Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  404/B

Business name: 
POLYMEA, a.s.
  (from: 04/21/1997)
MLIEKOING, a.s.
  (from: 09/06/1995 until: 04/20/1997)
MLIEKOING a.s. v likvidácii
  (from: 07/13/1994 until: 09/05/1995)
MLIEKOING a.s.
  (from: 04/27/1992 until: 07/12/1994)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (from: 04/27/1992)
Identification number (IČO): 
31 322 379
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 05/17/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/17/1996)
prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 05/17/1996)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 05/17/1996)
správa registratúry
  (from: 11/16/2004 until: 07/17/2018)
inžiniering v tvorbe spracovania územnoplánovacej dokumentácie v investičnej výstavbe dodávky a realizácia stavebnej a technologickej časti zariadení potravinárskej výroby
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1996)
leasing strojov a zariadení potravanárskej výroby
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1996)
marketing hľadanie podnikateľského priestoru. Činnosť org. ekonomických a technických poradcov
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1996)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 04/15/1996 until: 05/16/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/15/1996 until: 05/16/1996)
prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/15/1996 until: 05/16/1996)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 04/15/1996 until: 05/16/1996)
inžinierska činnosť
  (from: 05/17/1996 until: 07/02/2014)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/17/1996 until: 07/02/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/16/2004)
Managing board
  (from: 04/15/1996 until: 11/15/2004)
Managing board
  (from: 09/06/1995 until: 04/14/1996)
Managing board
  (from: 07/13/1994 until: 09/05/1995)
Managing board
  (from: 04/27/1992 until: 07/12/1994)
Ing. Jozef Šnegoň - Chairman of the Board of Directors
Lotyšská 10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/23/2021
  (from: 07/24/2021)
Ing. Jozef Fratrič - predseda
Estónska 8
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 07/12/1994)
Ing. Pavel Hollý - člen
Rovniankova 4
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 04/14/1996)
Ing. Pavel Hollý - predseda
Strmý Vŕšok 98
Bratislava
From: 10/06/2003
  (from: 11/16/2004 until: 02/03/2011)
Ing. Pavel Hollý - predseda
Strmý Vŕšok 98
Bratislava
From: 10/06/2003 Until: 10/28/2010
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Ing. Pavel Hollý - predseda
Strmý vŕšok 98
Bratislava 841 06
From: 10/28/2010
  (from: 02/04/2011 until: 07/02/2013)
Ing. Pavel Hollý - predseda
Strmý vŕšok 98
Bratislava 841 06
From: 10/28/2010 Until: 06/20/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
JUDr. Miroslav Hrabovský - člen
Ševčenkova 9
Bratislava
  (from: 04/15/1996 until: 04/20/1997)
JUDr Anna Hudáková
Vígľašská 13
Bratislava 851 07
  (from: 04/15/1996 until: 07/30/2000)
Milada Klímová - člen
Pražská 17
Bratislava
  (from: 07/31/2000 until: 11/15/2004)
PhDr. Branislav Králik - predseda
Rustaveliho 16
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 04/14/1996)
Peter Lajda - člen
Legionárska 17
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 07/12/1994)
Ing. Viera Lieskovská - člen
Karloveská 28
Bratislava
  (from: 04/21/1997 until: 11/15/2004)
Ing. arch. Ivan Matys - predseda
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (from: 04/15/1996 until: 11/15/2004)
Mgr. Ján Pačesa - člen
Bernolákova 2
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 04/14/1996)
Ing. Jozef Šnegoň - predseda predstavenstva
Lotyšská 10
Bratislava 821 06
From: 06/21/2013
  (from: 07/03/2013 until: 06/28/2016)
Ing. Jozef Šnegoň - predseda predstavenstva
Lotyšská 10
Bratislava 821 06
From: 06/21/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 06/29/2016 until: 06/28/2016)
Ing. Jozef Štefanovič - podpredseda
Studená 19
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 07/12/1994)
Ing. Jozef Šnegoň - Chairman of the Board of Directors
Lotyšská 10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/22/2016 Until: 06/22/2021
  (from: 07/24/2021 until: 07/23/2021)
Ing. Jozef Šnegoň - predseda predstavenstva
Lotyšská 10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/22/2016
  (from: 06/29/2016 until: 07/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Právne úkony v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 11/16/2004)
Vykonávať právne úkony v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom predseda predstavenstva podpisuje samostatne, inak podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 04/15/1996 until: 11/15/2004)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/06/1995 until: 04/14/1996)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 07/13/1994 until: 09/05/1995)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992 until: 07/12/1994)
Capital: 
155 579,898353 EUR
  (from: 01/27/2009)
4 687 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 01/26/2009)
Shares: 
Number of shares: 4687
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/27/2009)
Number of shares: 4687
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/12/2008 until: 01/26/2009)
Number of shares: 4687
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/15/1996 until: 11/11/2008)
Number of shares: 4546
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1996)
Number of shares: 141
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1996)
Supervisory board: 
Mgr. Katarína Csudaiová
Priekopnícka 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/21/2019
  (from: 08/13/2019)
Mgr. Juraj Široký
Strmý vŕšok 8137/137
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/21/2019
  (from: 08/13/2019)
Ing. Martin Naď
Budatínska 75
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 08/19/2020)
Ing. Anna Blažíčková - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava
  (from: 04/26/1995 until: 09/05/1995)
Ing. Anna Bližnáková - člen
Gessayova 45
Bratislava
  (from: 04/26/1995 until: 09/05/1995)
Ing. Branislav Buchta - predseda
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 05/16/1996)
