Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  427/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ERPO reklamný a vydavateľský podnik, a. s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
Odbojárov 340/29
Topoľčany 955 01
  (from: 11/26/2008)
Mliekarenská 8
Bratislava 821 09
  (from: 06/06/2002 until: 11/25/2008)
Bajkalská 24
Bratislava 827 31
  (from: 04/30/1992 until: 06/05/2002)
Identification number (IČO): 
31 322 841
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/30/1997)
usporadúvanie výstav a prenajímanie výstavného zariadenia
  (from: 04/30/1997)
výroba a predaj zvukových záznamov a videozáznamov
  (from: 04/30/1997)
edícia a predaj kníh, neperiodických a periodických publikácií
  (from: 04/30/1997)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod a maloobchod
  (from: 04/30/1997)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/30/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/30/1997)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/30/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/30/1997)
prenájom strojov a zariadení vrátane leasingu
  (from: 04/30/1997)
organizovanie školení, seminárov, kongresov
  (from: 04/30/1997)
tvorba, výroba, nákup, predaj, služby a práce a sprostredkovanie celého komplexu propagačnej produkcie
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
tvorba, výroba, nákup a predaj všetkých druhov propagačných prostriedkov a s tým spojených prác a služieb pre všetky druhy a typy nositeľov propagácie
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
tvorba nositeľov propagácie, vykonávanie a sprostredkovávanie všetkých druhov a typov nositeľov propagácie, ktoré slúžia na prenos propagačného oznámenia
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
projektovanie, výroba, nákup a predaj a montáž interiérových, dekoračných, informačných výrobkov, ako aj interiérov
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
výroba, nákup, predaj a montáž propagačných pomôcok, zariadení a technických prostriedkov všetkých druhov
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
výroba, nákup a predaj propagačných predmetov na propagáciu značky organizácie a tovaru
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
projektovanie, ideové a výtvarné riešenie, vlastná alebo sprostredkovaná výroba a inštalácia výstav a výstavných zariadaní, prenajímanie výstavného zariadenia
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
filmová, zvuková a videozáznamová produkcia, propagačných, inštruktážnych a náučných filmov, spracovávanie všetkými technologickými systémami na kinoprojekcie, televízne a rozhlasové vysielanie a na predaj organizáciam a iným subjektom i na trhovú spotrebu, zriaďovanie, inštaláciu propagačných videostien a videoobrazoviek
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
edícia a predaj kníh a neperiodických publikácií z oblasti vnútorného obchodu, pohostinstva, cestovného ruchu a služieb, výroba, predaj a vydávanie periodických publikácií a iných tlačív
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
vydávanie, tlač a distribúcia informačných a propagačných prostriedkov
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
vykonávanie kompletných reklamných služieb a prác pre zahraničných záujemcov v ČSFR
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
vykonávanie kompletných reklamných služieb a prác pre čs. organizácie v zahraničí a vývoz reklamných prostriedkov do zahraničia
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
zabezpečovanie tlačených a iných reklamných a propagačných prostriedkov v zahraničí pre čs. záujemcov
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/06/1995)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 07/05/1995)
Ing. Marián Gurina - predseda
Rišňovce 25
Rišňovce 951 21
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Miroslav Lukáč - podpredseda
Pod hlinami 379/37
Nemčice 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Tatiana Múdra - člen
Tríbečská 2136
Topoľčany 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Dr. Alex Aust
Gregorovej 8
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Ladislav Finka , CSc.
Jašíkova 8
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Vavrinec Jakal
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Vavrinec Jakal
Nejedlého 14
Bratislava 841 02
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Vavrinec Jakal - člen
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Vavrinec Jakal - člen
Nejedlého 14
Bratislava 4 841 02
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Vavrinec Jakal - člen
Nejedlého 14
Bratislava 4 841 02
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava 851 02
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava 5 851 02
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava 5 851 02
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Marián Královič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Marian Královič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava 4 841 05
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Marian Královič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava 4 841 05
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Marian Kráľovič
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Marian Kráľovič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava 841 05
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Marián Kráľovič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Ladislav Mikuláš
Jégého 3
Bratislava 821 08
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Ladislav Mikuláš - člen
Jégeho 3
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Ladislav Mikuláš - tajomník
Jégeho 3
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Ladislav Mikuláš - člen
Jégého 3
Bratislava 2 821 08
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Ladislav Mikuláš - člen
Jégého 3
Bratislava 2 821 08
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Dr. Peter Novák - člen
Belinského 8
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Vladimír Obický
Košická 4
Senec
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Bohumír Oplt - člen
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Vladimír Orbický - člen
Košická 4
Senec
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. František Perutka
Šášovská 4
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Darina Pristachová , CSc.
Klimkovičova 1
Bratislava 841 05
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen
Klimkovičova 1
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen
Klimkovičova 1
Bratislava 4 841 05
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen
Klimkovičova 1
Bratislava 4 841 05
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Aladár Smidžár - člen
Štefanovičova 6
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Eva Szaboová - člen
Žitavská 14
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Vladimír Vinduška - člen
Trávna 14
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a ktorýkoľvek iný člen predstavenstva.
