Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  455/B

Business name: 
TECHNOPOL, a.s.
  (from: 01/01/2007)
Trade Servis, a.s.
  (from: 07/23/1999 until: 12/31/2006)
Technopol, akciová spoločnosť (skrátene Technopol, a.s.)
  (from: 10/29/1996 until: 07/22/1999)
Technopol, akciová spoločnosť Bratislava
  (from: 02/18/1970 until: 10/28/1996)
Registered seat: 
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 11/03/1993)
Kalininova 17
Bratislava 852 50
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Identification number (IČO): 
00 000 698
  (from: 02/18/1970)
Date of entry: 
02/18/1970
  (from: 02/18/1970)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/18/1970)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/23/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/23/1999)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 01/01/2007)
poradenstvo v oblasti personalistiky a vedenie personálnej agendy
  (from: 07/23/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/01/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/01/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/01/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/04/2013)
administratívne služby
  (from: 07/04/2013)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/01/2007 until: 07/03/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2007 until: 07/03/2013)
výskum trhu
  (from: 01/01/2007 until: 07/03/2013)
Predmetom podnikania akciovej spoločnosti je:
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
I. zahranično-obchodná činnosť, obzvlášť však:
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
1. Vývoz a dovoz investičných celkov, strojov a zariadení, náhradných dielov, práca a výkonov dpre potravinársky priemysel, pre poľnohospodárstvo, biotechnologické procesy, chemický priemysel, gumárenský a plastikársky priemysel, celulózno-papierenský priemysel, strojárenskú výrobu a elektrotechnický priemysel, pre výrobu sklenených a umelých vlákien, pre realizáciu ekologického programu vrátane úprav a čistenia odpadových vôd, pre stavebnú výrobu, televíziu a verejné stravovanie, ďalej dovoz a vývoz baliacich strojov a plniacich liniek, signalizačnej a zabezpečovacej techniky.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
2. Poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám a prijímanie týchto služieb od zahraničných a tuzemkých osôb.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
3. Vývoz a dovoz vecí a poskytovanie služieb vyplývajúcich z dohôd o výrobnej kooperácii v rámci predmetu podnikania.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
4. Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
5. Účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovávanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
III. Vykonávanie výmenných operácií
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
IV. Vykonávanie ziskových operácií V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
1. Vykonávať zvláštne obchodné operácie predovšetkým reexporty, viazané a leasingové obchody, kompletačné dovozy a vývozy
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
2. Vykonávať inžinieringovú činnosť pri vývoze a dovoze investičných celkov, pri sprostredkovaní alebo obstaraní takýchto vývozov alebo dovozov.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
3. Vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzavretých s jednotlivými účastinármi.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
zmenárenská činnosť
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/1993 until: 12/31/2006)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 11/03/1993 until: 12/31/2006)
zmenárenská činnosť
  (from: 11/03/1993 until: 07/22/1998)
prevádzkovanie cestnej kancelárie
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
nákup a predaj zbraní
  (from: 11/03/1993 until: 07/22/1999)
nákup a predaj streliva
  (from: 11/03/1993 until: 07/22/1999)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 06/27/1994 until: 07/22/1999)
organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií
  (from: 03/23/1995 until: 12/31/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 03/23/1995 until: 07/22/1999)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1999)
leasing
  (from: 11/27/1995 until: 07/03/2013)
výroba korunkových uzáverov na flaše
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1999)
