Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  481/B

Business name: 
Bratislavská opčná burza, akciová spoločnosť
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Registered seat: 
Dunajská 4
Bratislava 811 08
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Identification number (IČO): 
31 335 454
  (from: 11/04/1992)
Date of entry: 
11/04/1992
  (from: 11/04/1992)
Date of deletion: 
08/07/2002
  (from: 08/07/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/07/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/04/1992)
Objects of the company: 
organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov
  (from: 11/04/1992 until: 06/04/1995)
obchod s akciami a ďalšími cennými papiermi, s ktorými je spojené právo týkajúce sa majetkovej účasti, a to formou opčných obchodov (obchodov s predkupnými právami) a termínových obchodov
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
obchod s devízami výhradne formou opčných obchodov
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/13/1993 until: 08/06/2002)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 05/13/1993 until: 08/06/2002)
školiaca a vzdelávacia činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/13/1993 until: 08/06/2002)
organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov na trhu termínových a opčných obchodov
  (from: 06/05/1995 until: 08/06/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Ing. Dionýz Juhász
Alexyho 7
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 06/04/1995)
Ing. Igor Junas
Holičská 3
Bratislava
  (from: 11/04/1992 until: 06/04/1995)
Ing. Igor Junas - predseda burzovej komory
Holíčska 3
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 08/06/2002)
RNDr. Dušan Jurčák
Kúty 16
Trenčín
  (from: 06/05/1995 until: 08/06/2002)
Ing. Dagmar Nackina
Jána Smreka 10
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 08/06/2002)
Ing. Alojz Ondra - podpredseda burzovej komory
Saratovská 18
Bratislava
  (from: 11/04/1992 until: 11/24/1994)
Ing. Jolana Petrášová
Vlčie Hrdlo 47
Bratislava
  (from: 11/04/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Jolana Petrášová
Vlčie hrdlo 47
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 08/06/2002)
JUDr. Renáta Šipkovská
Račianska 81/9
Bratislava
  (from: 11/25/1994 until: 06/04/1995)
Björn Unger
Rösundavägen 5
Saltsgöbaden
Švédske kráľovstvo
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Ing. René Vochyan - predseda burzovej komory
Vysočanská 561
Praha 9
Česká republika
  (from: 11/04/1992 until: 06/04/1995)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda burzovej komory a v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Capital: 
60 000 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Shares: 
Number of shares: 1200
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Supervisory board: 
Doc. Ing. Otto Berger , CSc.
Trnavská 14
Bratislava 821 08
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Ing. Peter Hrinko
Moldavská 7
Košice 040 01
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Ing. Vladimír Kováčik
Brančská 11
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 08/06/2002)
Ing. Viliam Krajčovič
Nálepku 5
Trnava 917 00
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Prof. Ing Milan Majcher , CSc.
Mlynské Luhy 28
Bratislava 821 05
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Ing. Dagmar Nackina
Jána Smreka 10
Bratislava 841 07
  (from: 11/25/1994 until: 06/04/1995)
Ing. Pavol Suchán
Dlhé Hony 21
Trenčín 911 01
  (from: 11/04/1992 until: 06/04/1995)
JUDr. Renáta Šipkovská
Račianska 81/9
Bratislava 831 02
  (from: 11/04/1992 until: 11/24/1994)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. 38/K 144/96 zo dňa 11.11.1998, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Bratislavská opčná burza, a.s. so sídlom Dunajská 4, Bratislava IČO: 31 335 454 zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18.12.1998. Písomný súhlas Daňového úradu BA I s výmazom podľa ust. §33 ods. 2 zák.č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 3.7.2001 pod.č. 600/2101/104226/01/ Jud. Vymazuje sa: Z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť Bratislavská opčná burza, akciová spoločnosť, so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 31 335 454 zapísaná v odd. Sa vo vložke 481/B
  (from: 08/07/2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.9.1992 podľa § 24 ods. 1 a § 162 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. a podľa ust. Zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov. Stary spis: Sa 948
  (from: 11/04/1992 until: 08/06/2002)
Notárska zápisnica N 31/94, Nz 31/94 napísaná dňa 27.1.1994 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou v Bratislave. Stary spis: Sa 948
  (from: 11/25/1994 until: 08/06/2002)
RNDr.Vladimír Karásek, generálny tajomník burzy, bytom Bratislava, Jankolova 4, Stanovy spoločnosti zo dňa 2.3.1995. Notárska zápisnica N 70/95, Nz 70/95 zo dňa 2.3.1995. Stary spis: Sa 948
  (from: 06/05/1995 until: 08/06/2002)
Ing. Miloš Hojzák, generálny tajomník burzy, bytom 851 01 Bratislava, Topoľčianska 31
  (from: 05/13/1993 until: 06/04/1995)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person