Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  454/B

Business name: 
ISTROMEX, a. s.
  (from: 07/15/1992)
Registered seat: 
Nobelova 9
Bratislava 831 02
  (from: 04/23/2001)
Identification number (IČO): 
31 328 164
  (from: 07/15/1992)
Date of entry: 
07/15/1992
  (from: 07/15/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/15/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 07/15/1992)
prenájom nebytových priestorov, vrátane poskytovania iných než základných služieb s tým spojených
  (from: 07/15/1992)
sprostredkovateľská činnosť firiem v oblasti nákladnej dopravy
  (from: 07/15/1992)
zastupovanie firiem v oblasti obchodnotechnických služieb
  (from: 07/15/1992)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
  (from: 07/15/1992)
veľkokapacitné uskladňovanie a distribúcia tovarov
  (from: 07/15/1992)
výroba plastových obalových materiálov
  (from: 07/15/1992)
výroba obalov
  (from: 07/15/1992)
adjustačná činnosť
  (from: 07/15/1992)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 06/26/2003)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
  (from: 06/26/2003)
prenájom osobných motorových vozidiel
  (from: 06/26/2003)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 06/26/2003)
factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok vykonávané nebankovým spôsobom
  (from: 06/26/2003)
prieskum trhu
  (from: 06/26/2003)
poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
  (from: 06/26/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/13/2004)
dodávka elektriny
  (from: 04/29/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/2001)
Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva
Križkova 953/6
Bratislava 811 04
From: 04/12/2001
  (from: 10/04/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne bez obmedzení. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva.
  (from: 04/23/2001)
Capital: 
11 113 324,0812 EUR Paid up: 11 113 324,0812 EUR
  (from: 01/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 3348
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,3919 EUR
  (from: 01/28/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Vladimír Kán
nám. 1.mája 8
Bratislava 811 06
From: 05/28/1998
  (from: 05/24/2022)
JUDr. Janka Hazlingerová - predseda
Čapková 8
Bratislava 811 04
From: 04/12/2001
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Daniela Tothová
Konopná 56
Bratislava 821 05
From: 03/22/2005
  (from: 04/06/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená v zmysle § 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 896
  (from: 07/15/1992)
Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhro- maždenia zo dňa 2. 4. 1993 Stary spis: Sa 896
  (from: 08/30/1993)
Notárska zápisnica č. N 27/96, Nz 27/96 zo dňa 12.1.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 896
  (from: 08/09/1996)
Notárska zápisnica č. N 153/96, Nz 153/96 zo dňa 17.11.1996, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.11.1996. Stary spis: Sa 896
  (from: 06/19/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999.
  (from: 09/30/1999)
Notárska zápisnica N 487/99, Nz 487/99 zo dňa 2.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené doplnenie stanov spoločnosti v súlade s ust. Zák. č. 127/1999 Z.z.
  (from: 01/19/2000)
Notárska zápisnica N 222/2001, Nz 222/2001 zo dňa 12.4.2001 z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2001 a dodatok k stanovám spoločnosti, zápisnica z dozornej rady, zápisnica z predstavenstva.
  (from: 04/23/2001)
Notárska zápisnica N 306/03, Nz 44635/03 zo dňa 6.6.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanovy spoločnosti.
  (from: 06/26/2003)
Notárska zápisnica č.N 71/2004, NZ 13158/2004 zo dňa 16.02.2004.
  (from: 03/13/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005.
  (from: 04/06/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2009. N 62/2009 Nz 13030/2009
  (from: 04/29/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2011.
  (from: 08/12/2011)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person