Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  220/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce
  (from: 04/02/1991)
Registered seat: 
Orešany 134
Šalgovce 956 06
  (from: 03/01/2019)
134
Orešany 956 06
  (from: 04/23/2008 until: 02/28/2019)
Orešany
  (from: 10/29/1993 until: 04/22/2008)
Šalgovce 956 06
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
Identification number (IČO): 
00 205 737
  (from: 04/02/1991)
Date of entry: 
07/28/1958
  (from: 04/02/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/02/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/03/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/23/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/23/2005)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojných vozidiel
  (from: 03/23/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/23/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/23/2005)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/23/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných
  (from: 03/23/2005)
skladovanie
  (from: 03/23/2005)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 03/23/2005)
výroba chemických výrobkov
  (from: 03/23/2005 until: 08/15/2017)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/23/2005 until: 08/15/2017)
výroba a predaj bionafty
  (from: 03/23/2005 until: 08/15/2017)
veľkoobchod s rozličným tovarom
  (from: 11/14/2000 until: 03/22/2005)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
obchodná činnosť:
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
s vlastnými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
s nakupenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
s inými vlastnými a nakupenými výrobkami
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami,s iným nakúpeným tovarom
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
vyhotovenie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
spracováva hrozno na víno pre potrebu PD a predaj
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce,opravárenská činnosť
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
v rámci inej hospodárskej činnosti vykonáva stavebnú činnosť,ťažbu dolomitných štrkopieskov rôznych frakcií v kat.území Šalgovce,spracovanie plastických hmôt a predaj výrobkov z nich
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
pekárenská výroba
  (from: 10/29/1993 until: 08/15/2017)
maloobchod-potraviny, priemyselný a spotrebný tovar
  (from: 10/29/1993 until: 03/22/2005)
výroba bionafty
  (from: 10/29/1993 until: 03/22/2005)
výroba a predaj výrobkov z plastov
  (from: 10/29/1993 until: 08/15/2017)
ťažba a predaj dolomitických štrkopieskov rôznych frakcií
  (from: 10/29/1993 until: 08/15/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/1993)
Managing board
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
Martin Vajdička - predseda predstavenstva
Solúnska 3858/3
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 05/18/2018
  (from: 06/07/2018)
Ing. Tomáš Kohút - člen predstavenstva
Šteberlova 29
Pezinok 902 01
From: 05/18/2018
  (from: 06/07/2018)
Ing. Peter Žipaj - Vice-chairman of the Board of Directors
Jasovská 3129/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 12/09/2020
  (from: 12/29/2020)
Robert Banák - člen
471
Nitrianska Blatnica 956 05
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 09/29/2011)
Robert Banák - člen
471
Nitrianska Blatnica 956 05
From: 12/17/2004 Until: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Emanuel Bisták - člen
Horné Otrokovce
  (from: 10/29/1993 until: 03/02/1998)
Emanuel Bisták - člen
235
Horné Otrokovce
  (from: 03/03/1998 until: 11/13/2000)
Ján Borovský - člen
Teplická 51
Piešťany
  (from: 03/03/1998 until: 11/13/2000)
Jozef Bugyi - člen
180
Šalgovce
  (from: 11/14/2000 until: 03/22/2005)
Jozef Bugyi - člen
180
Šalgovce
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Ján Buraj - člen