vydavateľská činnosť-s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1999)
vývoj, výroba streliva
  (from: 10/29/1996 until: 07/22/1999)
poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby
  (from: 07/01/1997 until: 07/22/1999)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/23/1998 until: 07/22/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/23/1998 until: 07/22/1999)
prevádzkovanie fitnes centra
  (from: 07/23/1998 until: 07/17/2003)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo KB 10300901 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR dňa 30.9.1998 pod č. 416/1998L-430
  (from: 07/23/1999 until: 08/14/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/15/2002)
Managing board
  (from: 07/23/1998 until: 08/14/2002)
Managing board
  (from: 07/01/1997 until: 07/22/1998)
Managing board
  (from: 11/27/1995 until: 06/30/1997)
Managing board
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Managing board
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Ing. Alexander Čerevka - predseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Cerová 11
Viničné 900 23
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
Ing. Alexander Čerevka - podpredseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 07/29/2010)
Ing. Alexander Čerevka - podpredseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 01/01/2007 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Alexander Čerevka - podpredseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/21/2011)
Ing. Alexander Čerevka - podpredseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 06/28/2010 Until: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Ing. Alexander Čerevka - predseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/16/2014)
Ing. Alexander Čerevka - predseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 06/14/2011 Until: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
Ing. Alexander Čerevka - predseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 05/25/2017)
Ing. Alexander Čerevka - predseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 06/10/2014 Until: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017 until: 05/25/2017)
Ing. Dušan Dajča - člen
Štúrova 10
Marianka 900 33
From: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 12/21/2011)
Ing. Dušan Dajča - člen
Štúrova 10
Marianka 900 33
From: 06/14/2011 Until: 12/14/2011
  (from: 12/22/2011 until: 12/21/2011)
Ing. Pavol Ďurišin - člen
Sološnícka 51
Bratislava
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Ing. Pavol Ďurišin - riaditeľ Pôdohosp. projekt. ústav B
Reichelova 51
Bratislava
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Ing. Rainer Gulika - člen
Jurigovo nám. 15
Bratislava 841 05
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 07/29/2010)
Ing. Rainer Gulika - člen
Jurigovo nám. 15
Bratislava 841 05
From: 01/01/2007 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Rainer Gulika - člen
Jurigovo nám. 15
Bratislava 841 05
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/21/2011)
Ing. Rainer Gulika - člen
Jurigovo nám. 15
Bratislava 841 05
From: 06/28/2010 Until: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Ing. Jozef Gurovič - člen
Šmidkého 49
Humenné
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Ing. Jozef Gurovič - člen predstavenstva
Šmidkého 49
Humenné
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Ing. Karol Hausner - podpredseda
806
Mojmírovce
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Ing. Karol Hausner - podpredseda predstavenstva
Blagoevradská 14
Žilina
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda
Toryská 9
Bratislava
  (from: 07/23/1998 until: 07/02/2001)
Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda, námestník generálneho
Toryská 9
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 06/30/1997)
Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda, námestník generálneho
Toryská 9
Bratislava
  (from: 07/01/1997 until: 07/22/1998)
Ing. Milan Hudec - člen
Pod rovnicami 9
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 06/30/1997)
Ing. Milan Hudec - člen
Pod rovnicami 9
Bratislava
  (from: 07/01/1997 until: 07/22/1998)
Ing. Ivan Igaz - člen
Líščie údolie 69
Bratislava
  (from: 11/12/1997 until: 07/22/1998)
Ing. Ladislav Jurčák - člen
Okružná 19
Nová Dubnica
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Ing. Natália Kadlecová - člen
