Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  479/B

Business name: 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  (from: 10/15/1992)
Registered seat: 
Bajkalská 30
Bratislava 829 48
  (from: 10/20/1999)
Bajkalská 30
Bratislava 820 05
  (from: 10/01/1996 until: 10/19/1999)
Dunajská 72
Bratislava 811 08
  (from: 10/15/1992 until: 09/30/1996)
Identification number (IČO): 
31 335 004
  (from: 10/15/1992)
Date of entry: 
10/15/1992
  (from: 10/15/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/15/1992)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom /ďalej len "stavebný úver"/
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery, alebo komunálne úvery
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené § 11 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
  (from: 07/11/2012)
poskytovanie spotrebiteľských úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti
  (from: 07/11/2012)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia
  (from: 07/11/2012)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií
  (from: 04/14/2021)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene.
  (from: 04/14/2021)
prijímanie vkladov od bánk
  (from: 07/11/2012 until: 04/13/2021)
obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok, alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe udeleného povolenia
  (from: 07/11/2012 until: 04/13/2021)
Obchodná činnosť je zameraná na prijímanie vkladov stavebných sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov stavebným sporiteľom na financovanie bytovo-hospodárskych účelov z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
prijímanie vkladov
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
poskytovanie úverov
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
obstarávanie inkasa
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 10/15/1992 until: 09/23/1998)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (from: 09/24/1998 until: 05/14/2000)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom
  (from: 09/24/1998 until: 05/14/2000)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, za ktoré prevzal záruku štát
  (from: 09/24/1998 until: 05/14/2000)
platobný styk a zúčtovanie okrem platobného styku a zúčtovania so zahraničím
  (from: 09/24/1998 until: 05/14/2000)
poskytovanie bankových informácií v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie výkonu stavebného sporenia podľa zákona o stavebnom sporení
  (from: 09/24/1998 until: 05/14/2000)
vykonávanie činnosti uvedených v § 12 ods.2 písm. a/a c/ zákona o stavebnom sporení
  (from: 09/24/1998 until: 05/14/2000)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (from: 05/15/2000 until: 07/10/2012)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom /ďalej len "stavebný úver"/
  (from: 05/15/2000 until: 07/10/2012)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery, alebo komunálne úvery
  (from: 05/15/2000 until: 07/10/2012)
prijímanie vkladov od bánk
  (from: 05/15/2000 until: 07/10/2012)
obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok, alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe povolenia udeleného podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 05/15/2000 until: 07/10/2012)
vykonávanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením
  (from: 05/15/2000 until: 07/10/2012)
poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením
  (from: 05/15/2000 until: 07/10/2012)
poskytovanie stavebných úverov na stavebné účely zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia
  (from: 01/05/2006 until: 07/10/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2003)
Managing board
  (from: 10/15/1992 until: 11/12/2003)
Ing. Jiří Plíšek , MBA - predseda predstavenstva
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
From: 10/17/2019
  (from: 01/23/2020)
Dr. iur. Redouane Sedrati , LL.M., MBA - Member of the Board of Directors
Theresiengasse 38
Wien 1180
Rakúska republika
From: 10/01/2022
  (from: 11/23/2022)
Ing. Imrich Béreš - predseda predstavenstva
Potočná 31/a
Bratislava
From: 02/01/2004
  (from: 02/16/2004 until: 11/08/2019)
Ing. Imrich Béreš - predseda predstavenstva
Potočná 31/a
Bratislava
From: 02/01/2004 Until: 09/17/2019
  (from: 11/09/2019 until: 11/08/2019)
JUDr. Ján Burger - predseda predstavenstva
Havelkova 4566/15
Bratislava
Until: 01/31/2004
  (from: 05/15/2000 until: 02/15/2004)
JUDr. Ján Burger - predseda predstavenstva
Račianska 1527/81
