Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  409/B

Business name: 
Strojstav Bratislava a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 09/21/1997)
Registered seat: 
Koceľova 9
Bratislava 824 79
  (from: 04/28/1992 until: 09/21/1997)
Identification number (IČO): 
31 322 484
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Date of deletion: 
09/22/1997
  (from: 09/22/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/22/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
konštrukčná a projektová činnosť strojov a strojných zariadení
  (from: 09/16/1993 until: 09/21/1997)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 09/16/1993 until: 09/21/1997)
zabezpečenie výroby, montáže a požičiavania stavebných, cestných a iných strojov a strojných zariadení
  (from: 09/16/1993 until: 09/21/1997)
vykonávanie komplexných obchodno-technických služieb na stroje z tuzemska a zahraničia
  (from: 09/16/1993 until: 09/21/1997)
zabezpečenie výroby, montáže a požičiavania stavebných, cestovných a iných strojov a strojných zariadení
  (from: 04/28/1992 until: 09/21/1997)
vykonávanie komplexných obchodno-technických služieb na stroje z tuzemska a zahraničia
  (from: 04/28/1992 until: 09/21/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992 until: 09/21/1997)
Ing. Milan Encinger
Dukelská 49
Modra
  (from: 09/16/1993 until: 11/01/1995)
Ing. Milan Encinger
Dukelská 49
Modra
  (from: 11/02/1995 until: 09/21/1997)
Ing. Anna Franczistiová
Haburská 23
Bratislava
  (from: 09/16/1993 until: 11/01/1995)
Ing. Anna Franczisztiová
Haburská 23
Bratislava
  (from: 11/02/1995 until: 09/21/1997)
Ing. Milan Frič - člen predstavenstva
24
Viničné
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Ing. Jozef Leško - člen predstavenstva
Jána Osohu 18
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Ing. Jaroslav Novák - predseda predstavenstva
Lotyšská 18
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Jaroslav Novák - predseda predstavenstva
Lotyšská 18
Bratislava
  (from: 11/02/1995 until: 09/21/1997)
Ing. Dušan Prikler - člen predstavenstva
Žehrianska 3
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Ing. Milan Zigo - podpredseda predstavenstva
Korytnícka 8
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, žek vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 09/21/1997)
Capital: 
21 334 000 Sk
  (from: 09/16/1993 until: 09/21/1997)
11 856 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Shares: 
Number of shares: 40000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 09/21/1997)
Number of shares: 21334
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/16/1993 until: 11/01/1995)
Number of shares: 11500
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Number of shares: 356
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Supervisory board: 
Ing. Beata Dorociaková - člen dozornej rady
Ševčenkova 6
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Ing. Juraj Fukatsch - predseda
Muškátova 6
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 11/01/1995)
Ing. Juraj Fukatsch - predseda
Muškátova 6
Bratislava
  (from: 11/02/1995 until: 01/22/1996)
Ing. František Hirner - člen dozornej rady
Podháj 13
Bratislava - mestská časť Lamač
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Anton Hrdlovič - člen
Štadionová 21/120
Cífer
  (from: 09/05/1994 until: 11/01/1995)
Anton Hrdlovič - člen
Štadionová 21/120
Cífer
  (from: 11/02/1995 until: 09/21/1997)
Ing. Ivan Kopča - predseda dozornej rady
Západný rad 5
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 09/15/1993)
Vladimír Kyseľ
Lachova 35
Bratislava
  (from: 09/16/1993 until: 09/04/1994)
Ing. Rudolf Szabó - člen
Beniakova 22/62
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 11/01/1995)
Ing. Rudolf Szabó - člen
Beniakova 22/62
Bratislava
  (from: 11/02/1995 until: 09/21/1997)
František Szomolay
Jamnického 8
Bratislava
  (from: 09/16/1993 until: 09/04/1994)
Ing. František Szomolay - predseda
Jamnického 8
Bratislava
  (from: 01/23/1996 until: 09/21/1997)
Ing. Marta Záhorská
Studenohorská 31
Bratislava
  (from: 09/16/1993 until: 09/04/1994)
Other legal facts: 
V súlade s rozhodnutím mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 312/97, Nz 305/97 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, zaniká obchodná spoločnosť Strojstav Bratislava a.s., so sídlom Koceľova 9, Bratislava, bez likvidácie, zlúčením so spoločnosťou COOPEX GROUP a.s., IČO 35 703 954, so sídlom Za kasárňou 1, Bratislava, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 1796/B, ktorá preberá v plnom rozsahu všetký práva, povinnosti, záväzky, aj neznáme zrušenej spoločnosti, v zmysle § 69 ods.3 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Akcionári zrušenej spoločnosti sa po zlúčení stávajú akcionármi COOPEX GROUP a.s. a dostanú za každú jednu akciu Strojstav Bratislava a.s. jednu akciu COOPEX GROUP a.s. v menovitej hodnote 1000 Sk. So súhlasom Daňového úradu Bratislava II zo dňa 13.8.1997 č.j. 601/230/48390/1997 a po splnení zákonom stanovených podmienok V y m a z á v a s a dňom 22.9 1997 spoločnosť Strojstav Bratislava a.s., so sídlom Koceľova 9, Bratislava, IČO: 31 322 484 zapísaná v odd. Sa vo vložke 804/B z obchodného registra. Stary spis: Sa 804
  (from: 09/22/1997)
Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.6.1994. Stary spis: Sa 804
  (from: 09/05/1994 until: 09/21/1997)
Notárska zápisnica N 215/95, Nz 214/95 napísaná dňa 8.8.1995 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh a výsledky mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy. Zápis č. 4 z rokovania dozornej rady konanej dňa 25.8.1995. Stary spis: Sa 804
  (from: 11/02/1995 until: 09/21/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.11.1995 bola schválená zmena v členoch dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 16.11.1995. Stary spis: Sa 804
  (from: 01/23/1996 until: 09/21/1997)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person