Orešany
  (from: 10/29/1993 until: 03/02/1998)
Ján Buraj - podpredseda
40
Orešany
  (from: 11/14/2000 until: 03/22/2005)
Ján Buraj - podpredseda
40
Orešany
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Augustín Čulaga - člen
42
Šalgovce
  (from: 03/03/1998 until: 03/22/2005)
Augustín Čulaga - člen
42
Šalgovce
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Eduard Halienka - člen
74
Orešany
  (from: 11/14/2000 until: 03/22/2005)
Eduard Halienka - člen
74
Orešany
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Ing. Peter Havier - člen predstavenstva
K Mlyniskám 457/1
Trenčín 911 05
From: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 11/09/2015)
Ing. Peter Havier - člen predstavenstva
K Mlyniskám 457/1
Trenčín 911 05
From: 07/14/2011 Until: 10/22/2015
  (from: 11/10/2015 until: 11/09/2015)
Ing. Karin Havierová - člen
Jedľová 14
Trenčín 911 05
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 04/22/2008)
Ing. Karin Havierová - člen
K Mlyniskám 457/1
Trenčín 911 05
From: 12/17/2004
  (from: 04/23/2008 until: 09/29/2011)
Ing. Karin Havierová - člen
K Mlyniskám 457/1
Trenčín 911 05
From: 12/17/2004 Until: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Ing. Jozef Hertel - predseda
Šalgovce
  (from: 04/02/1991 until: 03/02/1998)
Jozef Hertel - člen
15
Šalgovce
  (from: 11/14/2000 until: 03/22/2005)
Jozef Hertel - člen
15
Šalgovce
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Ing. Jozef Hertel - predseda
11
Šalgovce
  (from: 03/03/1998 until: 03/22/2005)
Ing. Jozef Hertel - predseda
11
Šalgovce
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Ing. Jozef Hertel - predseda
11
Šalgovce 956 06
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 09/29/2011)
Ing. Jozef Hertel - predseda
11
Šalgovce 956 06
From: 12/17/2004 Until: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Ing. Jozef Hertel - predseda predstavenstva
Šalgovce 11
Šalgovce 956 06
From: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 11/09/2015)
Ing. Jozef Hertel - predseda predstavenstva
Šalgovce 11
Šalgovce 956 06
From: 07/14/2011 Until: 10/22/2015
  (from: 11/10/2015 until: 11/09/2015)
Stanislav Chudiak - člen
Šalgovce
  (from: 10/29/1993 until: 03/02/1998)
Cecília Jančovičová - člen
46
Svrbice
  (from: 03/03/1998 until: 11/13/2000)
Pavol Karas - člen
Šalgovce
  (from: 10/29/1993 until: 03/02/1998)
Pavol Karas - člen
154
Šalgovce
  (from: 11/14/2000 until: 03/22/2005)
Pavol Karas - člen
154
Šalgovce
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Jozef Macháč - člen
Bzince
  (from: 10/29/1993 until: 03/02/1998)
Eduard Macho - člen
Svrbice
  (from: 10/29/1993 until: 03/02/1998)
Ondrej Matejka - podpredseda
68
Šalgovce
  (from: 03/03/1998 until: 11/13/2000)
Ing. Peter Matejovič - podpredseda
426
Radošina
  (from: 04/02/1991 until: 03/02/1998)
Ing. Martin Meliš - podpredseda
Soblahovská 43
Trenčín 911 01
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 04/22/2008)
Ing. Martin Meliš - podpredseda
Soblahovská 47
Trenčín 911 01
From: 12/17/2004
  (from: 04/23/2008 until: 09/29/2011)
Ing. Martin Meliš - podpredseda
Soblahovská 47
Trenčín 911 01
From: 12/17/2004 Until: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Ing. Martin Meliš - podpredseda predstavenstva
Soblahovská 47
Trenčín 911 01
From: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 11/09/2015)
Ing. Martin Meliš - podpredseda predstavenstva
Soblahovská 47
Trenčín 911 01
From: 07/14/2011 Until: 10/22/2015
  (from: 11/10/2015 until: 11/09/2015)
Tibor Nemček - člen
56
Orešany
  (from: 03/03/1998 until: 11/13/2000)
Ing. Peter Pokorný - člen predstavenstva
K Dolnej stanici 705/16
Trenčín 911 01
From: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 11/09/2015)
Ing. Peter Pokorný - člen predstavenstva
K Dolnej stanici 705/16
Trenčín 911 01
From: 07/14/2011 Until: 10/22/2015
  (from: 11/10/2015 until: 11/09/2015)
