Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  438/B

Business name: 
Slovenská kreditná banka, a.s. "v konkurze" SKB, a.s. "v konkurze"(skrátený názov)
  (from: 08/19/2005 until: 01/05/2022)
Slovenská kreditná banka, a.s. SKB, a.s. (skrátený názov)
  (from: 03/26/1997 until: 08/18/2005)
Slovenská kreditná banka, a.s.
  (from: 05/15/1992 until: 03/25/1997)
Registered seat: 
Námestie SNP 13
Bratislava 814 99
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
Námestie Slovenského národného povs 13
Bratislava 812 63
  (from: 05/15/1992 until: 03/25/1997)
Identification number (IČO): 
31 323 936
  (from: 05/15/1992)
Date of entry: 
05/15/1992
  (from: 05/15/1992)
Date of deletion: 
01/06/2022
  (from: 01/06/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/06/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/15/1992)
Objects of the company: 
bankové obchody a služby stanovené zákonom o bankách na území ČSFR:
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
prijímanie a spracovanie vkladov právnických a fyzických osôb v národnej a cudzích menách
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
poskytovanie úverov, vrátane vykonávania finančno-úverových obchodov (faktoring, forfaiting)
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
finančný prenájom (leasing)
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
vydávanie platobných prostriedkov
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
poskytovanie záruk
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
otváranie akreditívov
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
obstarávanie inkasa
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi na vlastný účet alebo účet klienta
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie nadväzujúcich služieb
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti podnikania
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
úschova a správa cenných papierov a iných hodnôt
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
obchodovanie s devízovými prostriedkami s výnimkou úverových obchodov na zahraničných finančných trhoch
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
zmenárenská činnosť
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
zriaďovanie filiálok, príjmových a výplatných pracovísk potrebných pre činnosť banky
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
bankové obchody a služby stanovené zákonom o bankách č. 21/1991 Zb. na území SR:
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
prijímanie a spravovanie vkladov právnických a fyzických osôb v národnej a cudzích menách
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
poskytovanie úverov, vrátane vykonávania finančno-úverových obchodov (faktoring, forfaiting)
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
finančný prenájom (leasing)
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
vydávanie platobných prostriedkov
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
poskytovanie záruk
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
otváranie akreditívov
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
obstarávanie inkasa
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
s devízovými prostriedkami
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
v oblasti termínovaných obchodov a opcií kurzových a úverových obchodov
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie nadväzujúcich služieb
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
finančné maklérstvo
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti podnikania
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
úschova a správa cenných papierov a iných hodnôt
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
zmenárenská činnosť, nákup devízových prostriedkov
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
vykonávanie devízových obchodov v rozsahu vedenia devízových účtov
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
predaj devízových prostriedkov
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
zriaďovanie pobočiek, prijmových a výplatných pracovísk potrebných pre činnosť banky
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
spločnosť môže zriaďovať, alebo získavať objekty a podnikateľské objekty v tuzemsku i v zahraničí a kapitálom sa zúčastňovať na iných podnikoch vo formách, ktoré umožňujú legislatívne predpisy
  (from: 01/17/1995 until: 03/25/1997)
podľa ustanovenia § 1 odstavec 1. zákona o bankách č. 21/1991 Zb. na:
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
prijímanie vkladov
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
poskytovanie úverov
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
podľa ustanovenia § 1 odstavec 3. zákona o bankách č. 21/1991 Zb. na:
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
finančný prenájom /leasing/
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napríklad platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
poskytovanie záruk
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
otváranie akreditívov
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
obstarávanie inkasa
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
s devízovými hodnotami
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
so zlatými a striebornými mincami
