Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1922/B

Business name: 
Rozhlas a televízia Slovenska
  (from: 01/13/2011)
Registered seat: 
Mlynská dolina
Bratislava 845 45
  (from: 08/31/2012)
Identification number (IČO): 
47 232 480
  (from: 01/13/2011)
Date of entry: 
01/13/2011
  (from: 01/13/2011)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 01/13/2011)
Objects of the company: 
zahranično obchodná činnosť, okrem prípadov, kde podľa platnej právnej úpravy je potrebné osobitné povolenie
  (from: 01/13/2011)
nájom hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí a nebytových priestorov, s poskytovaním základných služieb s nájmom spojených
  (from: 01/13/2011)
vykonávanie činnosti podľa § 5 a iných ustanovení zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 01/13/2011)
vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa § 6 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných platných právnych predpisov
  (from: 01/13/2011)
celoplošné digitálne vysielanie televíznych a rozhlasových programových služieb
  (from: 04/13/2011)
Management body: 
Jaroslav Rezník - generálny riaditeľ
Ladislava Dérera 8
Bratislava 831 01
From: 08/02/2017
  (from: 09/07/2017)
Marek Knut - Zástupca pre organizačnú zložku Slovenská televízia; poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Rozhlasu a Televízie Slovenska v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností, a to v prvom rade (prvý zástupca) od 01.06.2018.
Sadova 599
Kráľova pri Senci 900 50
From: 06/01/2018
  (from: 06/19/2018)
PhDr. Václav Staškovič - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas; poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností, a to v druhom rade (druhý zástupca) od 01.05.2022
Tulipánová 1448/3
Sečovce 078 01
From: 05/01/2022
  (from: 05/26/2022)
Acting in the name of the company: 
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady. Poverený zástupca podľa § 15 ods. 4 zákona č. 532/2012 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastupuje generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností. Zástupcovia generálneho riaditeľa vymenovaní podľa § 15 ods. 2 zák. č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávajú funkciu generálneho riaditeľa v čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa.
  (from: 10/25/2012)
Other legal facts: 
V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenský rozhlas a Slovenská televízia zriadené podľa doterajších predpisov sa k 01. januáru 2011 zrušujú. Rozhlas a televízia Slovenska sa k 01. januáru 2011 stáva právnym nástupcom Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a preberá všetky ich práva a povinnosti.
  (from: 01/13/2011)
Rozhodnutie zástupkyne štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska zo dňa 01.01.2011
  (from: 04/13/2011)
Uznesenie Nráodnej Rady Slovenskej Republiky č. 324 zo dňa 10.02.2011 - vymenovanie generálnej riaditeľky
  (from: 04/13/2011)
Rozhodnutie generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska zo dňa 01.03.2011
  (from: 04/13/2011)
Uznesenie NR SR zo dňa 26.06.2012.
  (from: 08/08/2012)
Uznesenie NR SR zo dňa 01.08.2012.
  (from: 08/21/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 02.08.2012.
  (from: 08/21/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 15.08.2012.
  (from: 08/31/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 11.10.2012.
  (from: 10/25/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 12.10.2012.
  (from: 10/25/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 15.10.2012.
  (from: 10/25/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 25.01.2013.
  (from: 02/01/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person