Pavel Schultz - Member of the Board of Directors
Nová 5105
Stupava 900 31
From: 10/22/2015
  (from: 01/12/2016 until: 08/15/2017)
Pavel Schultz - Member of the Board of Directors
Nová 5105
Stupava 900 31
From: 10/22/2015 Until: 07/25/2017
  (from: 08/16/2017 until: 08/15/2017)
Pavel Schultz - Chairman of the Board of Directors
5105
Stupava 900 31
From: 07/25/2017
  (from: 08/16/2017 until: 06/06/2018)
Pavel Schultz - Chairman of the Board of Directors
5105
Stupava 900 31
From: 07/25/2017 Until: 05/18/2018
  (from: 06/07/2018 until: 06/06/2018)
Pavol Schultz - Member of the Board of Directors
5105
Stupava 900 31
From: 10/22/2015
  (from: 08/16/2017 until: 06/06/2018)
Pavol Schultz - Member of the Board of Directors
5105
Stupava 900 31
From: 10/22/2015 Until: 05/18/2018
  (from: 06/07/2018 until: 06/06/2018)
Pavol Schultz - Member of the Board of Directors
Nová 5105
Stupava 900 31
From: 10/22/2015
  (from: 11/10/2015 until: 08/15/2017)
Ing. Pavel Schultz - Member of the Board of Directors
Nová 5105
Stupava 900 31
From: 10/22/2015
  (from: 11/10/2015 until: 01/11/2016)
Emília Sláviková - člen
64
Svrbice
  (from: 11/14/2000 until: 03/22/2005)
Emília Sláviková - člen
64
Svrbice
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Anton Stískal - člen
Školská 526/52
Radošina
  (from: 03/03/1998 until: 11/13/2000)
Ing. Elena Šimovičová - člen
179
Šalgovce
  (from: 11/14/2000 until: 03/22/2005)
Ing. Elena Šimovičová - člen
179
Šalgovce
Until: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Mária Šišková - člen
Bzince 64
Radošina
  (from: 03/03/1998 until: 11/13/2000)
Mária Šišková - členka
Bzince
  (from: 10/29/1993 until: 03/02/1998)
Eva Šišková - člen
177
Šalgovce 956 06
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 09/29/2011)
Eva Šišková - člen
177
Šalgovce 956 06
From: 12/17/2004 Until: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Ing. Daniela Šišková - Member of the Board of Directors
177
Šalgovce 956 06
From: 07/26/2017
  (from: 08/16/2017 until: 06/06/2018)
Ing. Daniela Šišková - Member of the Board of Directors
177
Šalgovce 956 06
From: 07/26/2017 Until: 05/18/2018
  (from: 06/07/2018 until: 06/06/2018)
Ing. Peter Žák - Chairman of the Board of Directors
Timravy 2507/7B
Hlohovec 920 01
From: 10/22/2015
  (from: 11/10/2015 until: 08/15/2017)
Ing. Peter Žák - Chairman of the Board of Directors
Timravy 2507/7B
Hlohovec 920 01
From: 10/22/2015 Until: 07/25/2017
  (from: 08/16/2017 until: 08/15/2017)
Ing. Michal Dobiš - podpredseda predstavenstva
176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 05/18/2018 Until: 12/09/2020
  (from: 12/29/2020 until: 12/28/2020)
Ing. Michal Dobiš - podpredseda predstavenstva
176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 05/18/2018
  (from: 06/07/2018 until: 12/28/2020)
Acting: 
V mene družstva koná každý člen predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva sa za družstvo podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/01/2019)
Za predstavenstvo jedná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý vykonáva predstavenstvo predpísaná písomná forma, sú potrebné podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 03/23/2005 until: 02/28/2019)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 10/29/1993 until: 03/22/2005)
Jednať menom družstva vo všetkých veciach a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
Supervisory board: 
Helena Banáková
111
Ardanovce 956 06
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 01/25/2007)
Helena Banáková
111
Ardanovce 956 06
From: 12/17/2004 Until: 12/18/2006
  (from: 01/26/2007 until: 01/25/2007)
Peter Kováč
178
Šalgovce 956 06
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 01/25/2007)
Peter Kováč
178
Šalgovce 956 06
From: 12/17/2004 Until: 12/18/2006
  (from: 01/26/2007 until: 01/25/2007)
Ing. Alexander Kusý
71
Orešany 956 06
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 01/25/2007)