Ing. Branislav Buchta - predseda
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (from: 05/17/1996 until: 04/20/1997)
Mgr. Katarína Csudaiová
Priekopnícka 30
Bratislava 821 06
From: 11/30/2010
  (from: 02/04/2011 until: 07/02/2014)
Mgr. Katarína Csudaiová
Priekopnícka 30
Bratislava 821 06
From: 11/30/2010 Until: 06/03/2014
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
Mgr. Katarína Csudaiová
Priekopnícka 30
Bratislava 821 06
From: 06/04/2014
  (from: 07/03/2014 until: 08/12/2019)
Mgr. Katarína Csudaiová
Priekopnícka 30
Bratislava 821 06
From: 06/04/2014 Until: 06/20/2019
  (from: 08/13/2019 until: 08/12/2019)
Ing. Pavel Hollý - člen
Rovniankova 4
Bratislava
  (from: 04/15/1996 until: 11/15/2004)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý vŕšok 8041/41
Bratislava 841 06
From: 11/30/2010
  (from: 02/04/2011 until: 01/10/2013)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý vŕšok 8041/41
Bratislava 841 06
From: 11/30/2010 Until: 12/10/2012
  (from: 01/11/2013 until: 01/10/2013)
JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda
Ševčenkova 9
Bratislava
  (from: 04/21/1997 until: 02/03/2011)
JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda
Ševčenkova 9
Bratislava
Until: 11/30/2010
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Ing. František Hubášek - člen
Halová 14
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 04/25/1995)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Vígľašská 13
Bratislava
  (from: 07/31/2000 until: 02/03/2011)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Vígľašská 13
Bratislava
Until: 11/30/2010
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Ing. Eva Chudícová
Bleduľová 72
Bratislava 841 07
From: 06/04/2014
  (from: 07/03/2014 until: 08/12/2019)
Ing. Eva Chudícová
Bleduľová 72
Bratislava 841 07
From: 06/04/2014 Until: 06/20/2019
  (from: 08/13/2019 until: 08/12/2019)
Ing. Zuzana Kelecsényiová
Na humnisku 1752/3
Borský Mikuláš 908 77
From: 06/21/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2014)
Ing. Zuzana Kelecsényiová
Na humnisku 1752/3
Borský Mikuláš 908 77
From: 06/21/2013 Until: 06/03/2014
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
PhDr. Branislav Králik , CSc. - člen
Rustaveliho 16
Bratislava
  (from: 04/15/1996 until: 07/30/2000)
Ing. arch. Ivan Matys - člen - člen
Mlynské Nivy 2
Bratislava
From: 10/06/2003
  (from: 11/16/2004 until: 02/03/2011)
Ing. arch. Ivan Matys - člen - člen
Mlynské Nivy 2
Bratislava
From: 10/06/2003 Until: 11/30/2010
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 7
Svätý Jur 900 21
From: 11/30/2010
  (from: 02/04/2011 until: 07/02/2014)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 7
Svätý Jur 900 21
From: 11/30/2010 Until: 06/03/2014
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 7
Svätý Jur 900 21
From: 06/04/2014
  (from: 07/03/2014 until: 08/12/2019)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 7
Svätý Jur 900 21
From: 06/04/2014 Until: 06/20/2019
  (from: 08/13/2019 until: 08/12/2019)
Ing. Augustín Rímeš - predseda
Heyrovského 14
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 04/25/1995)
Vladimír Ševčík - člen
Toplianska 24
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 04/14/1996)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 10
Bratislava 821 06
From: 12/10/2012
  (from: 01/11/2013 until: 07/02/2013)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 10
Bratislava 821 06
From: 12/10/2012 Until: 06/20/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Ing. Marián Vagovič - člen
Vajanského 5
Trnava
  (from: 09/06/1995 until: 04/14/1996)
Ing. Ernesr Veruzáb - člen
Ondrejkovičová 1
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 04/25/1995)
Ing. Zdenko Vlček - predseda
Solivarská 1
Bratislava
  (from: 04/26/1995 until: 09/05/1995)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 7
Svätý Jur 900 21
From: 06/21/2019 Until: 06/30/2020
  (from: 08/19/2020 until: 08/18/2020)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 7
Svätý Jur 900 21
From: 06/21/2019
  (from: 08/13/2019 until: 08/18/2020)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Bartek
Vyšehradská 19
Bratislava
  (from: 07/13/1994 until: 09/05/1995)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.02.1995. Stary spis: Sa 782
  (from: 09/06/1995)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 29.11.1995, osvedčenou notárskou zápisnicou č. N 199/95, Nz 178/95 spísanou JUDr. Miriam Bukovčákovou so sídlom notárskeho úradu Cukrová č. 14, Bratislava. Stary spis: Sa 782
  (from: 04/15/1996)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 5.9.1996, osvedčená notárskou zápisnicou N 145/96, Nz 135/96, zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.9.1996 a zápisnica z dozornej rady zo dňa 9.9.1996. Zmena obchodného mena - pôvodné MLIEKOING, a.s. Stary spis: Sa 782
  (from: 04/21/1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 9.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 327/98, Nz 257/98 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 03/09/1999)
Zmena v orgánoch spoločnosti prijatá na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.7.2000
  (from: 07/31/2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 738/02, Nz 714/02 vypracovaná notárom JUDr. Pavlovičom.
  (from: 03/12/2003)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 6.10.2003. Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 6.10.2003 osvedčená notárskou zápisnicou N 614/03 Nz 88739/03 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 11/16/2004)
Notárska zápisnica N 189/2008, Nz 47753/2008, NCRls 47344/2008 zo dňa 6.11.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2008.
  (from: 11/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.
  (from: 02/04/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2012.
  (from: 01/11/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2013. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2013.
  (from: 07/03/2013)
Notárska zápisnica - N 704/2014, Nz 21175/2014, NCRls 21589/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2014.
  (from: 07/03/2014)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person