  (from: 07/06/1995)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať meno spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 07/05/1995)
Capital: 
13 522 000 Sk Paid up: 13 522 000 Sk
  (from: 06/06/2002)
13 522 000 Sk
  (from: 04/23/2002 until: 06/05/2002)
27 044 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 04/22/2002)
Shares: 
Number of shares: 12
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/25/2006)
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/25/2006)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/25/2006)
Number of shares: 4910
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 04/25/2006)
Number of shares: 13522
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/13/2002 until: 04/24/2006)
Number of shares: 13522
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/2002 until: 09/12/2002)
Number of shares: 13522
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/2002 until: 06/05/2002)
Number of shares: 27044
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/08/1993 until: 04/22/2002)
Number of shares: 26233
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 07/07/1993)
Number of shares: 811
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 07/07/1993)
Supervisory board: 
Roman Múdry
Muškátová 2718/56
Topoľčany 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Renáta Lukáčová
Pod hlinami 379/37
Nemčice 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Ing. Marián Gurina
Rišňovce 25
Rišňovce 951 21
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004)
Ing. Vladimír Ďurovčík
Fraštacká 7
Hlohovec
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
PhDr. Karol Gelien
Záhoracká 58/9
Malacky
  (from: 01/03/1994 until: 02/14/1995)
Dr. Ivan Mihalovič - člen
Súmračná 14
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Ladislav Mikuláš
Jégeho 3
Bratislava
  (from: 02/15/1995 until: 07/05/1995)
Ing. Vladimír Obický - predseda
Košická 24
Senec
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Vladimír Obický - predseda
Košická 24
Senec 903 01
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Vladimír Obický - predseda
Košická 24
Senec 903 01
  (from: 05/16/2000 until: 07/24/2001)
JUDr. Ĺudovít Paus
Budatínska 15
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Darina Pristachová , CSc.
H. Meličkovej 2
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Darina Pristachová , CSc.
Klimkovičova 1
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Oľga Psotová - predseda
Kupeckého 17
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
JUDr. Daniel Ráno
Ružová Dolina 22
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Silvia Reváková - člen
H. Meličkovej 2
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Silvia Reváková
Hany Meličkovej 2
Bratislava 841 05
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Viktor Šimčisko
Záhradnícka 35
Bratislava 811 07
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Viktor Šimčisko - člen
Záhradnícka 35
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Milan Šmehýl
Tomašíkova 570
Poprad
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Milan Šmehýl - podpredseda
Tomašikova 2570
Poprad
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Milan Šmehýl - podpredseda
Tomašíkova 570
Poprad 058 01
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Milan Šmehýl - podpredseda
Tomašíkova 570
Poprad 058 01
  (from: 05/16/2000 until: 07/24/2001)
Ing. Silvia Reváková - člen
Hany Meličkovej 2
Bratislava 4 841 05
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Viktor Šimčisko - člen
Záhradnícka 35
Bratislava 1 811 07
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Oľga Obická - predseda
Košická 24
Senec 903 01
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Martin Šmehýl - podpredseda
Tomašíkova 570
Poprad 058 01
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Silvia Reváková - člen
Hany Meličkovej 2
Bratislava 4 841 05
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Viktor Šimčisko - člen
Záhradnícka 35
Bratislava 1 811 07
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Oľga Obická - predseda
Košická 24
Senec 903 01
  (from: 07/25/2001 until: 12/15/2004)
Martin Šmehýl - podpredseda
Tomašíkova 570
Poprad 058 01
  (from: 07/25/2001 until: 12/15/2004)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 19. 11. 1992 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Konanie valného zhromaždenia bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 574/ 92, Nz 540/92, spísanou JUDr. L. Neumanovou, notárkou. Stary spis: Sa 840
  (from: 07/08/1993)
Notárska zápisnica zo dňa 31.3.1995, č. Nz 125/95 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorou bol osvedčený priebeh časti valného zhromaždenia a ktorej súčasťou sú stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 840
  (from: 07/06/1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.1996, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 236/96. Stary spis: Sa 840
  (from: 04/30/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti osvedčená v notárskom zápise zo dňa 29.3.1999 č. Nz 103/99 o voľbe a odvolaní členov dozornej rady a predstavenstva.
  (from: 07/12/1999)
Vyhlásenie o doplnení identifikačných údajov členov orgánov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.5.2000 pod č. N 99/2000, Nz 95/2000.
  (from: 05/16/2000)
Notárska zápisnica Nz 160/01 zo dňa 31.5.2001 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2001. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 4.6.2001.
  (from: 07/25/2001)
Notárska zápisnica č. N 456/2001, Nz 443/2001 zo dňa 22.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania z 27 044 000,- Sk na 13 522 000 Sk z dôvodu predaja hmotného investičného majetku a straty časti podnikateľskej činnosti a to znížením počtu akcií na 13 522 kusov.
  (from: 02/04/2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. 10. 2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 456/01, Nz 443/01 napísanej dňa 22. 10. 2001 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov. Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 9. 4. 2002 v zmysle ust. § 216 ods. 1 Obchodného zákonníka.
  (from: 04/23/2002)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20. 5. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 385/2002 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 06/06/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.7.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 565/2002.
  (from: 09/13/2002)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2637/2004, Nz 111060/2003 zo dňa 27.11.2003. Ing. Marián Kráľovič, Ing. Miroslav Javor, Ing. Darina Pristachová, CSc., Ing. Vavrinec Jakal, Ing. Ladislav Mikuláš - deň skončenia funkcie členov predstavenstva: 27.11.2003. Ing. Silvia Reváková, Viktor Šimčisko, Oľga Obická, Martin Šmehýl - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 27.11.2003.
  (from: 12/16/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 54/2006, Nz 13247/2006, NCR LS 13164/2006 zo dňa 6.4.2006.
  (from: 04/25/2006)
Notárska zápisnica N 210/2008, Nz 43350/2008, NCRls 42948/2008 zo dňa 15.10.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 1.10.2008.
  (from: 11/26/2008)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person