Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  473/B

Business name: 
IMOCOOP, a.s.
  (from: 01/27/1997)
INTRAMARKT a.s.
  (from: 11/13/1992 until: 01/26/1997)
Registered seat: 
Radničné námestie 4
Bratislava 821 05
  (from: 12/10/1997)
Krížna 59
Bratislava 811 07
  (from: 01/27/1997 until: 12/09/1997)
Košická 37
Bratislava 821 09
  (from: 11/13/1992 until: 01/26/1997)
Identification number (IČO): 
31 424 279
  (from: 11/13/1992)
Date of entry: 
11/13/1992
  (from: 11/13/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/13/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 11/13/1992)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 11/13/1992)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (from: 11/13/1992)
reklamné činnosti
  (from: 11/13/1992)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/13/1992)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 11/13/1992)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/18/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/18/1997)
staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok/ pre uvedené stavby
  (from: 06/18/1997)
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/13/1992 until: 06/17/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/27/1997)
Managing board
  (from: 11/13/1992 until: 01/26/1997)
Norbert Gál - predseda
Česká 1428
Galanta
  (from: 01/21/1997)
Peter Čerman - člen
Rázusova 792/11
Nitra
  (from: 01/21/1997)
Juraj Bilík - člen
Jazdecká 18
Nové Zámky
  (from: 06/18/1997)
Ladislav Alaksa
M. Hurbana 26
Komárno
  (from: 10/23/1995 until: 05/22/1996)
Ladislav Alaksa
M. Hurbana 26
Komárno
  (from: 05/23/1996 until: 01/20/1997)
Ing. Ivan Balázs
Gazdovská 31/14
Komárno
  (from: 11/13/1992 until: 05/22/1996)
Ladislav Csiba
Dunajská 371/11
Dunajská Streda
  (from: 05/23/1996 until: 01/20/1997)
Karol Grüner
Fedákova 8
Bratislava
  (from: 11/13/1992 until: 10/22/1995)
JUDr. Peter Herceg
Košická 30/57
Komárno
  (from: 11/13/1992 until: 10/22/1995)
Karol Navrátil
Nám. Priateľstva 2170/24
Dunajská Streda
  (from: 05/23/1996 until: 01/20/1997)
Ing. Atila Varga
Hviezdna 11
Dunajská Streda
  (from: 11/13/1992 until: 05/22/1996)
Dezider Vincze - člen
8. mája 907/7
Šaľa
  (from: 01/21/1997 until: 06/17/1997)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú menom spoločnosti každý samostatne.
  (from: 01/27/1997)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenémunázvu sa pripojí podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/13/1992 until: 01/26/1997)
Procuration: 
JUDr. Peter Herceg
Košická 30/57
Komárno 945 01
  (from: 11/13/1992 until: 10/22/1995)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 11/13/1992)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/23/1996)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 05/22/1996)
Supervisory board: 
Ing. Ľudovít Bihari
Zelená 7
Nové Zámky
  (from: 01/21/1997)
Viktor Kereš
Dunajské nábrežie 8
Komárno
  (from: 01/21/1997)
Lehel Pollák
Nová Ves 2217/6
Dunajská Streda
  (from: 01/21/1997)
Ladislav Alaksa
Družstevná 19/20
Komárno
  (from: 11/13/1992 until: 10/22/1995)
Ing. Zsolt Balogh
nám. Rozálie 877/1
Komárno
  (from: 11/13/1992 until: 05/22/1996)
Ing. Zsolt Balogh
nám. Rozálie 877/1
Komárno
  (from: 05/23/1996 until: 01/20/1997)
Ladislav Csiba
Dunajská 371/11
Dunajská Streda
  (from: 11/13/1992 until: 05/22/1996)
JUDr. Peter Haršániy
Pionierska 3
Bratislava
  (from: 11/13/1992 until: 05/22/1996)
JUDr. Peter Haršániy
Pionierska 3
Bratislava
  (from: 05/23/1996 until: 01/20/1997)
JUDr. Peter Herceg
Košická 30/57
Komárno
  (from: 05/23/1996 until: 01/20/1997)
Karol Navrátil
Nám. Priateľstva 2170/24
Dunajská Streda
  (from: 10/23/1995 until: 05/22/1996)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/29/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 1.8.2011, č.k. 33CbR/146/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.2.2012 súd zrušil obchodnú spoločnosť spoločnosti IMOCOOP, a.s., Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava, IČO : 31 424 279 s likvidáciou a vymenoval za likvidátora Norberta Gála, bytom Česká 1428, 924 01 Galanta.
  (from: 05/11/2012)
 Liquidators:
Norbert Gál
Česká 1428
Galanta 924 01
From: 02/29/2012
  (from: 05/11/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/11/2012)
Other legal facts: 
Notárskou zápisnicou zo dňa 17.8.1994 bol osvedčený riadny priebeh konania valného zhromaždenia, ktorým boli prijaté zmeny sta- nov. Stary spis: Sa 933
  (from: 11/13/1992)
Notárska zápisnica N 210/95, Nz 211/95 napí- saná dňa 3.7.1995 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúcou priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Pokračujúca notárska zápisnica zo dňa 16.8.1995. Stary spis: Sa 933
  (from: 10/23/1995)
Notárska zápisnica N 117/96, Nz 119/96 zo dňa 17.5.1996. Stary spis: Sa 933
  (from: 05/23/1996)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.12.1996 č. N 327/96/I, Nz 326/96/I na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 933
  (from: 01/21/1997)
Notárska zápisnica N 80/97, Nz 80/97 zo dňa 2.4.1997. Stary spis: Sa 933
  (from: 06/18/1997)
Notárska zápisnica č. N 316/97, Nz 316/97 zo dňa 27.10.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 933
  (from: 12/10/1997)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.03.2012, č.k. 33Exre/87/2012, právoplatné dňa 24.4.2012.
  (from: 05/11/2012)
Date of updating data in databases:  04/14/2021
Date of extract :  04/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person