Saratovská 5
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 06/30/1997)
Ing. Natália Kadlecová - člen
Saratovská 5
Bratislava
  (from: 07/01/1997 until: 11/11/1997)
Ing. Ondrej Kamas - člen
Tilgnerova 18
Bratislava 841 05
  (from: 10/29/1996 until: 07/22/1998)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Saratovská 7
Bratislava
  (from: 11/12/1997 until: 07/22/1998)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Cerová 11
Viničné 900 23
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 07/29/2010)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Cerová 11
Viničné 900 23
From: 01/01/2007 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Cerová 11
Viničné 900 23
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/16/2014)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Cerová 11
Viničné 900 23
From: 06/28/2010 Until: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Cerová 11
Viničné 900 23
From: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 05/25/2017)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Cerová 11
Viničné 900 23
From: 06/10/2014 Until: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017 until: 05/25/2017)
Ing. Marián Partl - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
  (from: 10/29/1996 until: 11/11/1997)
Ing. Pavel Pávek - člen, generálny riaditeľ
Šášovská 14
Bratislava
  (from: 06/27/1994 until: 11/26/1995)
Ing. Pavel Pávek - generálny riaditeľ
Šášovská 14
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 06/30/1997)
Ing. Pavel Pávek - generálny riaditeľ
Šášovská 14
Bratislava
  (from: 07/01/1997 until: 07/22/1998)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Šášovská 14
Bratislava
  (from: 07/23/1998 until: 08/14/2002)
Ing. Pavel Pávek - člen
Vyšehradská 10
Bratislava 851 06
From: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Pavel Pávek - člen
Vyšehradská 10
Bratislava 851 06
From: 06/14/2011 Until: 07/06/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Šášovská 14
Bratislava
From: 05/29/2001
  (from: 08/15/2002 until: 08/11/2005)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Šášovská 14
Bratislava
From: 05/29/2001 Until: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Šášovská 14
Bratislava 851 06
From: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 12/31/2006)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Šášovská 14
Bratislava 851 06
From: 06/29/2005 Until: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2006)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Šášovská 14
Bratislava 851 06
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 12/19/2007)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Vyšehradská 10
Bratislava 851 06
From: 01/01/2007
  (from: 12/20/2007 until: 07/29/2010)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Vyšehradská 10
Bratislava 851 06
From: 01/01/2007 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Vyšehradská 10
Bratislava 851 06
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/21/2011)
Ing. Pavel Pávek - predseda
Vyšehradská 10
Bratislava 851 06
From: 06/28/2010 Until: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Denisa Pávková - členka
Tománkova 1
Bratislava 841 05
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 07/24/2008)
Denisa Pávková - členka
Topoľový rad 12
Bernolákovo 900 27
From: 01/01/2007
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2010)
Denisa Pávková - členka
Topoľový rad 12
Bernolákovo 900 27
From: 01/01/2007 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Denisa Pávková - členka
Topoľový rad 12
Bernolákovo 900 27
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/21/2011)
Denisa Pávková - členka
Topoľový rad 12
Bernolákovo 900 27
From: 06/28/2010 Until: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Ing. Štefan Repka - člen
Wolkrova 11
Bratislava
  (from: 11/03/1993 until: 06/26/1994)
Ing. Štefan Repka - ekonomický námestník
Warynského 11
Bratislava
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Prof. Ing. František Slanina , CSc. - predseda
Lesnícka 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Prof. Ing. František Slanina , CSc. - predseda predstavenstva
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Ing. Zoltán Szitaš - generálny riaditeľ
Kuklovská 76
Bratislava
  (from: 02/18/1970 until: 06/26/1994)
Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc.