Bratislava
  (from: 09/24/1998 until: 05/14/2000)
Dipl. Ing. Erich Feix
Radvanská 7603/1
Bratislava 811 01
From: 01/01/2003
  (from: 12/30/2009 until: 11/08/2019)
Dipl. Ing. Erich Feix
Radvanská 7603/1
Bratislava 811 01
From: 01/01/2003 Until: 09/17/2019
  (from: 11/09/2019 until: 11/08/2019)
Dipl. Ing. Erich Feix
Stromová 48
Bratislava
From: 01/01/2003
  (from: 04/14/2003 until: 12/29/2009)
Mag. Herbert G.Pfeiffer
Ušiakova 4
Bratislava
  (from: 03/30/1995 until: 03/17/1997)
Mag. Herbert G. Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
  (from: 03/18/1997 until: 04/16/1997)
Mag. Herbert G. Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
  (from: 04/17/1997 until: 01/15/2001)
Igor Hurčík - člen
Lehotského 2
Bratislava 811 05
  (from: 10/15/1992 until: 03/29/1995)
JUDr. Ján Roland Burger - predseda
Egídia 95
Poprad 058 80
  (from: 10/15/1992 until: 03/17/1997)
JUDr. Ján Roland Burger - predseda
Račianska 1527/81
Bratislava
  (from: 03/18/1997 until: 09/23/1998)
Mag. Herbert Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
  (from: 01/16/2001 until: 08/05/2001)
Mag. Herbert Georg Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
  (from: 08/06/2001 until: 06/30/2014)
Mag. Herbert Georg Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
Until: 06/30/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/30/2014)
Ing. Jiří Plíšek - predseda predstavenstva
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
From: 10/17/2019
  (from: 11/09/2019 until: 01/22/2020)
Wolfgang Riemann
402
Miloslavov
  (from: 09/24/1998 until: 04/13/2003)
Wolfgang Riemann - člen
Plachého 19
Bratislava
  (from: 03/18/1997 until: 04/16/1997)
Wolfgang Riemann - člen
Plachého 19
Bratislava
  (from: 04/17/1997 until: 09/23/1998)
Dr. iur. Redouane Sedrati - Member of the Board of Directors
Theresiengasse 38
Wien 1180
Rakúska republika
From: 10/01/2022
  (from: 11/08/2022 until: 11/22/2022)
Jochen Maier - Member of the Board of Directors
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2022
  (from: 01/12/2022)
Dr. Volker Kreuziger
Fichtenweg 31
Jagstzell 734 89
Nemecká spolková republika
From: 10/17/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/12/2022 until: 01/11/2022)
Dr. Volker Kreuziger
Fichtenweg 31
Jagstzell 734 89
Nemecká spolková republika
From: 10/17/2019
  (from: 11/09/2019 until: 01/11/2022)
Mag. David Marwan - člen predstavenstva
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/01/2014 Until: 06/30/2018
  (from: 08/08/2020 until: 08/07/2020)
Mag. David Marwan
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/01/2018
  (from: 08/08/2020 until: 01/11/2022)
Mag. David Marwan - člen predstavenstva
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/01/2014
  (from: 07/01/2014 until: 08/07/2020)
Mag. David Marwan - Member of the Board of Directors
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/01/2018
  (from: 01/12/2022 until: 03/28/2022)
Mag. David Marwan - Member of the Board of Directors
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/01/2018
  (from: 03/29/2022 until: 11/07/2022)
Mag. David Marwan - Member of the Board of Directors
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/01/2018 Until: 09/30/2022
  (from: 11/08/2022 until: 11/07/2022)
Wolfgang Riemann - člen
Goethestrasse 25b
Ottobrun 8012
Ottobrun
  (from: 10/15/1992 until: 03/17/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/18/2021)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 11/13/2003 until: 06/17/2021)
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/15/1992 until: 11/12/2003)
Procuration: 
Ing. Ivan Čechovský
Krčméryho 3467/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 02/18/2023
  (from: 02/18/2023)
Ing Roman Macher
Furdekova 3
Bratislava 851 04
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Ing. Ivan Vozník
Údolná 6969/25
Bratislava 811 02
From: 05/01/2004
  (from: 06/27/2017)
Ing. Imrich Béreš
Potočná 31/a
Bratislava
  (from: 11/13/2003 until: 02/15/2004)
Ing. Eva Semellechner - Trégerová
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
From: 02/16/2004
  (from: 12/01/2011 until: 06/26/2017)
Ing. Eva Semellechner-Trégerová
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
From: 02/16/2004
  (from: 06/27/2017 until: 08/25/2022)
Ing. Eva Semellechner-Trégerová
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
From: 02/16/2004 Until: 08/16/2022
  (from: 08/26/2022 until: 08/25/2022)
Ing. Vladimír Stejskal , PhD.
