Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  421/B

Business name: 
LABEX a.s. v likvidácii
  (from: 09/19/2001)
LABEX a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 09/18/2001)
Registered seat: 
Sabinovská 14
Bratislava 821 02
  (from: 01/11/1996)
Sabinovská 14
Bratislava 826 02
  (from: 11/28/1994 until: 01/10/1996)
Sabinovská 14
Bratislava 826 43
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Identification number (IČO): 
31 322 778
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
služby v oblastiach:
  (from: 09/24/1993)
analytickej chémie (fyzikálno a fyzikálno-chemické analýzy, rádiochemické analýzy, mikrobiologické, baktériologické a biologické analýzi)
  (from: 09/24/1993)
ekológie a životného prostredia (identifikácia havárií a spôsob ich odstránenia, sledovanie a návrh sanačných postupov, komplexné rozbory podľa požiadaviek
  (from: 09/24/1993)
vzorkovacie a monitorovacie práce
  (from: 09/24/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach analetickej chémie, ekológie a živnotného prostredia
  (from: 09/24/1993)
analytickej chémie (fyzikálno a fyzikálno chemické analýzy, rádiochemické analýzy, mikrobiologické, bakteriologické a biologické analýzi)
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
ekológie a životného prostredia (identifikácia havárií a spôsob ich odstránenia, sledovanie a návrh sanačných postupov, komplexné rozbory podľa požiadaviek
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
vzorkovacie a monitorovacie práce
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach analetickej chémie, ekológie a životného prostredia
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/19/2001)
Managing board
  (from: 11/28/1994 until: 09/18/2001)
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
RNDr. Eva Mišianiková - predseda
V záhradách 13
Bratislava 811 02
  (from: 10/04/2017)
Ing. Alan Marko - podpredseda
Košická 43
Bratislava 821 08
  (from: 10/04/2017)
Ing. Alma Hucková - člen
Komárnická 46
Bratislava 821 02
  (from: 10/04/2017)
Ing. Alma Hucková - člen
Komárnická 46
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
Ing. Alma Hucková - člen
Komárnická 46
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 04/17/1997)
Ing. Alan Marko
Košická 43
Bratislava 821 08
  (from: 01/11/1996 until: 04/17/1997)
Ing. Alan Marko - podpredseda
Panenská 12
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 01/10/1996)
Ing. Alan Marko - podpredseda
Panská 12
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
RNDr. Eva Mišianiková - predseda
V záhradách 13
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
RNDr. Eva Mišianiková - predseda
V záhradách 13
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 04/17/1997)
RNDr. Eva Mišianiková - predseda
V záhradách 13
Bratislava 811 02
  (from: 04/18/1997 until: 10/03/2017)
Ing. Alan Marko - podpredseda
Košická 43
Bratislava 821 08
  (from: 04/18/1997 until: 10/03/2017)
Ing. Alma Hucková - člen
Komárnická 46
Bratislava 821 02
  (from: 04/18/1997 until: 10/03/2017)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru p.p. a svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 09/19/2001)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru p.p. a svoj podpis.
  (from: 11/28/1994 until: 09/18/2001)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Procuration: 
RNDr. František Varga
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
  (from: 10/04/2017)
RNDr. František Varga
Medzilaborecká 15
Bratislava
  (from: 12/03/1992 until: 09/23/1993)
RNDr. František Varga
Medzilaborecká 15
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 04/17/1997)
RNDr. František Varga
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
  (from: 04/18/1997 until: 10/03/2017)
Capital: 
8 181 000 Sk
  (from: 12/03/1992)
8 181 000 Kčs
  (from: 04/29/1992 until: 12/02/1992)
Shares: 
Number of shares: 8181
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/2000)
Number of shares: 8181
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/24/1993 until: 03/23/2000)
Number of shares: 7936
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/1992 until: 09/23/1993)
Number of shares: 254
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/1992 until: 09/23/1993)
Number of shares: 7936
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/02/1992)
Number of shares: 254
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/02/1992)
Supervisory board: 
Doc. Ing. Peter Šimon , CSc. - predseda
Medzilaborecká 17
Bratislava 821 01
  (from: 08/17/1999)
Ing. Mária Tarabová - člen
Krížna 3552/1
Piešťany 821 01
  (from: 08/17/1999)
Ing. Iveta Bartošovičová - predseda
Budyšínska 20
Bratislava 831 03
  (from: 11/29/1995 until: 01/10/1996)
Doc. Ing. Štefan Marko - predseda
Košická 43
Bratislava
  (from: 09/24/1993 until: 11/28/1995)
Doc. Ing. Štefan Marko , DrSc. - predseda
Košická 43
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
Doc. Ing. Peter Šimon , CSc. - predseda
Medzilaborecká 17
Bratislava 821 01
  (from: 01/11/1996 until: 04/17/1997)
Ing. Peter Šimon , CSc. - predseda
Medzilaborecká 17
Bratislava 821 01
  (from: 04/18/1997 until: 08/16/1999)
Ing. Mária Tarabová - člen
Krížna 3552/1
Piešťany
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
Ing. Mária Tarabová - člen
Krížna 3552/1
Piešťany
  (from: 09/24/1993 until: 04/17/1997)
Ing. Mária Tarabová - člen
Krížna 3552/1
Piešťany 921 01
  (from: 04/18/1997 until: 08/16/1999)
Marie Vacová - člen
Bosna 132
Boršice 687 09
Česká republika
  (from: 08/17/1999)
František Vaca - člen
Bosna 132
Boršice u Buchlovic
Česká republika
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/1993)
František Vaca - člen
Bosna 132
Boršice u Buchlovic
Česká republika
  (from: 09/24/1993 until: 04/17/1997)
František Vaca - člen
Bosna 132
Boršice u Buchlovic 687 09
Česká republika
  (from: 04/18/1997 until: 08/16/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
RNDr. František Varga
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
  (from: 10/04/2017)
 Liquidators:
RNDr. František Varga
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
  (from: 09/19/2001 until: 10/03/2017)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 06.12.1993. Stary spis: Sa 828
  (from: 11/28/1994)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.04.1995 pod č. N 62/95, Nz 60/95, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 828
  (from: 01/11/1996)
Notárska zápisnica č. N 84/99, Nz 82/99 zo dňa 26.4.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 08/17/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 325/99, Nz 309/99.
  (from: 03/24/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 94/01, Nz 89/01 napísanej dňa 30.3.2001 notárom JUDr. Pohronskou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 6.986.100,-Sk boli zmenené stanovy a rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 09/19/2001)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person