Fábryho 9
Košice
  (from: 04/05/1994 until: 11/26/1995)
Ing. Roman Ulík - člen
Pod Zečákom 40
Bratislava 841 03
From: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 12/21/2011)
Ing. Roman Ulík - člen
Pod Zečákom 40
Bratislava 841 03
From: 06/14/2011 Until: 12/14/2011
  (from: 12/22/2011 until: 12/21/2011)
Ing. Albert Valčák - člen
Lehockého 3
Bratislava
  (from: 11/03/1993 until: 04/04/1994)
Ing. Albert Valčák - riaditeľ pobočky ČSOB BA
Lehockého 3
Bratislava
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Ing. Katarína Valenteová - členka
Drobného 14
Bratislava 841 01
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 10/05/2007)
Ing. Katarína Valenteová - členka
Drobného 14
Bratislava 841 01
From: 01/01/2007 Until: 10/01/2007
  (from: 10/06/2007 until: 10/05/2007)
JUDr. Mária Vandráková - člen
Kulíškova 17
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 06/30/1997)
JUDr. Mária Vandráková - člen
Kulíškova 17
Bratislava
  (from: 07/01/1997 until: 07/02/2001)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava - Devín
  (from: 07/03/2001 until: 08/14/2002)
JUDr. Mária Vandráková - členka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 07/29/2010)
JUDr. Mária Vandráková - členka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 01/01/2007 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
JUDr. Mária Vandráková - členka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/21/2011)
JUDr. Mária Vandráková - členka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 06/28/2010 Until: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 06/14/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/16/2014)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 06/14/2011 Until: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 05/25/2017)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 06/10/2014 Until: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017 until: 05/25/2017)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava - Devín
From: 05/29/2001
  (from: 08/15/2002 until: 08/11/2005)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava - Devín
From: 05/29/2001 Until: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava - Devín 841 10
From: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 12/31/2006)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava - Devín 841 10
From: 06/29/2005 Until: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2006)
Viera Vrábelová - členka
Poľnohospodárska 8694/36
Bratislava
  (from: 07/03/2001 until: 08/14/2002)
Viera Vrábelová - členka
Poľnohospodárska 8694/36
Bratislava
From: 05/29/2001
  (from: 08/15/2002 until: 08/11/2005)
Viera Vrábelová - členka
Poľnohospodárska 8694/36
Bratislava
From: 05/29/2001 Until: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Viera Vrábelová - členka
Poľnohospodárska 8694/36
Bratislava 821 07
From: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 12/31/2006)
Viera Vrábelová - členka
Poľnohospodárska 8694/36
Bratislava 821 07
From: 06/29/2005 Until: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2006)
Ing. František Vysloužil - predseda JRD Luhačovice
Tyršovo nábr. 2369
Gotwaldov
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Ing. Zdeněk Huml - člen predstavenstva
Jungmannova 243
Pardubice
Česká republika
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Ing. Zdeněk Huml - člen
Jungmanova 2431
Pardubice
Česká republika
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Ing. František Vysloužil - člen
Tirschovo nábr. 2369
Zlín
Česká republika
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
  (from: 01/01/2007)
Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
  (from: 08/15/2002 until: 12/31/2006)
Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
  (from: 07/23/1998 until: 08/14/2002)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu alebo podpredsedu predstavenstva. Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
  (from: 07/01/1997 until: 07/22/1998)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu alebo podpredsedu predstavenstva. Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi a poverení zástupcovia a to na základe a v rozsahu plných mocí, udelených na základe kompetencií vymedzených vnútropodnikovými organizačnými predpismi.
  (from: 11/27/1995 until: 06/30/1997)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu generálneho riaditeľa, alebo námestníka generálneho riaditeľa. Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať generálny riaditeľ, ktorý je z titulu svojej funkcie zároveň členom predstavenstva, alebo námestník generálneho riaditeľa, ktorý je z titulu svojej funkcie členom predstavenstva
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Za spoločnosť sa môžu podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu generálneho riaditeľa, člen predstavenstva, ktorý je poverený funkciou generálneho riaditeľa.
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Procuration: 
JUDr. Janke Hazlingerová
Čapkova 8
Bratislava 811 04
  (from: 11/03/1993 until: 06/26/1994)
Ing. Ľubomír Hrmo
Toryská 9
Bratislava 821 07
  (from: 06/27/1994 until: 07/02/2001)
Ing. Štefan Repka
Wolkrova 11
Bratislava 851 01
  (from: 11/03/1993 until: 06/26/1994)
JUDr. Mária Vandráková
Kulíškova 17
Bratislava 821 07
  (from: 06/27/1994 until: 07/02/2001)
JUDr. Mária Vandráková
Brigádnická 42
Bratislava - Devín
  (from: 07/03/2001 until: 06/30/2015)
JUDr. Mária Vandráková
Brigádnická 42
Bratislava - Devín
Until: 06/30/2015
  (from: 07/01/2015 until: 06/30/2015)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 01/01/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 07/25/2007 until: 12/31/2008)
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 01/01/2007 until: 07/24/2007)
39 750 000 Sk Paid up: 39 750 000 Sk
  (from: 08/15/2002 until: 12/31/2006)
39 750 000 Sk
  (from: 07/03/2001 until: 08/14/2002)
38 750 000 Sk
  (from: 02/05/1996 until: 07/02/2001)
117 900 000 Sk
  (from: 11/03/1993 until: 02/04/1996)
117 883 000 Sk
  (from: 02/18/1970 until: 11/02/1993)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v čl. X ods. 6 stanov.