Ing. Alexander Kusý
71
Orešany 956 06
From: 12/17/2004 Until: 12/18/2006
  (from: 01/26/2007 until: 01/25/2007)
Elígius Pavlíček
28
Orešany 956 06
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 01/25/2007)
Elígius Pavlíček
28
Orešany 956 06
From: 12/17/2004 Until: 12/18/2006
  (from: 01/26/2007 until: 01/25/2007)
Peter Sliško
Nádražná 172
Radošina 956 05
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 01/25/2007)
Peter Sliško
Nádražná 172
Radošina 956 05
From: 12/17/2004 Until: 12/18/2006
  (from: 01/26/2007 until: 01/25/2007)
Anna Vojtková
179
Šalgovce 956 06
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 01/25/2007)
Anna Vojtková
179
Šalgovce 956 06
From: 12/17/2004 Until: 12/18/2006
  (from: 01/26/2007 until: 01/25/2007)
Viera Farovičová
182
Šalgovce 956 05
From: 12/17/2004 Until: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Eva Košíková
Hečkova 638
Radošina 956 05
From: 12/18/2006 Until: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Eva Vargová
Hečkova 608
Radošina 956 05
From: 12/18/2006 Until: 07/14/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Viera Farovičová
182
Šalgovce 956 05
From: 12/17/2004
  (from: 03/23/2005 until: 09/29/2011)
Eva Košíková
Hečkova 638
Radošina 956 05
From: 12/18/2006
  (from: 01/26/2007 until: 09/29/2011)
Eva Vargová
Hečkova 608
Radošina 956 05
From: 12/18/2006
  (from: 01/26/2007 until: 09/29/2011)
Registered capital: 
421 562,76 EUR
  (from: 08/14/2009)
12 700 000 Sk
  (from: 10/29/1993 until: 08/13/2009)
Basic member contribution: 
829,84 EUR fyzická osoba
  (from: 08/14/2009)
39 832,7 EUR právnická osoba
  (from: 08/14/2009)
25 000 Sk fyzická osoba
  (from: 10/29/1993 until: 08/13/2009)
100 000 Sk právnická osoba
  (from: 10/29/1993 until: 12/08/2004)
1 200 000 Sk právnická osoba
  (from: 12/09/2004 until: 08/13/2009)
Other legal facts: 
Členská schôdza družstva dňa 4.2.1972 a 13.3.1972 rozhodla o zlúčení Jednotných roľníckych družstiev v Ardanovce,Bzince, Orešany,Svrbice a Šalgovce v jeden celok s názvom "Jednotné roľnícke družstvo Svornosť v Šalgovciach. Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.47/72 zo dňa 24.3.1972 zlúčenie družstiev schválila s tým,že dňom 31.12.1971 majetok,práva a záväzky zlúčených JRD bez likvidácie prešli na "JRD Svornosť v Šalgovciach". Stanovy: Členská schôdza družstva na základe uznesení z čiastkových členských schôdzi konaných dňa 25.3.1991,26.3.1991 a 27.3.1991 schválila stanovy prijaté podľa zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 964 V súlade s ust. § 765 zák. č. 513/1991 Zb sa družstvo v zmysle zák. č. 42/91 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstve pretransfor- movalo na základe schváleného transformačného projektu na družstvo. Členskou schôdzou konanou dňa 10.12.1992 boli prijaté stanovy v súlade s ust. § 221 - 260 Obchodné- ho zákonníka. Starý spis: Dr 964
  (from: 10/29/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 31.03.2000.
  (from: 11/14/2000)
Základné imanie : Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojím základným členským podielom alebo majetkovým podielom. Ďalšie skutočnosti : Členská schôdza družstva dňa 4.2.1972 a 13.3.1972 rozhodla o zlúčení Jednotných roľníckych družstiev v Ardanovce,Bzince, Orešany,Svrbice a Šalgovce v jeden celok s názvom "Jednotné roľnícke družstvo Svornosť v Šalgovciach. Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.47/72 zo dňa 24.3.1972 zlúčenie družstiev schválila s tým,že dňom 31.12.1971 majetok,práva a záväzky zlúčených JRD bez likvidácie prešli na "JRD Svornosť v Šalgovciach". Stanovy: Členská schôdza družstva na základe uznesení z čiastkových členských schôdzi konaných dňa 25.3.1991,26.3.1991 a 27.3.1991 schválila stanovy prijaté podľa zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 964
  (from: 04/02/1991 until: 10/28/1993)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person