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
účasť na vydávaní cenných papierov a súvisiacich služieb
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
finančné maklérstvo
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva /portfolio management/
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Managing board
  (from: 02/21/2001 until: 03/26/2002)
Managing board
  (from: 06/01/2000 until: 02/20/2001)
Managing board
  (from: 12/21/1995 until: 05/31/2000)
Managing board
  (from: 01/17/1995 until: 12/20/1995)
Managing board
  (from: 08/25/1993 until: 01/16/1995)
Managing board
  (from: 05/15/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Jozef Benikovský
Borová 21
Žilina
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
Ing. Jozef Benikovský - člen predstavenstva
Borová 21
Žilina
  (from: 01/17/1995 until: 12/20/1995)
Ing. Július Binder
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
Ing. Július Binder - člen predstavenstva
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 12/20/1995)
Ing. Arpád Demko
Vihorlatská 76
Košice
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
Ing. Arpád Demko - člen predstavenstva
Vihorlatská 76
Košice
  (from: 01/17/1995 until: 12/20/1995)
Ing. Branislav Gábriš
Jadrová 3226/5
Bratislava
  (from: 12/21/1995 until: 05/31/2000)
Ing. Branislav Gábriš - člen predstavenstva
Jadrová 3226/5
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 07/02/2012)
Ing. Branislav Gábriš - člen predstavenstva
Jadrová 3226/5
Bratislava
Until: 05/13/2007
  (from: 07/03/2012 until: 07/02/2012)
Ing. Roman Haščík - podpredsedapredstavenstva
Gruzínska 21
Bratislava 821 05
  (from: 12/21/1995 until: 05/31/2000)
Ing. Vladimír Hromý - správca
Dunajská 24
Bratislava 1 811 08
  (from: 06/01/2000 until: 02/20/2001)
Ing. Peter Hronský
Húskova 69
Košice
  (from: 05/15/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Miroslav Chyla - člen predstavenstva
Riadok 13/12
Ružomberok
  (from: 04/20/1995 until: 12/20/1995)
Ing. Ján Kelo
J.Poničana 7
Bratislava
  (from: 05/30/2000 until: 05/31/2000)
JUDr. Bartolomej Kunc - generálny riaditeľ
Karadžičova 27
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Ľubomír Lehoťan
Mlynská 83
Banská Bystrica
  (from: 08/25/1993 until: 01/16/1995)
Ing. Ľubomír Lehoťan - člen predstavenstva
Mlynská 83
Banská Bystrica
  (from: 01/17/1995 until: 12/20/1995)
Ing. Kamil Majerník
Závadská 5
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Eduard Mikuš
Lysákova 16
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
Ing. Peter Pajbach
Beňadická 32
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
Ing. Peter Pajbach - podpredseda predstavenstva
Beňadická 32
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 12/20/1995)
Ing. Terézia Sikorová
Turgenevova 34
Košice 040 01
  (from: 12/21/1995 until: 03/25/1997)
Ing. Ivan Sklenka , CSc.
V.P.Tótha 3
Zvolen
  (from: 05/15/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Roman Švec
Pavla Horova 18
Bratislava 841 08
  (from: 12/21/1995 until: 05/31/2000)
Ing. Norbert Tenczer - predsedapredstavenstva
Dunajská 24
Bratislava 811 02
  (from: 12/21/1995 until: 05/31/2000)
Ing. Miroslav Tomly
Beskydská 1
Banská Bystrica
  (from: 05/15/1992 until: 08/24/1993)
Ing. Štefan Veselovský - člen predstavenstva
Sibírska 4
Bratislava
  (from: 04/20/1995 until: 12/20/1995)
JUDr. Marián Vrabko , CSc. - člen predstavenstva
Krásnohorská 13
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 04/19/1995)
JUDr. Marián Vrabko , CSc. - predseda predstavenstva
Krásnohorská 13
Bratislava
  (from: 04/20/1995 until: 12/20/1995)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
Ing. Eugen Zádor - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 04/19/1995)
Ing. Norbert Tenczer - predseda predstavenstva
Dunajská 24
Bratislava 811 02
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Roman Haščík - podpredseda predstavenstva
Gruzínska 21
Bratislava 821 05
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Roman Švec - člen predstavenstva
Pavla Horova 18
Bratislava 841 08
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Ján Kelo - člen predstavenstva
J.Poničana 7
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Dezider Kováč
u Stadionu 4
Lanžhot
Česká republika
  (from: 08/25/1993 until: 01/16/1995)
Ing. Dezider Kováč - člen predstavenstva
u Stadionu 4
Lanžhot
Česká republika
  (from: 01/17/1995 until: 12/20/1995)
Ing. Ján Szalay
residence in the Slovak Republic :
Dlhá ulica 45
Šamorín 931 01
  (from: 10/20/1997 until: 05/29/2000)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo jeden z nich spolu s ďaľším členom predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)

  (from: 02/21/2001 until: 03/26/2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať správca Slovenskej kreditnej banky, a.s. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu predtlačenému menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak správca Slovenskej kreditnej banky, a.s. v súlade s § 27 ods. 4 zákona o bankách splnomocní na vykonávanie úkonov vo svojom mene inú osobu, táto osoba je oprávnená konať za spoločnosť rovnakým spôsobom ako správca. Ak budú takto splnomocnené súčasne dve osoby, konajú za Slovenskú kreditnú banku, a.s. spôsobom ako správca a vždy spoločne.