Tranovského 3202/47
Bratislava
  (from: 02/16/2004 until: 12/31/2016)
Ing. Vladimír Stejskal , PhD.
Tranovského 3202/47
Bratislava
Until: 12/31/2016
  (from: 01/01/2017 until: 12/31/2016)
Ing. Eva Trégerová
Na hrebienku 1498/35
Bratislava
  (from: 02/16/2004 until: 06/04/2009)
Ing. Eva Trégerová
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
From: 02/16/2004
  (from: 06/05/2009 until: 11/30/2011)
Ing. Ivan Vozník
Údolná 6969/25
Bratislava 811 02
From: 05/01/2004
  (from: 05/01/2004 until: 06/26/2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.
  (from: 06/18/2021)
Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať v súlade s ust. § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený za Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s. konať a podpisovať vždy s jedným členom predstavenstva.
  (from: 11/13/2003 until: 06/17/2021)
Capital: 
66 500 000 EUR Paid up: 66 500 000 EUR
  (from: 06/05/2009)
2 000 000 000 Sk
  (from: 08/06/2001 until: 06/04/2009)
1 600 000 000 Sk
  (from: 01/16/2001 until: 08/05/2001)
1 000 000 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 01/15/2001)
500 000 000 Sk
  (from: 10/01/1996 until: 03/23/1999)
300 000 000 Sk
  (from: 10/15/1992 until: 09/30/1996)
Shares: 
Number of shares: 5000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 300 EUR
  (from: 06/05/2009)
Number of shares: 5000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 400 000 Sk
  (from: 08/06/2001 until: 06/04/2009)
Number of shares: 5000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 320 000 Sk
  (from: 03/30/2001 until: 08/05/2001)
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 320 000 Sk
  (from: 01/16/2001 until: 03/29/2001)
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 01/15/2001)
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/01/1996 until: 03/23/1999)
Number of shares: 3000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/15/1992 until: 09/30/1996)
Supervisory board: 
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
From: 05/12/2021
  (from: 10/05/2021)
Mgr. Renáta Varačková
Vajnorská 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 04/28/2022
  (from: 06/24/2022)
Ing. Bohdan Terneny
Vážska 2118/33 A
Sereď 926 00
From: 04/28/2022
  (from: 06/24/2022)
Ing Pavel Cetkovský
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Ing. Martin Barto , CSc.
Palisády 12
Bratislava 811 06
Until: 06/24/2002
  (from: 10/20/1999 until: 11/17/2002)
Ing. Jiří Huml
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
From: 11/25/2010
  (from: 01/13/2011 until: 05/17/2013)
Ing. Jiří Huml
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
From: 11/25/2010 Until: 04/17/2013
  (from: 05/18/2013 until: 05/17/2013)
Ing. Ivan Kiňo
Gaštanova 10
Banská Bystrica
  (from: 11/02/1995 until: 09/30/1996)
Reinhard Ulrich Klein
Höhenweg 13
Seefeld 822 29
Spolková republika Nemecko
From: 05/03/2006
  (from: 06/13/2006 until: 09/22/2006)
Reinhard Ulrich Klein
Höhenweg 13
Seefeld 822 29
Spolková republika Nemecko
From: 05/03/2006 Until: 09/05/2006
  (from: 09/23/2006 until: 09/22/2006)
Ing. Peter Krutil
Júlová 7540/10
Bratislava 831 01
From: 06/09/2004
  (from: 07/29/2004 until: 06/12/2006)
Ing. Peter Krutil
Júlová 7540/10
Bratislava 831 01
From: 06/09/2004 Until: 05/03/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Tomáš Kučera
Geologická 16
Bratislava 821 06
From: 03/28/2003
  (from: 04/14/2003 until: 06/12/2006)
Ing. Tomáš Kučera
Geologická 16
Bratislava 821 06
From: 03/28/2003 Until: 03/28/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ladislav Longauer
Berehovská 2215/17
Trebišov
  (from: 11/02/1995 until: 03/17/1997)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
From: 12/01/2017
  (from: 12/19/2017 until: 08/07/2020)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