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v čl. X ods. 6 stanov.
  (from: 07/25/2007 until: 12/31/2008)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v čl. X ods. 6 stanov.
  (from: 01/01/2007 until: 07/24/2007)
Number of shares: 3450
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/15/2002 until: 12/31/2006)
Number of shares: 726
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva za podmienok uvedených v čl. X ods. 6 stanov.
  (from: 08/15/2002 until: 12/31/2006)
Number of shares: 726
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 07/03/2001 until: 08/14/2002)
Number of shares: 3450
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/14/2000 until: 08/14/2002)
Number of shares: 706
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 02/14/2000 until: 07/02/2001)
Number of shares: 3450
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/03/1993 until: 02/13/2000)
Number of shares: 706
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 02/05/1996 until: 02/13/2000)
Number of shares: 2288
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/03/1993 until: 02/04/1996)
Stockholder: 
Marek Bundzel
Ševčenkova 27
Bratislava 851 05
  (from: 07/25/2007 until: 10/29/2007)
Supervisory board: 
Oľga Kučová - predsedníčka
Zadunajská 8
Bratislava 851 01
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
Viera Emrichová - podpredsedníčka
Fedinova 16
Bratislava 851 01
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
JUDr. Lýdia Kurčinová - členka
Oravská 16
Senec 903 01
From: 05/18/2017
  (from: 06/16/2017)
Marek Bundzel - člen
Ševčenkova 27
Bratislava
From: 10/02/2003
  (from: 12/16/2003 until: 08/11/2005)
Marek Bundzel - člen
Ševčenkova 27
Bratislava
From: 10/02/2003 Until: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Marek Bundzel - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 12/31/2006)
Marek Bundzel - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 06/29/2005 Until: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2006)
Marek Bundzel - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 07/29/2010)
Marek Bundzel - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 01/01/2007 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Marek Bundzel - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/16/2014)
Marek Bundzel - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 06/28/2010 Until: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
Ing. Blažej Ďurža - podpredseda
Silvánska 17
Bratislava
  (from: 07/03/2001 until: 08/14/2002)
Ing. Blažej Ďurža - podpredseda
Silvánska 17
Bratislava
From: 10/02/2003
  (from: 08/15/2002 until: 12/15/2003)
Viera Emerichová - podpredsedníčka
Fedinova 16
Bratislava 851 01
From: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2010)
Viera Emerichová - podpredsedníčka
Fedinova 16
Bratislava 851 01
From: 06/30/2008 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Viera Emerichová - podpredsedníčka
Fedinova 16
Bratislava 851 01
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/16/2014)
Viera Emerichová - podpredsedníčka
Fedinova 16
Bratislava 851 01
From: 06/28/2010 Until: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
Viera Emrichová - podpredsedníčka
Fedinova 16
Bratislava 851 01
From: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 05/25/2017)
Viera Emrichová - podpredsedníčka
Fedinova 16
Bratislava 851 01
From: 06/10/2014 Until: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017 until: 05/25/2017)
Ing. Ľudovít Gajdošík - člen
Jégeho 15
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
Ing. Rainer Gulika - člen
Mierová 319/20
Bratislava
  (from: 07/23/1999 until: 07/02/2001)
Ing. Rainer Gulika - predseda
Mierova 319/20
Bratislava
  (from: 07/03/2001 until: 08/14/2002)
Ing. Rainer Gulika - predseda
Mierova 319/20
Bratislava
From: 06/19/2002
  (from: 08/15/2002 until: 08/11/2005)
Ing. Rainer Gulika - predseda
Mierova 319/20
Bratislava
From: 06/19/2002 Until: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Ing. Rainer Gulika - predseda
