Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  575/L

Business name: 
IVVIS, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 01/25/1995 until: 07/09/2018)
IVVIS spol. s r.o.
  (from: 07/29/1992 until: 01/24/1995)
Registered seat: 
188
Podbiel 027 42
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
Identification number (IČO): 
31 568 271
  (from: 07/29/1992)
Date of entry: 
07/29/1992
  (from: 07/29/1992)
Person dissolved from: 
28. 12. 1994
  (from: 07/10/2018)
Date of deletion: 
07/10/2018
  (from: 07/10/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/10/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/29/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
sprostr. obchodu s nábytkom, zariad. a predm. pre domác., žel. tov
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
sprostr. obchodu s potravinárskym tovarom tabakovými výrob.
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
sprostredkovanie obchodu s ostat. tovarom drogéria, farby, laky
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobch. so železiar. tovar., inštalatérskym a vykur. zariad.
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobchod s elektr. prístr. pre domác. vr. rozhl. a tv. prístr.
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobchod s rôznymi výrobkami pre občanov
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak.
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobchod s obilím , osivom a krmivom
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobch. s porcel. a skl. výr. tapetami, lak. náter. čist. prostr.
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
veľkobchod so surovými kožkami a kožami
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
veľkoobch. s pevnými, tekutými a plyn. palivami a príbus. výrob.
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
Partners: 
Ing. Viliam Karisný
268
Podbiel
Slovak Republic
  (from: 07/29/1992 until: 10/01/1992)
Ing. Ivan Karisný
188
Podbiel
Slovak Republic
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
Slavomír Bachynec
156
Podbiel
Slovak Republic
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
Vilma Karisná
268
Podbiel
Slovak Republic
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Karisný
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
Ing. Viliam Karisný
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 10/01/1992)
Slavomír Bachynec
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
Vilma Karisná
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/25/1995 until: 07/09/2018)
konatelia
  (from: 07/29/1992 until: 01/24/1995)
Slavomír Bachynec
156
Podbiel
  (from: 07/29/1992 until: 01/24/1995)
Vilma Karisná
268
Podbiel
  (from: 10/02/1992 until: 01/25/2017)
Vilma Karisná
268
Podbiel
  (from: 01/26/2017 until: 06/01/2017)
Ing. Ivan Karisný
188
Podbiel
  (from: 07/29/1992 until: 01/24/1995)
Ing. Viliam Karisný
268
Podbiel
  (from: 07/29/1992 until: 10/01/1992)
Vilma Karisná
268
Podbiel
  (from: 06/02/2017 until: 07/09/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 01/25/1995 until: 07/09/2018)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, samostatne, s výnimkou scudzovania majetku spoločnosti, kedy zastupujú a za spoločnosť podpisujú všetci konatelia spoločne.
  (from: 07/29/1992 until: 01/24/1995)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/28/1994
  (from: 06/02/2017)
 Liquidators:
JUDr. Miroslav Bachynec
434
Podbiel
Until: 07/10/2018
  (from: 06/02/2017)
 Liquidators:
JUDr. Miroslav Bachynec
Podbiel
  (from: 01/25/1995 until: 06/01/2017)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 18.06.2018, na základe valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1994, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina pobočka Dolný Kubín zo dňa 04.04.2018 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom IVVIS, spol. s r.o. "v likvidácii" so sídlom 027 42 Podbiel 188, IČO: 31 568 271 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 10.07.2018 VYMAZÁVA.
  (from: 07/10/2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.7.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 07/29/1992 until: 07/09/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.9.l992 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 1981
  (from: 10/02/1992 until: 07/09/2018)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.12.1994 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti podľa §§ 68, 70 a nasl. OZ a o vstupe spoločnosti do likvidácie. Starý spis: S.r.o. 1981
  (from: 01/25/1995 until: 07/09/2018)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person