From: 12/01/2017 Until: 12/03/2019
  (from: 08/08/2020 until: 08/07/2020)
Ing. Štefan Máj
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
From: 12/04/2016
  (from: 12/22/2016 until: 05/03/2018)
Ing. Štefan Máj
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
From: 12/04/2016 Until: 04/17/2018
  (from: 05/04/2018 until: 05/03/2018)
Ing. Martin Maroš
Ružová 996/9
Stupava 900 31
From: 04/21/2009
  (from: 06/05/2009 until: 06/08/2015)
Ing. Martin Maroš
Ružová 996/9
Stupava 900 31
From: 04/21/2009 Until: 04/22/2015
  (from: 06/09/2015 until: 06/08/2015)
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
From: 05/12/2015
  (from: 06/09/2015 until: 06/17/2021)
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
From: 05/12/2015
  (from: 06/18/2021 until: 10/04/2021)
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
From: 05/12/2015 Until: 05/11/2021
  (from: 06/18/2021 until: 06/17/2021)
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
From: 05/12/2015 Until: 05/11/2021
  (from: 10/05/2021 until: 10/04/2021)
Ing. Eva Matiašková
M.R.Štefánika 2
Pezinok
  (from: 10/01/1996 until: 07/02/2002)
Ing. Pavol Ochotnický
Púpavova 11
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 10/19/1999)
Ing. Alojz Ondra , CSc.
Saratovská 18
Bratislava 841 02
  (from: 10/15/1992 until: 03/29/1995)
Mag. Regina Ovesny-Straka
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava 811 04
From: 06/09/2004
  (from: 07/29/2004 until: 06/04/2009)
Mag. Regina Ovesny-Straka
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava 811 04
From: 06/09/2004 Until: 04/15/2009
  (from: 06/05/2009 until: 06/04/2009)
Ing. Peter Pribula
Hrobákova 2480/20
Bratislava 851 02
From: 02/12/2013
  (from: 02/21/2013 until: 03/22/2016)
Ing. Peter Pribula
Hrobákova 2480/20
Bratislava 851 02
From: 02/12/2013 Until: 02/11/2016
  (from: 03/23/2016 until: 03/22/2016)
Ing. Peter Pribula
Hrobákova 2480/20
Bratislava 851 02
From: 02/12/2016
  (from: 03/23/2016 until: 03/20/2019)
Ing. Peter Pribula
Hrobákova 2480/20
Bratislava 851 02
From: 02/12/2016 Until: 02/11/2019
  (from: 03/21/2019 until: 03/20/2019)
28032006 Nadežda Račanská
Stromová 52
Bratislava 831 01
From: 03/28/2003 Until: 03/28/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
From: 04/28/2009
  (from: 06/05/2009 until: 05/24/2012)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
From: 04/28/2009 Until: 04/28/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
From: 02/12/2013
  (from: 02/21/2013 until: 03/22/2016)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
From: 02/12/2013 Until: 02/11/2016
  (from: 03/23/2016 until: 03/22/2016)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
From: 02/12/2016
  (from: 03/23/2016 until: 03/20/2019)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
From: 02/12/2016 Until: 02/11/2019
  (from: 03/21/2019 until: 03/20/2019)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 52
Bratislava 831 01
From: 03/28/2003
  (from: 04/14/2003 until: 06/12/2006)
Ing. Jan Rollo
Na okraji 335/42
Praha 162 00
Česká republika
From: 04/15/2009
  (from: 06/05/2009 until: 01/12/2011)
Ing. Jan Rollo
Na okraji 335/42
Praha 162 00
Česká republika
From: 04/15/2009 Until: 11/25/2010
  (from: 01/13/2011 until: 01/12/2011)
Ing. Jozef Síkela
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 11/25/2010
  (from: 01/13/2011 until: 08/07/2020)
Ing. Jozef Síkela
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 11/25/2010 Until: 12/03/2019
  (from: 08/08/2020 until: 08/07/2020)
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava 811 04
  (from: 10/20/1999 until: 07/02/2002)
Ehrhard Steffen
Bibersfelder Straße 9
Rosengarten-Riebach 745 38
Nemecko
From: 09/05/2006
  (from: 09/23/2006 until: 04/26/2012)