Mierova 319/20
Bratislava 841 04
From: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 12/31/2006)
Ing. Rainer Gulika - predseda
Mierova 319/20
Bratislava 841 04
From: 06/29/2005 Until: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2006)
Ing. Dana Háčiková - člen
Andreja Mráza 9
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
Ing. Juraj Holec - člen
Martinčekova 3
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
Ing. Juraj Holec - člen
Martinčekova 3
Bratislava
  (from: 07/23/1998 until: 07/22/1999)
JUDr. Emil Hubinák - člen
Bartókova 2
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Eva Kalinova - člen
Veternicová
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
Ing. Milan Karas - člen
Čremchová 2
Bratislava
  (from: 07/03/2001 until: 08/14/2002)
Ing. Milan Karas - člen
Čremchová 2
Bratislava
From: 06/19/2002 Until: 10/02/2003
  (from: 08/15/2002 until: 12/15/2003)
Ing. Milan Karas - podpredseda
Čremchová 2
Bratislava
From: 10/02/2003
  (from: 12/16/2003 until: 08/11/2005)
Ing. Milan Karas - podpredseda
Čremchová 2
Bratislava
From: 10/02/2003 Until: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Ing. Milan Karas - podpredseda
Čremchová 2
Bratislava 831 01
From: 06/29/2005
  (from: 08/12/2005 until: 12/31/2006)
Ing. Milan Karas - podpredseda
Čremchová 2
Bratislava 831 01
From: 06/29/2005 Until: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2006)
Ing. Stanislav Konček - člen
Súťažná 15
Trenčín
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
Oľga Kučová - podpredsedníčka
Zadunajská cesta 8
Bratislava 851 01
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 07/24/2008)
Oľga Kučová - podpredsedníčka
Zadunajská cesta 8
Bratislava 851 01
From: 01/01/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Oľga Kučová - predsedníčka
Zadunajská 8
Bratislava 851 01
From: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 05/25/2017)
Oľga Kučová - predsedníčka
Zadunajská 8
Bratislava 851 01
From: 06/10/2014 Until: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017 until: 05/25/2017)
Oľga Kučová - predsedníčka
Zadunajská cesta 8
Bratislava 851 01
From: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2010)
Oľga Kučová - predsedníčka
Zadunajská cesta 8
Bratislava 851 01
From: 06/30/2008 Until: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Oľga Kučová - predsedníčka
Zadunajská cesta 8
Bratislava 851 01
From: 06/28/2010
  (from: 07/30/2010 until: 06/16/2014)
Oľga Kučová - predsedníčka
Zadunajská cesta 8
Bratislava 851 01
From: 06/28/2010 Until: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
Ing. Pavel Pávek - člen
Šášovská 44
Bratislava
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Ing. Dušan Pfeifer - člen
Bajzova 10
Bratislava
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Prof.Ing. František Slanina , CSc. - podpredseda
Lesnícka 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
Prof.Ing. František Slanina , CSc. - podpredseda
Lesnícka 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/23/1998 until: 07/02/2001)
Ing. Eva Stalmašková - člen
Znievska 12
Bratislava
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. - predseda
Kaštieľska 10
Bratislava
  (from: 06/15/2000 until: 07/02/2001)
Doc.Ing. Jozef Šalak , CSc. - predseda
Fábryho 9
Košice
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
Doc.Ing. Jozef Šalak , CSc. - predseda
Fábryho 9
Košice
  (from: 07/23/1998 until: 06/14/2000)
Ing. Július Tóth - prvý podpredseda
Muránska 8
Košice 040 01
  (from: 10/29/1996 until: 07/22/1998)
Ing. Yvetta Valachovičová - členka
Fibichova 1
Bratislava 821 05
From: 06/10/2014
  (from: 06/17/2014 until: 05/25/2017)
Ing. Yvetta Valachovičová - členka
Fibichova 1
Bratislava 821 05
From: 06/10/2014 Until: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017 until: 05/25/2017)
Viera Vrábelová - predsedníčka
Poľnohospodárska 36
Bratislava 821 07
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 07/24/2008)
Viera Vrábelová - predsedníčka
Poľnohospodárska 36
