Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10006/L

Business name: 
Stavebné bytové družstvo UÚDO v Žiline
  (from: 01/01/1991)
Registered seat: 
Oravská 7
Žilina 010 01
  (from: 06/17/1997)
Nerudova 69,71,73
Žilina 010 01
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Identification number (IČO): 
00 694 169
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
výstavba bytov v družstevných a rodinných domoch, miestností neslúžiacich na bývanie a garáží
  (from: 01/01/1991)
prideľovanie družstevných bytov, garáží, rodinných domov a miestností neslúžiacich na bývanie ako aj prevádzanie do osobného vlastníctva uvedených priestrorov
  (from: 01/01/1991)
poskytovanie služieb spojených s bývaním, prevádzkovaním a materiálnym zabezpečením svojim členom, občanom a organizáciám
  (from: 01/01/1991)
materiálnotechnická a výrobná základňa pre výstavby, údržbu a opravy bytov a nebytových priestrorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním a prepravou osôb, materiálov
  (from: 01/01/1991)
ochrana družstevného majetku
  (from: 01/01/1991)
podmienky pre hospodársky a spoločenský rozvoj
  (from: 01/01/1991)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 06/17/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/17/1997)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
MVDr. Gabriela Frolová - predseda družstva
Oravská 3307/7
Žilina 010 01
From: 06/29/2018
  (from: 09/13/2018)
Ing. Milan Babiš - člen
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Ing. Július Csik - člen
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Ján Franek - podpredseda
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Ing. Štefan Hittmár , CSc - predseda
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Ing. Milan Macek - ekonóm
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Anton Petríček - predseda
Oravská 7/7
Žilina
  (from: 06/17/1997 until: 01/04/2013)
Anton Petríček - predseda
Oravská 7/7
Žilina
Until: 12/09/2012
  (from: 01/05/2013 until: 01/04/2013)
Ing. Jozef Šimko - člen
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Ing. Marián Šimor - člen
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Ing. Jozef Šimko - predseda predstavenstva
Oravská 7
Žilina 010 01
From: 12/09/2012 Until: 09/10/2016
  (from: 01/05/2013 until: 09/12/2018)
Acting: 
Družstvo navonok zastupuje predseda a počas neprítomnosti ho zastupuje ďalší člen poverený členskou schôdzou.
  (from: 09/13/2018)
Družstvo navonok zastupuje predseda a počas neprítomnosti ho zastupuje ďalší člen poverený členskou schôdzou. Pokiaľ sa však pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je k podpisu predsedu nevyhnutný aj podpis ďalšieho člena družstva.
  (from: 06/17/1997 until: 09/12/2018)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, podpredseda, alebo ďalší poverený člen predstavenstva.
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
Registered capital: 
1 673 EUR
  (from: 01/05/2013)
50 400 Sk
  (from: 06/17/1997 until: 01/04/2013)
Basic member contribution: 
239 EUR
  (from: 01/05/2013)
5 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/1997)
7 200 Sk
  (from: 06/17/1997 until: 01/04/2013)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 23. 4. 1990, prijatím stanov a vyčlenením so Stavebného bytového družstva Žilina, Tulská 33, podľa Zák. č. 176/90 Zb.
  (from: 01/01/1991)
Členská schôdza v zmysle § 765 Zák.č. 513/1991 Zb. o transformácii dňa 5. 8. 1996 schválila nové stanovy družstva.
  (from: 06/17/1997)
Dňa 28.01.2019 bolo vydané uznesenie 26Exre/88/2018, v ktorom bol zapísaný deň skončenia funkcie predsedu predstavenstva družstva Ing. Jozefa Šimka a to deň 10.09.2016.
  (from: 01/29/2019)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person