Ehrhard Steffen
Bibersfelder Straße 9
Rosengarten-Riebach 745 38
Nemecko
From: 09/05/2006 Until: 03/29/2012
  (from: 04/27/2012 until: 04/26/2012)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava
  (from: 11/02/1995 until: 09/30/1996)
Ing. Peter Šrank
Pod Hájom 958/15
Dubnica nad Váhom 018 41
Until: 06/24/2002
  (from: 07/03/2002 until: 11/17/2002)
Ing. Štefan Šterk
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 03/14/2003
  (from: 04/14/2003 until: 06/12/2006)
Ing. Štefan Šterk
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 03/14/2003 Until: 03/14/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Štefan Šterk
Drotárska cesta 5943/54
Bratislava 811 02
From: 04/27/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/04/2009)
Ing. Štefan Šterk
Drotárska cesta 5943/54
Bratislava 811 02
From: 04/27/2006 Until: 04/27/2009
  (from: 06/05/2009 until: 06/04/2009)
Ing. Jozef Švenk
Šafárikova 8
Trnava
  (from: 03/18/1997 until: 10/19/1999)
Ing. Norbert Tenczer - predseda
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 03/30/1995 until: 11/01/1995)
Ing. Bohdan Terneny
Vážska 2118/33 A
Sereď 926 00
From: 02/12/2019
  (from: 03/21/2019 until: 06/23/2022)
Ing. Bohdan Terneny
Vážska 2118/33 A
Sereď 926 00
From: 02/12/2019 Until: 02/11/2022
  (from: 06/24/2022 until: 06/23/2022)
Ing. Kamil Timura
Majerníkova 3453//21
Bratislava 841 05
From: 04/20/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/04/2009)
Ing. Kamil Timura
Majerníkova 3453//21
Bratislava 841 05
From: 04/20/2006 Until: 04/20/2009
  (from: 06/05/2009 until: 06/04/2009)
Ing. Zuzana Tománková
Vlastenecké nám. 1186/9
Bratislava 851 01
From: 04/27/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/04/2009)
Ing. Zuzana Tománková
Vlastenecké nám. 1186/9
Bratislava 851 01
From: 04/27/2006 Until: 04/27/2009
  (from: 06/05/2009 until: 06/04/2009)
Ing. Zuzana Tománková
Vlastenecké nám. 1186/9
Bratislava 851 01
From: 04/28/2009
  (from: 06/05/2009 until: 05/24/2012)
Ing. Zuzana Tománková
Vlastenecké nám. 1186/9
Bratislava 851 01
From: 04/28/2009 Until: 04/28/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Mag. Manfred Url
Kalmanstraße 49
Wien 1130
Rakúska republika
From: 12/03/2010
  (from: 01/13/2011 until: 08/07/2020)
Mag. Manfred Url
Kalmanstraße 49
Wien 1130
Rakúska republika
From: 12/03/2010 Until: 12/03/2019
  (from: 08/08/2020 until: 08/07/2020)
Mgr. Renáta Varačková
Vajnorská 6
Bratislava 831 04
From: 02/12/2019
  (from: 03/21/2019 until: 06/23/2022)
Mgr. Renáta Varačková
Vajnorská 6
Bratislava 831 04
From: 02/12/2019 Until: 02/11/2022
  (from: 06/24/2022 until: 06/23/2022)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava 841 10
From: 05/03/2006
  (from: 06/13/2006 until: 12/29/2009)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava 841 10
From: 05/03/2006 Until: 11/27/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Ing. Karol Zorgovský
Račianska 81
Bratislava 831 02
  (from: 07/03/2002 until: 04/13/2003)
Mag. Christian Sagasser
Hackhofergasse 16/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Dr. Rainer Eichwede
Am Sand 20
Karben 611 84
Nemecká spolková republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bisamberg 2102
Rakúska republika
From: 12/12/2022
  (from: 01/12/2023)
Dr. Rainer Hauser
Nussdorfer Strasse 86/7
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 03/16/2023 Until: 12/12/2025
  (from: 03/28/2023)
Mag. Dr. Rudolf Bauer
Hartergasse 17
Baden
Rakúsko
  (from: 11/02/1995 until: 07/02/2002)
Mag. Frank Michael Beitz
Romanofskygasse 9
Hollabrun 2020
Rakúsko
From: 11/28/2009
  (from: 12/30/2009 until: 01/12/2011)
Mag. Frank Michael Beitz
Romanofskygasse 9
Hollabrun 2020
Rakúsko
From: 11/28/2009 Until: 11/25/2010
  (from: 01/13/2011 until: 01/12/2011)
Ing. Petr Brávek
Dykova 19