Bratislava 821 07
From: 01/01/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Yvetta Valachovičová - členka
Fibichova 1
Bratislava 821 05
From: 05/18/2017 Until: 05/18/2017
  (from: 06/16/2017 until: 06/15/2017)
Ing. Yvetta Valachovičová - členka
Fibichova 1
Bratislava 821 05
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017 until: 06/15/2017)
Milan Jozef Doka - člen
Püntstrasse 2a
Oberrieden
Švajčiarska konfederácia
  (from: 11/27/1995 until: 07/22/1998)
Ing. Jiři Kroupa - člen
Severní 344
Chotěbor
Česká republika
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Ing. Stanislav Zavadil - člen
Pod nemocnicí 11
Brno
Česká republika
  (from: 11/03/1993 until: 11/26/1995)
Other legal facts: 
Zápisnica č. 2/96 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 9.5.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 255/96, Nz 242/96 zo dňa 31.5.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 898
  (from: 10/29/1996)
Osvedčenie o priebehu XXIX. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.5.1997 pod č. N 155/97, Nz 147/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 898
  (from: 07/01/1997)
Zápisnica č. 3/97 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Zápisnica č. 4/97 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Stary spis: Sa 898
  (from: 11/12/1997)
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3. 1998 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO : 35723343 a zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3.1998 uzavretou s Valdec, s.r.o., Kolískova 12, 841 09 Bratislava, IČO : 31393560 preberá majetok, práva a záväzky týkajúce sa časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Valdec, s.r.o.
  (from: 06/08/1998)
Úplné znenie stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení dňa 28.5.1998.
  (from: 07/23/1998)
Notárska zápisnica N 04/99, Nz 73/99 zo dňa 20.5.1999 ktorou sa menia stanovy spoločnosti.
  (from: 07/23/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 228/9 spísaná notárom JUDr Milošom Kaanom.
  (from: 02/14/2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 10/01, Nz 195/01 zo dňa 29.5.2000 na ktorom bola schválená zmena stanov
  (from: 07/03/2001)
Zmena bydliska JUDr. Vandráková.
  (from: 04/02/2002)
Notárska zápisnica N 39/02, Nz 300/02 spísaná dňa 19.6.2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie členov dozornej rady.
  (from: 08/15/2002)
Notárska zápisnica č. N 88/2003, Nz 13760/2003 zo dňa 25.02.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám.
  (from: 07/18/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 02.10.2003.
  (from: 12/16/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 320/2006, Nz 40733/2006, NCRls 40550/2006 zo dňa 17.10.2006. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 41198/2006, NCRls 41010/2006 zo dňa 19.10.2006, na základe ktorej sa akciová spoločnosť Trade Servis, a.s. (po zmene obchodného mena TECHNOPOL, a.s.), Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 00 000 698 stáva v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti TECHNOPOL HOLDING, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 35 762 691 a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej akciovej spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Trade Servis, a.s. na nové TECHNOPOL, a.s.
  (from: 01/01/2007)
Notárska zápisnica č. N 345/2007, Nz 25604/2007, NCRls 25440/2007 zo dňa 28.06.2007.
  (from: 07/25/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007 - odvolanie člena predstavenstva.
  (from: 10/06/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.2008 a mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.6.2008
  (from: 07/25/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2010.
  (from: 07/30/2010)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2010.
  (from: 07/30/2010)
Notárska zápisnica N 356/2011, Nz 21726/2011 zo dňa 14.06.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 06/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2011.
