Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  459/B

Business name: 
RAJO s.r.o.
  (from: 10/01/2021)
Registered seat: 
Studená 35
Bratislava - mestská časť Ružinov 823 55
  (from: 10/01/2021)
Identification number (IČO): 
31 329 519
  (from: 07/30/1992)
Date of entry: 
08/01/1992
  (from: 07/30/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/2021)
Objects of the company: 
nákup a spracovanie mlieka
  (from: 10/01/2021)
výroba mliečnych výrobkov a mrazených krémov
  (from: 10/01/2021)
obchodná činnosť
  (from: 10/01/2021)
distribúcia výrobkov
  (from: 10/01/2021)
výroba ovocných štiav
  (from: 10/01/2021)
výroba potravín a potravinárskych výrobkov
  (from: 10/01/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/01/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/01/2021)
výroba výrobkov z rastlinného tuku
  (from: 10/01/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/2021)
Zuzana Stanová
157
Bystrička 038 04
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Branislav Kušnierik
Ružová dolina 4142/5
Nové Zámky 940 02
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Erwin Michael Horvath
Josef Haydn Gasse 71
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú v mene spoločnosti aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 10/01/2021)
Capital: 
30 748 000 EUR Paid up: 30 748 000 EUR
  (from: 10/01/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle ust. § 27 a násl. § 175 Zák.č. 513/1991 Zakladateľskou listinou uzavretou 24.6.1992. Stary spis: Sa 906
  (from: 07/30/1992)
Dňa 27. 4. 1993 Valné zhromaždenie spoločnos- ti schválilo: zvýšenie základného imania, zmenu členov predstavenstva a dozornej rady, a schválilo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 906
  (from: 09/15/1993)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.1993 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
  (from: 03/16/1994)
Notárska zápisnica N 65/94, Nz 59/94 napísaná dňa 31. 3. 1994 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 906
  (from: 05/23/1994)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na zasadnutí predstavenstva dňa 14.10.1994 Stary spis: Sa 906
  (from: 03/14/1995)
Notárska zápisnica N 33/95, NZ 33/95 napísaná dňa 10. 5. 1995 notárom JUDr. Evou Imrišovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia z členskej schôdze ZO NOZ konanej dňa 28. 3. 1995, výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 10. 5. 1995. Stary spis: Sa 906
  (from: 07/12/1995)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.08.1995. Stary spis: Sa 906
  (from: 01/24/1996)
Osvedčenie z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.05.1996 pod č. N 45/96, Nz 44/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
  (from: 07/02/1996)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.11.1996. Výpis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.11.1996. Stary spis: Sa 906
  (from: 03/11/1997)
Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhro- maždenia dňa 25.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 77/97, Nz 76/97 napísanej dňa 25.6.1997 notárkou JUDr. Evou Imrišovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
  (from: 10/29/1997)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.12.1997. Stary spis: Sa 906
  (from: 02/13/1998)
Zápisnica z VZ konaného dňa 24.3.1998, vo forme notárskej zápisnice N 35/98, Nz 34/98 spísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou.
  (from: 07/21/1998)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.8.1998 o odvolaní predsedu predstavenstva a menovaní nového člena predstavenstva.
  (from: 10/08/1998)
Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 16.3.1999 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 32/99.
  (from: 07/14/1999)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 27.4.199 Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 4.8.1999
  (from: 01/13/2000)
Notárska zápisnica č. N 192/00, Nz 186/00 zo dňa 16.3.2000 osvedčujúca priebech valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stabnov v čl. VI a XX.
  (from: 05/02/2000)
Notárska zápisnica N 184/01, Nz 174/01 napísaná dňa 15.03.2001 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade spoločnosti.
  (from: 04/06/2001)
Notárska zápisnica N 358/01, Nz 342/01 napísaná dňa 15.5.2001 notárskym kadidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a vydanie rokovacích poriadkov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.
  (from: 06/11/2001)
Protokol o výsledku hlasovania vo voľbách člena dozor- nej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 9. - 12. 11. 2001. Výpis zo zápisnice č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4. 12. 2001.
  (from: 01/09/2002)
Notárska zápisnica č. N 372/02, Nz 356/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov.
  (from: 10/23/2002)
Notárska zápisnica N 1080/02, Nz 1019/02 napísaná dňa 27.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení noví členovia predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 02/14/2003)
Notárska zápisnica N 314/2003, Nz 32080/2003 napísaná dňa 29. 4. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2003.
  (from: 08/22/2003)
Notárska zápisnica N 1000/2003, Nz 110086/2003 napísaná dňa 26. 11. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti.
  (from: 03/23/2004)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2005 - odvolanie prokuristu
  (from: 03/23/2005)
Notárska zápisnica N 925/2006, Nz 58417/2006, NCRls 58048/2006 zo dňa 22.12.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (from: 02/06/2007)
Notárska zápisnica N 232/2008, Nz 11399/2008 zo dňa 18.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 04/12/2008)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.4.2008.
  (from: 05/31/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1405/2008, Nz 56653/2008 zo dňa 9.12.2008.
  (from: 12/13/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2009.
  (from: 10/22/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7. 12. 2009. Rozhodnutie, jediného akcionára zo dňa 4. 11. 2009.
  (from: 01/28/2010)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.01.2010.
  (from: 02/18/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 483/2010, Nz 50016/2010 zo dňa 06.12.2010
  (from: 12/15/2010)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.03.2012.
  (from: 04/12/2012)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o vymenovaní prokuristov zo dňa 29.03.2012.
  (from: 04/12/2012)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 08.07.2013 a 12.07.2013.
  (from: 08/13/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12. 2014.
  (from: 01/10/2015)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person