Praha 10 - Vinohrady 101 00
Česká republika
From: 07/03/2013
  (from: 07/13/2013 until: 12/21/2016)
Ing. Petr Brávek
Dykova 19
Praha 10 - Vinohrady 101 00
Česká republika
From: 07/03/2013 Until: 12/03/2016
  (from: 12/22/2016 until: 12/21/2016)
Anton Bühler
Hoföckerweg 9
Wolpertshausen 745 49
Nemecko
  (from: 10/20/1999 until: 05/14/2000)
Ing. Pavel Cetkovský
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
From: 12/11/2019
  (from: 08/08/2020 until: 01/11/2022)
Ing. Pavel Cetkovský
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
From: 12/11/2019
  (from: 01/12/2022 until: 01/11/2023)
Ing. Pavel Cetkovský
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
From: 12/11/2019 Until: 12/11/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Dr. Christiane Decker
Beethovenstrasse 34
Frankfurt 603 25
Nemecko
From: 12/03/2002
  (from: 07/03/2002 until: 04/13/2003)
Dr. Christiane Decker
Am Obstgarten 7
Kriftel
Nemecko
From: 12/03/2002
  (from: 04/14/2003 until: 12/29/2006)
Dr. Christiane Decker
Am Obstgarten 7
Kriftel
Nemecko
From: 12/03/2002 Until: 11/29/2006
  (from: 12/30/2006 until: 12/29/2006)
Dr. Rainer Eichwede
Am Sand 20
Karben 611 84
Nemecká spolková republika
From: 12/22/2021 Until: 12/11/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Dr. Rainer Eichwede
Am Sand 20
Karben 611 84
Nemecká spolková republika
From: 12/22/2021 Until: 12/11/2022
  (from: 01/12/2022 until: 01/11/2023)
Dr. Alexander Erdland
Haldenweg 9
Michelfeld-Gnadental 745 49
Nemecko
Until: 05/03/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Dr. Alexander Erdland
Haldenweg 9
Michelfeld-Gnadental 745 49
Nemecko
  (from: 10/20/1999 until: 06/12/2006)
Mag. Johann Ertl
Sternwartestr. 52
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 11/02/1995 until: 01/12/2011)
Mag. Johann Ertl
Alserbachstraße 14-16/4
Wien 1090
Rakúska republika
From: 08/31/1995
  (from: 01/13/2011 until: 10/30/2015)
Mag. Johann Ertl
Alserbachstraße 14-16/4
Wien 1090
Rakúska republika
From: 08/31/1995 Until: 09/30/2015
  (from: 10/31/2015 until: 10/30/2015)
Erich Feix
Obere Heide 9
Wallhausen
Nemecko
  (from: 11/02/1995 until: 07/02/2002)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/18/2018
  (from: 05/04/2018 until: 08/07/2020)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/11/2019 Until: 05/12/2021
  (from: 10/05/2021 until: 10/04/2021)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/18/2018 Until: 12/03/2019
  (from: 08/08/2020 until: 08/07/2020)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/11/2019
  (from: 08/08/2020 until: 10/04/2021)
Gerhard Hinterberger
Schillerstrasse 13
Schwäbisch Hall 745 23
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2015 Until: 11/30/2017
  (from: 12/19/2017 until: 12/18/2017)
Gerhard Hinterberger
Schillerstrasse 13
Schwäbisch Hall 745 23
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2015
  (from: 01/27/2015 until: 12/18/2017)
Mag. Franz Nikolaus Hörmann
Gemeindeberggasse 4/2
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 09/15/2021
  (from: 10/05/2021 until: 01/11/2023)
Mag. Franz Nikolaus Hörmann
Gemeindeberggasse 4/2
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 09/15/2021 Until: 12/11/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Horst Kleiner
Ortelsburgerstrasse 2
Karlsruhe 7500
Karlsruhe
  (from: 10/15/1992 until: 10/19/1999)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
From: 12/11/2019 Until: 12/11/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
From: 12/11/2019
  (from: 01/12/2022 until: 01/11/2023)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
From: 12/11/2019
  (from: 08/08/2020 until: 01/11/2022)
Jochen Maier
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
From: 02/13/2020 Until: 12/21/2021