  (from: 07/14/2011)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 777/2011, Nz 55989/2011 zo dňa 14.12.2011.
  (from: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2014.
  (from: 06/17/2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 274/2018, Nz 15665/2018, NCRIs 15960/2018 uzatvorená medzi spoločnosťami 1. TECHNOPOL, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00 000 698 (nástupnícka spoločnosť) a 2. TECHNOPOL PARTNER, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 762 187 (zanikajúca spoločnosť).
  (from: 07/11/2018)
Účastinná spoločnosť bola zariadená podľa zák.č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 2219/69 dňa 15.januára 1970 oprávnenie k zahranično-obchodnej činnosti dalo Ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe pod č.j. 297/70 zo dňa 6.2.1970. Stanovy spoločnosti boli schválené Ministerstvom obchodu SSR pod č. 2219/69 dňa 10.2. 1970. Priebeh zakladajúceho valného zhromaždenia je pojatý do notárskej zápisnice štátneho notárstva Bratislava-mesto č. N 67/70, Nz 63/70 zo dňa 18.februára 1970. Doplnenie údajov o zriadení: Na valnom zhramaždení akcionárov konanom dňa 25.10.1990 za prítomnosti štátneho notára boli akcionármi schválené nové stanovy akciovej spoločnosti v súlade so zákonom č. 104/1990 Zb. Názov: v jazyku českom: Technopol, akciová společnost Bratislava v jazyku ruskom: Technopol, akcionernoje obščestvo Bratislava v jazyku anglickom: Technopol Company Limited Bratislava v jazyku francúzskom: Technopol, Société anonyme Bratislava v jazyku nemeckom: Technopol Aktiengesellschaft Bratislava v jazyku španielskom: Technopol Societad anonima Bratislava - Prokurista: Ing. Štefan Repka, bytom Bratislava, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava JUDr. Janke Hazlingerová, bytom Čapkova 8, 811 04 Bratislava Stary spis: Sa 898
  (from: 02/18/1970)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanove- niam zák. č. 513/91 Zb. - Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 898
  (from: 11/03/1993)
Zápisnica z 81. zasadnutia Predstavenstva Technopol, a.s. Bratislava, zo dňa 8.6.1993. Stary spis: Sa 898
  (from: 04/05/1994)
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Predstavenstva a Dozornej rady zo dňa 17.5.1994. Rozhodnutie o udelení prokúry zo dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 898
  (from: 06/27/1994)
Spoločnosť TECHNOPOL a.s., so sídlom Kutlíkova 17, Bratislava, na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.1994 preberá všetok majetok, práva povinnosti a záväzky vyplývajúce z obchodnoprávnych, pracovno-právnych, občianskoprávnych, a iných právnych vzťahov spoločnosti GASTROTECHNOPOL. Stary spis: Sa 898
  (from: 03/23/1995)
XXVII. valné zhromaždenie 25.5.1995 rozhodlo o znížení základného imania zo 117 900 000 Sk na 38 750 000 Sk, ktoré je rozdelené na 706 akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 50 000 Sk a 3 450 zamestnaneckých akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 000 Sk. Notárska zápisnica N 229/95, Nz 218/95 zo dňa 25.5.1995 - zmena stanov. Stary spis: Sa 898
  (from: 11/27/1995)
Názov: v jazyku českom: Technopol, akciová společnost Bratislava v jazyku ruskom: Technopol, akcionernoje obščestvo Bratislava v jazyku anglickom: Technopol Joint Stock Company Bratislava v jazyku francúzskom: Technopol, Société anonyme Bratislava v jazyku nemeckom: Technopol Aktiengesellschaft Bratislava v jazyku španielskom: Technopol Societad anonima Bratislava Stary spis: Sa 898
  (from: 02/05/1996 until: 10/28/1996)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TECHNOPOL HOLDING, a.s.
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 01/01/2007)
TECHNOPOL PARTNER, a.s.
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 07/11/2018)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person