Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  409/B

Business name: 
Strojstav Bratislava a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 09/21/1997)
Registered seat: 
Koceľova 9
Bratislava 824 79
  (from: 04/28/1992 until: 09/21/1997)
Identification number (IČO): 
31 322 484
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Date of deletion: 
09/22/1997
  (from: 09/22/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/22/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Capital: 
21 334 000 Sk
  (from: 09/16/1993 until: 09/21/1997)
Other legal facts: 
V súlade s rozhodnutím mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 312/97, Nz 305/97 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, zaniká obchodná spoločnosť Strojstav Bratislava a.s., so sídlom Koceľova 9, Bratislava, bez likvidácie, zlúčením so spoločnosťou COOPEX GROUP a.s., IČO 35 703 954, so sídlom Za kasárňou 1, Bratislava, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 1796/B, ktorá preberá v plnom rozsahu všetký práva, povinnosti, záväzky, aj neznáme zrušenej spoločnosti, v zmysle § 69 ods.3 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Akcionári zrušenej spoločnosti sa po zlúčení stávajú akcionármi COOPEX GROUP a.s. a dostanú za každú jednu akciu Strojstav Bratislava a.s. jednu akciu COOPEX GROUP a.s. v menovitej hodnote 1000 Sk. So súhlasom Daňového úradu Bratislava II zo dňa 13.8.1997 č.j. 601/230/48390/1997 a po splnení zákonom stanovených podmienok V y m a z á v a s a dňom 22.9 1997 spoločnosť Strojstav Bratislava a.s., so sídlom Koceľova 9, Bratislava, IČO: 31 322 484 zapísaná v odd. Sa vo vložke 804/B z obchodného registra. Stary spis: Sa 804
  (from: 09/22/1997)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person