  (from: 01/12/2022 until: 01/11/2022)
Jochen Maier
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
From: 11/29/2006 Until: 12/03/2019
  (from: 06/04/2020 until: 06/03/2020)
Jochen Maier
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
From: 02/13/2020 Until: 12/11/2022
  (from: 06/04/2020 until: 01/11/2022)
Jochen Maier
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
From: 11/29/2006
  (from: 12/30/2006 until: 06/03/2020)
Walter Preisinger
Schlüsseleckerstr. 21
Schwäbisch Hall
Nemecko
  (from: 11/02/1995 until: 10/19/1999)
Mag. Dr. Erich Rainbacher
Zwerngasse 51/7
Viedeň 1170
Rakúska republika
  (from: 10/15/1992 until: 01/12/2011)
Mag. Dr. Erich Rainbacher
Zwerngasse 51/7
Viedeň 1170
Rakúska republika
Until: 12/03/2010
  (from: 01/13/2011 until: 01/12/2011)
Mag. Christian Sagasser
Hackhofergasse 16/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/11/2019
  (from: 01/12/2022 until: 03/28/2022)
Mag. Christian Sagasser
Esterhazygasse 36
Deutschkreutz 7301
Rakúska republika
From: 12/11/2019
  (from: 03/29/2022 until: 01/11/2023)
Mag. Christian Sagasser
Hackhofergasse 16/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/11/2019
  (from: 08/08/2020 until: 01/11/2022)
Mag. Christian Sagasser
Esterhazygasse 36
Deutschkreutz 7301
Rakúska republika
From: 12/11/2019 Until: 12/11/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Dr. Josef Schmidinger
Hofstattgasse 7/1
Wien 1180
Rakúska republika
From: 06/25/2002
  (from: 11/18/2002 until: 07/28/2004)
Dr. Josef Schmidinger
Hofstattgasse 7/1
Wien 1180
Rakúska republika
From: 06/25/2002 Until: 06/08/2004
  (from: 07/29/2004 until: 07/28/2004)
Klaus Oskar Schmidt
Schumannstraße 18
Langen 632 25
Nemecká spolková republika
From: 03/29/2012 Until: 12/30/2014
  (from: 01/27/2015 until: 01/26/2015)
Klaus Oskar Schmidt
Schumannstraße 18
Langen 632 25
Nemecká spolková republika
From: 03/29/2012
  (from: 04/27/2012 until: 01/26/2015)
Erhard Steffen
Bidersfelder Str. 9
Rosengarten-Riebach
Nemecko
  (from: 05/15/2000 until: 04/13/2003)
Mag. Karin Svoboda
Hauptsrasse 111A
Pressbaum 3021
Rakuska republika
From: 06/25/2002 Until: 06/08/2004
  (from: 07/29/2004 until: 07/28/2004)
Mag. Karin Svoboda
Hauptsrasse 111A
Pressbaum 3021
Rakuska republika
From: 06/25/2002
  (from: 11/18/2002 until: 07/28/2004)
Mag. Hans Christian Vallant
Cervantesgasse 4/9
Wien 1140
Rakúsko
  (from: 07/03/2002 until: 04/13/2003)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bismaberg 2102
Rakúska republika
From: 10/01/2015 Until: 12/03/2019
  (from: 08/08/2020 until: 08/07/2020)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bismaberg 2102
Rakúska republika
From: 10/01/2015
  (from: 10/31/2015 until: 08/07/2020)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bisamberg 2102
Rakúska republika
From: 12/11/2019 Until: 12/11/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bisamberg 2102
Rakúska republika
From: 12/11/2019
  (from: 08/08/2020 until: 01/11/2022)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bisamberg 2102
Rakúska republika
From: 12/11/2019
  (from: 01/12/2022 until: 01/11/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.10.1992 podľa ust. § 24 ods. 1 a § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 944
  (from: 10/15/1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskym zápisom zo dňa 6.12.1994 pod č. N 263/94, Nz 257/94. Stary spis: Sa 944
  (from: 03/30/1995)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konanom v dňoch 2.-3.10.1995. Stary spis: Sa 944
  (from: 11/02/1995)
Notárska zápisnica N 101/96, Nz 131/96 zo dňa 26.8.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č.513/91 Zb., notárska zápisnica N 49/96, Nz 46/96 zo dňa 9.5.1996 dodatok č.1 k stanovám spoločnosti, rozhodnutie predstavenstva č.64/96 zo dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 944
