Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  433/B

Business name: 
V - INVEST HOLDING, a.s.
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Identification number (IČO): 
31 322 981
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
04/30/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
10/30/2001
  (from: 10/30/2001)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 10/30/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Capital: 
1 191 803 000 Sk
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Other legal facts: 
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 224/01, Nz 225/01 zo dňa 12.10.2001 na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej rozdelením na spoločnosti Privátny Holding, a.s. a Majetkový Holding, a.s. Novovzniknuté spoločnosti preberajú všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti a to známe i neznáme, deliteľné i nedeliteľné, vykázané i nevykázané v účtovníctve. Súhlas Daňového úradu Bratislava II zo dňa 22.10.2001 číslo 601/2100/122223/2001 s výmazom z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra spoločnosť V-INVEST HOLDING, a.s. so sídlom Miletičova 1, Bratislava, IČO: 31 322 981 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 433/B v celom rozsahu.
  (from: 10/30/2001)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person