Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  479/B

Business name: 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  (from: 10/15/1992)
Registered seat: 
Bajkalská 30
Bratislava 829 48
  (from: 10/20/1999)
Identification number (IČO): 
31 335 004
  (from: 10/15/1992)
Date of entry: 
10/15/1992
  (from: 10/15/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/15/1992)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom /ďalej len "stavebný úver"/
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery, alebo komunálne úvery
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené § 11 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie spotrebiteľských úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti
  (from: 07/11/2012)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia
  (from: 07/11/2012)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií
  (from: 04/14/2021)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene.
  (from: 04/14/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2003)
Ing. Jiří Plíšek , MBA - predseda predstavenstva
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
From: 10/17/2019
  (from: 01/23/2020)
Dr. iur. Redouane Sedrati , LL.M., MBA - Member of the Board of Directors
Theresiengasse 38
Wien 1180
Rakúska republika
From: 10/01/2022
  (from: 11/23/2022)
Jochen Maier - Member of the Board of Directors
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2022
  (from: 01/12/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/18/2021)
Procuration: 
Ing. Ivan Čechovský
Krčméryho 3467/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 02/18/2023
  (from: 02/18/2023)
Ing Roman Macher
Furdekova 3
Bratislava 851 04
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Ing. Ivan Vozník
Údolná 6969/25
Bratislava 811 02
From: 05/01/2004
  (from: 06/27/2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.
  (from: 06/18/2021)
Capital: 
66 500 000 EUR Paid up: 66 500 000 EUR
  (from: 06/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 5000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 300 EUR
  (from: 06/05/2009)
Supervisory board: 
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
From: 05/12/2021
  (from: 10/05/2021)
Mgr. Renáta Varačková
Vajnorská 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 04/28/2022
  (from: 06/24/2022)
Ing. Bohdan Terneny
Vážska 2118/33 A
Sereď 926 00
From: 04/28/2022
  (from: 06/24/2022)
Ing Pavel Cetkovský
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Mag. Christian Sagasser
Hackhofergasse 16/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Dr. Rainer Eichwede
Am Sand 20
Karben 611 84
Nemecká spolková republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bisamberg 2102
Rakúska republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Dr. Rainer Hauser
Nussdorfer Strasse 86/7
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 03/16/2023 Until: 12/12/2025
  (from: 03/28/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.10.1992 podľa ust. § 24 ods. 1 a § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 944
  (from: 10/15/1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskym zápisom zo dňa 6.12.1994 pod č. N 263/94, Nz 257/94. Stary spis: Sa 944
  (from: 03/30/1995)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konanom v dňoch 2.-3.10.1995. Stary spis: Sa 944
  (from: 11/02/1995)
Notárska zápisnica N 101/96, Nz 131/96 zo dňa 26.8.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č.513/91 Zb., notárska zápisnica N 49/96, Nz 46/96 zo dňa 9.5.1996 dodatok č.1 k stanovám spoločnosti, rozhodnutie predstavenstva č.64/96 zo dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 944
  (from: 10/01/1996)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady, ktoré na konali v dňoch 18. - 22.11.1996. Stary spis: Sa 944
  (from: 03/18/1997)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 587/98, Nz 586/98 spísaná dňa 30.11.1998 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 4 k stanovám v čl. IV a V.
  (from: 03/24/1999)
Zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti konaného dňa 27.4.1999, na ktorom boli odvolaní a menovaní členovia Dozornej rady. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady v dňoch 17.5. až 21.5.1999. Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti per rollam o odvolaní a voľbe člena Dozornej rady zo dňa 31.3.1999.
  (from: 10/20/1999)
Notárska zápisnica N 121/2000 Nz 121/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti vo forme Dodatku č. 5 k stanovám v zmysle Zák.č. 310/1992 Zb. v znení novely č. 242/1999 Z.z. a na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 05/15/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.11.2000, ktorého priebeh osvečuje notárska zápisnica číslo 2112/2000 spísaná dňa 26.11.2000 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 6 k stanovám v čl. IV a V.
  (from: 01/16/2001)
Notárska zápisnica č. N 350/2001, Nz 350/2001 zo dňa 30.4.2001 osvedčujúva priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám v čl. IV. a V.
  (from: 08/06/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3. 12. 2001. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 6. 12. 2001.
  (from: 07/03/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2002, na ktorom bola schválená zmena členov dozornej rady.
  (from: 11/18/2002)
Notárska zápisnica č. N 1582/2002, Nz 1582/2002 zo dňa 2.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmluva stanov - dodatok č. 9 k stanovám. Deň zániku funkcie člena predstavenstva - Wolfgang Riemann: 31.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Erhard Steffen: 2.12.2002 Mag. Hans Christian Vallant: 26.11.2002 Dr. Christiane Decker: 26.11.2002 Ing. Karol Zorgovský: 26.11.2002.
  (from: 04/14/2003)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.8.2003. Vznik funkcie prokuristu Ing. I. Béreša - 13.11.2003.
  (from: 11/13/2003)
Výpis zo zápisnice č. 41 zo zasadnutia predstavenstva z 28.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré schválilo zmenu stanov, spísaná do notárskej zápisnice č. N 1837/2003, Nz 110673/2003 dňa 27.11.2003.
  (from: 02/16/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zametnancami zo dňa 20.4. a 27.4.2006.
  (from: 06/13/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
  (from: 09/23/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2006.
  (from: 12/30/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009.
  (from: 06/05/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009.
  (from: 12/30/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010.
  (from: 01/13/2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.03.2012.
  (from: 04/27/2012)
Zápisnica zo dňa 23.04.2009.
  (from: 05/25/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 640/2012, Nz 19875/2012 dňa 04.06.2012. Zmena predmetu podnikania.
  (from: 07/11/2012)
Zápisnica zo sčítavania hlasov vo voľbách členov DR PSS, a.s. za zamestnancov konaných 11.2.-12.2.2013.
  (from: 02/21/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
  (from: 05/18/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2013.
  (from: 07/13/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.
  (from: 01/27/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2015
  (from: 10/31/2015)
Date of updating data in databases:  05/29/2023
Date of extract :  05/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person