Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  481/B

Business name: 
Bratislavská opčná burza, akciová spoločnosť
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Registered seat: 
Dunajská 4
Bratislava 811 08
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Identification number (IČO): 
31 335 454
  (from: 11/04/1992)
Date of entry: 
11/04/1992
  (from: 11/04/1992)
Date of deletion: 
08/07/2002
  (from: 08/07/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/07/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/04/1992)
Capital: 
60 000 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. 38/K 144/96 zo dňa 11.11.1998, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Bratislavská opčná burza, a.s. so sídlom Dunajská 4, Bratislava IČO: 31 335 454 zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18.12.1998. Písomný súhlas Daňového úradu BA I s výmazom podľa ust. §33 ods. 2 zák.č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 3.7.2001 pod.č. 600/2101/104226/01/ Jud. Vymazuje sa: Z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť Bratislavská opčná burza, akciová spoločnosť, so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 31 335 454 zapísaná v odd. Sa vo vložke 481/B
  (from: 08/07/2002)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person