1994 until: 03/02/1995)
Ing. Peter Schmidt - predseda
Hviezdna 9
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Anton Šebo - podpredseda
Suchá ul.
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Ing. Milan Uhliarik - predseda
Kudlákova 3
Bratislava
  (from: 03/03/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Milan Uhliarik - predseda
Kudlákova 3
Bratislava 841 01
  (from: 02/14/1994 until: 03/02/1995)
Ing. Milan Valentovič - člen
Podkolibská 5
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 10/15/1998)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva súčasne, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, mena a funkcie podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/29/1996 until: 10/15/1998)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva Ing. Milan Uhliarik. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení podpisovať za spoločnosť obaja súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, mena a funkcie podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 03/03/1995 until: 10/28/1996)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva Ing. Milan Uhliarik a člen predstavenstva Ing. Peter Schmidt, a to obaja spoločne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení podpisovať za spoločnosť najmenej traja súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, mena funkcie podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 02/14/1994 until: 03/02/1995)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Capital: 
67 888 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 05/23/2001)
Shares: 
Number of shares: 67888
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/08/1993 until: 05/23/2001)
Number of shares: 65854
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
Number of shares: 2034
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 07/07/1993)
Supervisory board: 
Ing. Viktor Bonislavský
Vilova 23
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Ing. Jozef Grom - člen
Studenohorská 57
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 05/23/2001)
Ing. Ján Chriašteľ - člen
Jiskrova 1
Bratislava
  (from: 02/14/1994 until: 10/28/1996)
Ing. Jaroslav Jabúrek , CSc. - predseda
Astrova 54
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Ing. Vladimír Mindoš - člen
Devínska cesta 15
Stupava
  (from: 02/14/1994 until: 10/28/1996)
Augustín Streďanský - predseda
ul. 1. mája 30
Devínska Nová Ves
  (from: 02/14/1994 until: 10/28/1996)
Prof.Ing. Ján Štefánek , CSc.
Riazanská 66
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 02/13/1994)
Ing. Miroslav Švec - predseda
Budyšínska 10/A
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 05/23/2001)
Ing. Viera Zemanová - člen
Grösslingova 6
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 05/23/2001)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. František Krajčovič
Bílikova 9
Bratislava
  (from: 10/16/1998 until: 05/23/2001)
 Liquidators:
JUDr. Vít Pačes
Pifflova 2
Bratislava
  (from: 10/16/1998 until: 05/23/2001)
 Liquidators:
Ing. Andrej Révay
Korytnícka 8
Bratislava
  (from: 10/16/1998 until: 05/23/2001)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátori konajú v mene spoločnosti vždy dvaja súčasne.
  (from: 10/16/1998 until: 05/23/2001)
Other legal facts: 
Z a p i s u j e s a: Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1998, na ktorom bola schválená konečná správa v priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Súhlas príslušného správcu dane zo dňa 3.6.1999 V y m a z u j e s a: spoločnosť s obchodným menom USIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu a.s. v likvidácii Radničné námestie 4, 827 11 Bratislava IČO: 31 322 310 zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 399/B v celom rozsahu.
  (from: 05/24/2001)
Dňa 14. 12. 1992 boli na mimoriadnom valnom zhromaždení prijaté: nové stanovy a.s.. Notárska zápisnica č. N 793/92 a Nz 764/92 bola spísaná na ŠN Bratislava 1 dňa 14. 12. 1992. Stary spis: Sa 772
  (from: 07/08/1993 until: 05/23/2001)
Dňa 30. 6. 1993 boli na riadnom valnom zhro- maždení prijaté nové stanovy a.s. - Notárska zápisnica č. N 110/93 a Nz 105/93 bola spísaná notárkou JUDr. Máriou Sporkou v Bratislave dňa 15. 7. 1993. Stary spis: Sa 772
  (from: 02/14/1994 until: 05/23/2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22. 4. 1994 pod č. N 62/94, Nz 64/94 na ktorom sa schválila zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 772
  (from: 03/03/1995 until: 05/23/2001)
Notárska zápisnica č. Nz 68/95 zo dňa 20.2.1995, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.2.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 79/96, Nz 85/96 zo dňa 22.5.1996, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 772
  (from: 10/29/1996 until: 05/23/2001)
Notárska zápisnica N 333/98, Nz 333/98 zo dňa 4.9.1998 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola zrušená spoločnosť USIP a.s. a týmto dňom vstupuje do likvidácie
  (from: 10/16/1998 until: 05/23/2001)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person