Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  427/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ERPO reklamný a vydavateľský podnik, a. s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
Odbojárov 340/29
Topoľčany 955 01
  (from: 11/26/2008)
Identification number (IČO): 
31 322 841
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/30/1997)
usporadúvanie výstav a prenajímanie výstavného zariadenia
  (from: 04/30/1997)
výroba a predaj zvukových záznamov a videozáznamov
  (from: 04/30/1997)
edícia a predaj kníh, neperiodických a periodických publikácií
  (from: 04/30/1997)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod a maloobchod
  (from: 04/30/1997)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/30/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/30/1997)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/30/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/30/1997)
prenájom strojov a zariadení vrátane leasingu
  (from: 04/30/1997)
organizovanie školení, seminárov, kongresov
  (from: 04/30/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/06/1995)
Ing. Marián Gurina - predseda
Rišňovce 25
Rišňovce 951 21
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Miroslav Lukáč - podpredseda
Pod hlinami 379/37
Nemčice 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Tatiana Múdra - člen
Tríbečská 2136
Topoľčany 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a ktorýkoľvek iný člen predstavenstva.
  (from: 07/06/1995)
Capital: 
13 522 000 Sk Paid up: 13 522 000 Sk
  (from: 06/06/2002)
Shares: 
Number of shares: 12
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/25/2006)
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/25/2006)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/25/2006)
Number of shares: 4910
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 04/25/2006)
Supervisory board: 
Roman Múdry
Muškátová 2718/56
Topoľčany 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Renáta Lukáčová
Pod hlinami 379/37
Nemčice 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Ing. Marián Gurina
Rišňovce 25
Rišňovce 951 21
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 19. 11. 1992 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Konanie valného zhromaždenia bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 574/ 92, Nz 540/92, spísanou JUDr. L. Neumanovou, notárkou. Stary spis: Sa 840
  (from: 07/08/1993)
Notárska zápisnica zo dňa 31.3.1995, č. Nz 125/95 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorou bol osvedčený priebeh časti valného zhromaždenia a ktorej súčasťou sú stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 840
  (from: 07/06/1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.1996, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 236/96. Stary spis: Sa 840
  (from: 04/30/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti osvedčená v notárskom zápise zo dňa 29.3.1999 č. Nz 103/99 o voľbe a odvolaní členov dozornej rady a predstavenstva.
  (from: 07/12/1999)
Vyhlásenie o doplnení identifikačných údajov členov orgánov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.5.2000 pod č. N 99/2000, Nz 95/2000.
  (from: 05/16/2000)
Notárska zápisnica Nz 160/01 zo dňa 31.5.2001 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2001. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 4.6.2001.
  (from: 07/25/2001)
Notárska zápisnica č. N 456/2001, Nz 443/2001 zo dňa 22.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania z 27 044 000,- Sk na 13 522 000 Sk z dôvodu predaja hmotného investičného majetku a straty časti podnikateľskej činnosti a to znížením počtu akcií na 13 522 kusov.
  (from: 02/04/2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. 10. 2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 456/01, Nz 443/01 napísanej dňa 22. 10. 2001 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov. Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 9. 4. 2002 v zmysle ust. § 216 ods. 1 Obchodného zákonníka.
  (from: 04/23/2002)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20. 5. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 385/2002 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 06/06/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.7.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 565/2002.
  (from: 09/13/2002)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2637/2004, Nz 111060/2003 zo dňa 27.11.2003. Ing. Marián Kráľovič, Ing. Miroslav Javor, Ing. Darina Pristachová, CSc., Ing. Vavrinec Jakal, Ing. Ladislav Mikuláš - deň skončenia funkcie členov predstavenstva: 27.11.2003. Ing. Silvia Reváková, Viktor Šimčisko, Oľga Obická, Martin Šmehýl - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 27.11.2003.
  (from: 12/16/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 54/2006, Nz 13247/2006, NCR LS 13164/2006 zo dňa 6.4.2006.
  (from: 04/25/2006)
Notárska zápisnica N 210/2008, Nz 43350/2008, NCRls 42948/2008 zo dňa 15.10.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 1.10.2008.
  (from: 11/26/2008)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person