  (from: 06/01/2000 until: 02/20/2001)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo jeden z nich spolu s ďaľším členom predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (from: 12/21/1995 until: 05/31/2000)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo ako celok, alebo predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva, alebo Genarálny riaditeľ Ing. Štefan Veselovský, bytom Bratislava, Sibírska 4, alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/17/1995 until: 12/20/1995)
Spoločnosť navonok zastupuje Generálny riadi- teľ Ing. Štefan Veselovský, bytom Bratislava, Sibírska 4
  (from: 08/25/1993 until: 01/16/1995)
Spoločnosť navonok zastupuje generálny riaditeľ - JUDr.Bartolomej Kunc, bytom Bratislava, Karadžičova 27.
  (from: 05/15/1992 until: 08/24/1993)
Capital: 
22 352 785 EUR
  (from: 04/16/2009 until: 01/05/2022)
673 400 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 04/15/2009)
910 000 000 Sk
  (from: 05/09/1996 until: 06/10/1998)
520 000 000 Sk
  (from: 04/20/1995 until: 05/08/1996)
411 500 000 Sk
  (from: 05/15/1992 until: 04/19/1995)
Shares: 
Number of shares: 91000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 245,635 EUR
  (from: 04/16/2009 until: 01/05/2022)
Number of shares: 91000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 400 Sk
  (from: 05/30/2000 until: 04/15/2009)
Number of shares: 91000
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 400 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 05/29/2000)
Number of shares: 91000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/09/1996 until: 06/10/1998)
Number of shares: 52000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/20/1995 until: 05/08/1996)
Number of shares: 41150
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 04/19/1995)
Number of shares: 4115
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/15/1992 until: 01/16/1995)
closing of bankruptcy proceedings: 
Predmetné rozvrhové uznesenie súdu bolo vydané dňa 31. augusta 2020 pod č. k. 1K/118/2000-4432, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6. októbra 2020.
  (from: 07/31/2021)
Supervisory board: 
Ing. Milan Brezovský , CSc.
Húščavova 3
Bratislava
  (from: 04/29/1996 until: 05/29/2000)
Ing. Libor Briška - podpredseda
Heyrovského 13
Bratislava
  (from: 05/30/2000 until: 05/31/2000)
Ing. Igor Federič
Blumentálska 26
Bratislava
  (from: 06/11/1998 until: 05/29/2000)
Ing. František Hodorovský - podpredseda
Drieňová 25
Bratislava
  (from: 04/29/1996 until: 05/29/2000)
Ing. František Hodorovský - predseda
Haburská 20
Bratislava
  (from: 05/30/2000 until: 05/31/2000)
Ing. František Hodorovský - predseda
Haburská 20
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 07/06/2010)
Ing. František Hodorovský - predseda
Haburská 20
Bratislava
Until: 02/14/2001
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. Peter Hrín
Drobného 4
Bratislava 841 01
  (from: 03/26/1997 until: 05/31/2000)
Ing. Vladimír Hromý - správca Slovenskej kreditnej banky, a.s.
Dunajská 24
Bratislava 1 811 08
  (from: 06/01/2000 until: 02/20/2001)
Ing. Ivan Janičina
99
Miloslavov
  (from: 04/29/1996 until: 05/31/2000)
Ing. Juraj Juhász
Gen.Klapku 60/25
Komárno
  (from: 05/30/2000 until: 05/31/2000)
Ing. Ján Jurga
Lazaretská 4
Bratislava
  (from: 04/29/1996 until: 06/10/1998)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc.
