Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  467/B

Business name: 
ISTROINVEST, investičná spoločnosť, a.s. Bratislava v likvidácii
  (from: 11/29/2000 until: 04/24/2003)
Registered seat: 
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 12/02/1999 until: 04/24/2003)
Identification number (IČO): 
31 331 530
  (from: 09/04/1992)
Date of entry: 
09/04/1992
  (from: 09/04/1992)
Date of deletion: 
04/25/2003
  (from: 04/25/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/04/1992)
Capital: 
20 000 000 Sk
  (from: 05/20/1996 until: 04/24/2003)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 12.8.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice spísanej JUDr. Danielou Šikutovou č. N 637/02, Nz 597/02 schválilo konečnú správu likvidátora a účtovnú uzávierku, ktorú následne rozhodnutím zo dňa 13.11.2002 pod. č. GRUFT-001/2002/KLIS schválil Úrad pre finančný trh. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa so súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava I. zo dňa 14.1.2003 pod č. 600/2102/2852/2003 v y m a z u j e z obchodného registra obchodná spoločnosť ISTROINVEST, investičná spoločnosť, a.s. Bratislava v likvidácii, so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 331 530 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 467/B dňom 25.4.2003.
  (from: 04/25/2003)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person