Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  404/B

Business name: 
POLYMEA, a.s.
  (from: 04/21/1997)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (from: 04/27/1992)
Identification number (IČO): 
31 322 379
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 05/17/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/17/1996)
prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 05/17/1996)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 05/17/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/16/2004)
Ing. Jozef Šnegoň - Chairman of the Board of Directors
Lotyšská 10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/23/2021
  (from: 07/24/2021)
Acting in the name of the company: 
Právne úkony v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 11/16/2004)
Capital: 
155 579,898353 EUR
  (from: 01/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 4687
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/27/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Katarína Csudaiová
Priekopnícka 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/21/2019
  (from: 08/13/2019)
Mgr. Juraj Široký
Strmý vŕšok 8137/137
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/21/2019
  (from: 08/13/2019)
Ing. Martin Naď
Budatínska 75
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 08/19/2020)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.02.1995. Stary spis: Sa 782
  (from: 09/06/1995)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 29.11.1995, osvedčenou notárskou zápisnicou č. N 199/95, Nz 178/95 spísanou JUDr. Miriam Bukovčákovou so sídlom notárskeho úradu Cukrová č. 14, Bratislava. Stary spis: Sa 782
  (from: 04/15/1996)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 5.9.1996, osvedčená notárskou zápisnicou N 145/96, Nz 135/96, zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.9.1996 a zápisnica z dozornej rady zo dňa 9.9.1996. Zmena obchodného mena - pôvodné MLIEKOING, a.s. Stary spis: Sa 782
  (from: 04/21/1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 9.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 327/98, Nz 257/98 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 03/09/1999)
Zmena v orgánoch spoločnosti prijatá na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.7.2000
  (from: 07/31/2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 738/02, Nz 714/02 vypracovaná notárom JUDr. Pavlovičom.
  (from: 03/12/2003)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 6.10.2003. Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 6.10.2003 osvedčená notárskou zápisnicou N 614/03 Nz 88739/03 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 11/16/2004)
Notárska zápisnica N 189/2008, Nz 47753/2008, NCRls 47344/2008 zo dňa 6.11.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2008.
  (from: 11/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.
  (from: 02/04/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2012.
  (from: 01/11/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2013. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2013.
  (from: 07/03/2013)
Notárska zápisnica - N 704/2014, Nz 21175/2014, NCRls 21589/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2014.
  (from: 07/03/2014)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person