133
Dolné Sŕnie
  (from: 05/30/2000 until: 05/31/2000)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayová
Bratislava 851 03
  (from: 02/28/1994 until: 04/19/1995)
Ing. František Kováč
Sputniková 4
Bratislava
  (from: 04/29/1996 until: 05/29/2000)
Doc.Ing. Milan Kovačka , CSc
Exnárova 17
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 02/27/1994)
Ing. Jozef Kršek
Bezekova 33
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 02/27/1994)
Ing. Dušan Luchava
Važská 3
Bratislava 821 07
  (from: 02/28/1994 until: 04/28/1996)
Ing. Hvizdoš Marian
Staničná 25
Bratislava 821 04
  (from: 02/28/1994 until: 04/28/1996)
Ing. Hvizdoš Marian - predseda
Staničná 25
Bratislava 821 04
  (from: 04/29/1996 until: 05/29/2000)
Ing. František Maťko
Šándorova 4
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 02/27/1994)
Ing. Eduard Mikuš
Lysáková 16
Bratislava 841 04
  (from: 01/17/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Mária Mundoková
Lediny 36
Bratislava
  (from: 05/30/2000 until: 05/31/2000)
Ing. Viliam Oberhauser , CSc.
Budatínska 35
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 02/27/1994)
Ing. Pavel Obetko
Drobného 17
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 04/19/1995)
Ing. Peter Pajbach
Beňadická 32
Bratislava
  (from: 04/29/1996 until: 10/19/1997)
Ing. Mária Pecníková
Ružičková 11
Bratislava
  (from: 02/28/1994 until: 04/28/1996)
Ing. Ignác Prno , CSc.
J.Alexyho 1/A
Bratislava
  (from: 05/15/1992 until: 02/27/1994)
Ing. Vladimír Sečka
Mojmírova 10
Prešov
  (from: 02/28/1994 until: 01/16/1995)
Ing. Margita Szabóová
nám. Á.Vámbéryho 55/15
Dunajská Streda
  (from: 04/29/1996 until: 03/25/1997)
Ing. Ján Tamáš
Račianska 51
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Ján Tamáš
Račianska 51
Bratislava
  (from: 04/29/1996 until: 05/31/2000)
Ing. Ivan Veselý
Hraničná 13
Bratislava
  (from: 05/30/2000 until: 05/31/2000)
JUDr. Juraj Wertlen
Tomanova 70
Bratislava
  (from: 04/20/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Libor Briška - podpredseda
Heyrovského 13
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Juraj Juhász - člen
Gen. Klapku 60/25
Komárno
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Ivan Veselý - člen
Hraničná 13
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen
133
Dolné Sŕnie
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Mária Mundoková - člen
Lediny 36
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Peter Hrín - člen
Drobného 4
Bratislava
Until: 05/13/2007
  (from: 10/24/2012 until: 10/23/2012)
Ing. Ivan Janičina - člen
99
Miloslavov
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Ján Tamáš - člen
Račianska 51
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Ing. Peter Hrín - člen
Drobného 4
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 10/23/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.1.2022, sp. zn. 47Exre/1/2021 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť Slovenská kreditná banka, a.s. “v konkurze“ SKB, a.s. “v konkurze“(skrátený názov), Námestie SNP 13, 814 99 Bratislava, IČO: 31 323 936, dňom 6.1.2022.