  (from: 10/01/1996)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady, ktoré na konali v dňoch 18. - 22.11.1996. Stary spis: Sa 944
  (from: 03/18/1997)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 587/98, Nz 586/98 spísaná dňa 30.11.1998 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 4 k stanovám v čl. IV a V.
  (from: 03/24/1999)
Zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti konaného dňa 27.4.1999, na ktorom boli odvolaní a menovaní členovia Dozornej rady. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady v dňoch 17.5. až 21.5.1999. Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti per rollam o odvolaní a voľbe člena Dozornej rady zo dňa 31.3.1999.
  (from: 10/20/1999)
Notárska zápisnica N 121/2000 Nz 121/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti vo forme Dodatku č. 5 k stanovám v zmysle Zák.č. 310/1992 Zb. v znení novely č. 242/1999 Z.z. a na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 05/15/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.11.2000, ktorého priebeh osvečuje notárska zápisnica číslo 2112/2000 spísaná dňa 26.11.2000 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 6 k stanovám v čl. IV a V.
  (from: 01/16/2001)
Notárska zápisnica č. N 350/2001, Nz 350/2001 zo dňa 30.4.2001 osvedčujúva priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám v čl. IV. a V.
  (from: 08/06/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3. 12. 2001. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 6. 12. 2001.
  (from: 07/03/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2002, na ktorom bola schválená zmena členov dozornej rady.
  (from: 11/18/2002)
Notárska zápisnica č. N 1582/2002, Nz 1582/2002 zo dňa 2.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmluva stanov - dodatok č. 9 k stanovám. Deň zániku funkcie člena predstavenstva - Wolfgang Riemann: 31.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Erhard Steffen: 2.12.2002 Mag. Hans Christian Vallant: 26.11.2002 Dr. Christiane Decker: 26.11.2002 Ing. Karol Zorgovský: 26.11.2002.
  (from: 04/14/2003)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.8.2003. Vznik funkcie prokuristu Ing. I. Béreša - 13.11.2003.
  (from: 11/13/2003)
Výpis zo zápisnice č. 41 zo zasadnutia predstavenstva z 28.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré schválilo zmenu stanov, spísaná do notárskej zápisnice č. N 1837/2003, Nz 110673/2003 dňa 27.11.2003.
  (from: 02/16/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zametnancami zo dňa 20.4. a 27.4.2006.
  (from: 06/13/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
  (from: 09/23/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2006.
  (from: 12/30/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009.
  (from: 06/05/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009.
  (from: 12/30/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010.
  (from: 01/13/2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.03.2012.
  (from: 04/27/2012)
Zápisnica zo dňa 23.04.2009.
  (from: 05/25/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 640/2012, Nz 19875/2012 dňa 04.06.2012. Zmena predmetu podnikania.
  (from: 07/11/2012)
Zápisnica zo sčítavania hlasov vo voľbách členov DR PSS, a.s. za zamestnancov konaných 11.2.-12.2.2013.
  (from: 02/21/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
  (from: 05/18/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2013.
  (from: 07/13/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.
  (from: 01/27/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2015
  (from: 10/31/2015)
Date of updating data in databases:  05/26/2023
Date of extract :  05/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person