Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  424/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Gastrocentrum a.s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
Štúrova 50
Nitra 949 01
  (from: 05/20/2003)
Identification number (IČO): 
31 322 808
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
04/30/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti potravinárskeho priemyslu
  (from: 04/30/1992)
kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú licencie
  (from: 04/30/1992)
prevádzkovanie investícií v oblasti potravinárskeho priemyslu
  (from: 04/30/1992)
reklamná činnosť
  (from: 04/30/1992)
pohostinská činnosť - prevádzkovanie vlastných obchodných stredísk a zariadení verejného stravovania
  (from: 04/30/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/2002)
Ing. Edurard Civáň - predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
Štúrova 50
Nitra
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002)
Marta Valentová - člen predstavenstva
Južná 2
Nitra
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002)
Ladislav Babiak - člen predstavenstva
Nad Laborcom 2
Michalovce
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002)
Acting in the name of the company: 
vo všetkých veciach je oprávnený zaväzovať menom spoločnosti predseda predstavenstva, ktorý je súčasne riaditeľom - samostatne.
  (from: 10/09/2002)
Capital: 
1 300 000 Sk
  (from: 04/30/1992)
Shares: 
Number of shares: 88
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/30/1992)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992)
Number of shares: 220
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Šimko - predseda dozornej rady
Húskova 5
Košice
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002)
Katarína Chomičová - člen dozornej rady
Priekopa 51
Sobrance
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002)
Ing. Ján Vajda - člen dozornej rady
Za nožiarňou 10
Slovenská Lupča
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 47/95, Nz 48/95 napísaná dňa 11.4.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade Stary spis: Sa 834
  (from: 08/01/1995)
Zánik funkcií členov predstavenstva: Ing. Rudolf Oberta, Ing. Eva Karcolová a RNDr. Elena Janíčková dňa 25.10.2001. Zánik funkcií členov dozornej rady: Ing. Štefan Mihalo, Ing. Martin Unčovský a Ľubomír Čamek dňa 25.10.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.10.2001 a zo dňa 20.9.2002, Nz 327/02, N 316/02 spísaná notárom JUDr. Gabrielou Rehákovou.
  (from: 10/09/2002)
Notárska zápisnica č. NZ 373/02, N 36/02 zo dňa 30.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla z : Bratislava, Grösslingova 4 na : Nitra, Štúrova 50.
  (from: 05/20/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person