  (from: 01/06/2022)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1993. Stary spis: Sa 862
  (from: 02/28/1994 until: 01/05/2022)
Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 11.05.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 57/94, Nz 53/94. Stary spis: Sa 862
  (from: 01/17/1995 until: 01/05/2022)
Notárska zápisnica z V. mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 7.2.1995 Notárska zápisnica zo zasadnutia VI. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.1995 Stary spis: Sa 862
  (from: 04/20/1995 until: 01/05/2022)
Osvedčenie o priebehu VII riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.11.1995 pod.č. N 341/95, Nz 334/95 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 862
  (from: 12/21/1995 until: 01/05/2022)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.1995. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.2.1996. Stary spis: Sa 862
  (from: 04/29/1996 until: 01/05/2022)
Notárska zápisnica N 42/95, Nz 46/95 zo dňa 15.3.1995. Stary spis: Sa 862
  (from: 05/09/1996 until: 01/05/2022)
Notárska zápisnica N 143/96, Nz 144/96 zo dňa 10.5.1996, notárska zápisnica N 341/95, Nz 334/95 zo dňa 16.11.1995 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 862
  (from: 03/26/1997 until: 01/05/2022)
Zápisnica č. 12/97 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.4.1997, zápisnica č. 2 z dozornej rady zo dňa 18.3.1997, notárska zápisnica N 226/97, Nz 224/97 zo dňa 2.5.1997 z XII. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol odsúhlasený zámer zníženia základného imania na sumu 673 400 000 Sk v zmysle § 213 ods. 4 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 862
  (from: 10/20/1997 until: 01/05/2022)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 11.2.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 83/00, Nz 83/00
  (from: 05/30/2000 until: 01/05/2022)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-786/2000 z 19. apríla 2000, ktoré bolo doručené Slovenskej kreditnej banke, a.s. ihneď po jeho vydaní, zaviedla dňom 19. apríla 2000 nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách nútená správa banky je zavedená dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči všetkým fyzickým a právnickým osobám. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-786/1-2000 z 19. apríla 2000, ktoré bolo doručené, vymenovala Ing. Vladimíra Hromého, Dunajská ul. 24, 811 08 Bratislava 1, za správcu Slovenskej kreditnej banky, a.s. Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách zavedením nútenej správy pôsobnosť štatutárneho orgánu banky a dozornej rady banky prešla na správcu banky.
  (from: 06/01/2000 until: 01/05/2022)
Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 1K 118/00 zo dňa 4.7.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Slovenská kreditná banka, a.s. Za správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj Tomášek, Židovská 5, 811 01 Bratislava.
  (from: 10/27/2000 until: 01/05/2022)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn.1K 118/00 zo 4.7.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Slovenská kreditná banka, a.s., Námestie SNP 13, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj Tomášek, Židovská 5, Bratislava. Uvedeným dňom skončila nútená správa v Slovenskej kreditnej banke, a.s. Slovenská kreditná banka, a.s. bola zrušená vyhlásením konkurzu 4.7.2000 / § 68 ods. 3 písm.f/Obchodného zákonníka/. Slovenskej kreditnej banke, a.s. zaniklo povolenie pôsobiť ako banka jej zrušením 4.7.2000 / § 34 ods.1 písm a / zákona o bankách/.Odo dňa zániku povolenia pôsobnosti ako banka nesmie Slovenská kreditná banka, a.s. prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti, s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov.
  (from: 02/21/2001 until: 01/05/2022)
Zmena sídla správcu konkurznej podstaty JUDr.Juraja Tomášeka, r.č. , Kollárovo nám. 20, 811 06 Bratislava.
  (from: 04/25/2001 until: 01/05/2022)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. ZSa 1170/01 zo dňa 11.2.2002 v zmysle § 32 z.č. 513/91 Zb. v znení zákona číslo 500/2001 z.z.
  (from: 03/27/2002 until: 01/05/2022)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 118/00-1535 zo dňa 10.06.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2004 funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraja Tomášeka, AK Kukučínova 22, Bratislava zaniká dňom 10.06.2004. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDR. Ingrid Gyökeresová, Boriny 1528/34, Dunajská Streda. Funkcia doterajšieho osobitného správcu pre odbor speňažovania konkurznej podstaty JUDr. Ladislav Siranka, Bajzova 3, Bratislava zaniká dňom 10.06.2004. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre odbor speňažovania majetkovej podstaty úpadcu bol ustanovený JUDr. Ľuboš Novák, Nám. M. Benku 9-C1, 811 07 Bratislava.
  (from: 10/26/2004 until: 01/05/2022)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.5.2010, č.k. 34 Exre/1611/2009 - 131, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.6.2010.
  (from: 07/07/2010 until: 01/05/2022)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person