Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  576/L

Business name: 
SLOVPROSPECT spol. s r.o.
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
Registered seat: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 91
  (from: 12/14/1992 until: 05/13/2010)
Štefánikova 40
Žilina 010 01
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
Identification number (IČO): 
31 568 335
  (from: 07/30/1992)
Date of entry: 
07/30/1992
  (from: 07/30/1992)
Person dissolved from: 
28. 10. 2008
  (from: 05/14/2010)
Date of deletion: 
05/14/2010
  (from: 05/14/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/14/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/30/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod v plnom rozsahu mimo koncesov. živností
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
iný špecializovaný maloobchod v predajniach
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
reklamné, propagačné a inzertné činnosti
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
poradenská činnosť - marketing a obchod
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
nákup a predaj nehnuteľností a ich prenájom
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
leasing motorových vozidiel
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
leasing kanc.strojov a zariad.vr.elektron. zar.na sprac.údaj
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
sprostredkovateľské činnosti
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Partners: 
INTERPROSPECT spol. s r.o. IČO: 00 571 113
Sokolovská 278
Praha
Czech Republic
  (from: 02/04/1998 until: 09/01/1999)
INTERPROSPECT spol. s r.o.
Sokolovská 278
Praha
Czech Republic
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
INTERPROSPECT spol. s r.o.
Sokolovská 278
Praha
Czech Republic
  (from: 12/14/1992 until: 06/22/1994)
ABC spol. s r.o.
Lietavská Lúčka
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
INTERPROSPECT spol. s r.o.
Sokolovská 278
Praha
Czech Republic
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
Marián L o š o n s k ý
Platanova 22
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
Marián L o š o n s k ý
Platanova 22
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1992 until: 06/22/1994)
Milan M i k o l á š
Legionárska 23
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
Karol V a n d l í k
Gabajova 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
Karol V a n d l í k
Gabajova 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/30/1992 until: 06/22/1994)
Karol Vandlík
Gabajova 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Marián Lošonský
Platanová 22
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
M & M Holding, a.s. IČO: 25 659 014
Tylovo nám. 3/15
Praha 2
Czech Republic
  (from: 09/02/1999 until: 05/13/2010)
Ing. Pavol A r o n
Čenětická 3126
Praha
Česká republika
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
Ing. Pavol A r o n
Čenětická 3126
Praha
Česká republika
  (from: 07/30/1992 until: 06/22/1994)
Ing. Dušan M r o z e k
Ostravská 623
Praha
Česká republika
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
Ing. Dušan M r o z e k
Ostravská 623
Praha
Česká republika
  (from: 12/14/1992 until: 06/22/1994)
Ing. Dušan M r o z e k
Ostravská 623
Praha
Česká republika
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
Ing. Dušan Mrozek
Ostravská 623
Praha
Česká republika
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Ing. Pavel Aron
Polní 300
Zvole U Prahy
Česká republika
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Contribution of each member: 
ABC spol. s r.o.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
Karol V a n d l í k
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 06/22/1994)
Milan M i k o l á š
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
INTERPROSPECT spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
Ing. Dušan M r o z e k
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
Ing. Pavol A r o n
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 06/22/1994)
INTERPROSPECT spol. s r.o.
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/14/1992 until: 06/22/1994)
Ing. Dušan M r o z e k
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/14/1992 until: 06/22/1994)
Marián L o š o n s k ý
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/14/1992 until: 06/22/1994)
Karol V a n d l í k
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
Ing. Pavol A r o n
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
INTERPROSPECT spol. s r.o.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
Ing. Dušan M r o z e k
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
Marián L o š o n s k ý
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
Karol Vandlík
Amount of investment: 480 000 Sk Paid up: 480 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
INTERPROSPECT spol. s r.o.
Amount of investment: 280 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 09/01/1999)
Ing. Dušan Mrozek
Amount of investment: 320 000 Sk Paid up: 320 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Ing. Pavel Aron
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Marián Lošonský
Amount of investment: 320 000 Sk Paid up: 320 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
M & M Holding, a.s.
Amount of investment: 280 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 09/02/1999 until: 05/13/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
Marián L o š o n s k ý
Platanova 22
Žilina
  (from: 12/14/1992 until: 02/03/1998)
Milan M i k o l á š
Legionárska 23
Žilina
  (from: 07/30/1992 until: 12/13/1992)
Karol V a n d l í k
Gabajova 2
Žilina
  (from: 07/30/1992 until: 02/03/1998)
Marián Lošonský
Platanová 22
Žilina
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Karol Vandlík
Gabajova 2
Žilina
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Ing. Dušan M r o z e k
Ostravská 623
Praha
Česká republika
  (from: 07/30/1992 until: 02/03/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
Capital: 
1 600 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
600 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 02/03/1998)
300 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 06/22/1994)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 10/28/2008
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K 65/01-827 zo dňa 18.9.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.10.2008, súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil správkyňu konkurznej podstaty JUDr.Martu Wertlenovú, so sídlom kancelárie Sad SNP č. 6, Žilina jej funkcie ku dňu právoplatnosti tohto rozhodnutia.
  (from: 11/29/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Žiline, č. k. 5Exre/126/2010 - 170, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05. 2010, súd rozhodol o povoleí výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia nezostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť SLOVPROSPECT spol. s r.o. so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO: 31 568 335 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 14.05. 2010 VYMAZÁVA.
  (from: 05/14/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoéločenskou zmluvou zo dňa 14.7.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/30/1992 until: 05/13/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.ll.l992 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1983
  (from: 12/14/1992 until: 05/13/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.5.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/23/1994 until: 05/13/2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 1. 12. 1997 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 02/04/1998 until: 05/13/2010)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 24.7.1998 bol schválený dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 01/11/1999 until: 05/13/2010)
Na valnom zhromaždení dňa 30.4.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 16.7.1999 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/02/1999 until: 05/13/2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K 65/01-37 zo dňa 18. 7. 2001 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správkyňu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Martu Wertlenovú, advokátku, Sad SNP č. 6, Žilina.
  (from: 07/24/2001 until: 05/13/2010)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person