Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1922/B

Business name: 
Rozhlas a televízia Slovenska
  (from: 01/13/2011)
Registered seat: 
Mlynská dolina
Bratislava 845 45
  (from: 08/31/2012)
Mýtna 1
Bratislava 817 55
  (from: 01/13/2011 until: 08/30/2012)
Identification number (IČO): 
47 232 480
  (from: 01/13/2011)
Date of entry: 
01/13/2011
  (from: 01/13/2011)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 01/13/2011)
Objects of the company: 
zahranično obchodná činnosť, okrem prípadov, kde podľa platnej právnej úpravy je potrebné osobitné povolenie
  (from: 01/13/2011)
nájom hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí a nebytových priestorov, s poskytovaním základných služieb s nájmom spojených
  (from: 01/13/2011)
vykonávanie činnosti podľa § 5 a iných ustanovení zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 01/13/2011)
vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa § 6 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných platných právnych predpisov
  (from: 01/13/2011)
celoplošné digitálne vysielanie televíznych a rozhlasových programových služieb
  (from: 04/13/2011)
celoplošné digitálne vysielanie televíznej a rozhlasovej programovej služby
  (from: 01/13/2011 until: 04/12/2011)
Management body: 
Jaroslav Rezník - generálny riaditeľ
Ladislava Dérera 8
Bratislava 831 01
From: 08/02/2017
  (from: 09/07/2017)
Marek Knut - Zástupca pre organizačnú zložku Slovenská televízia; poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Rozhlasu a Televízie Slovenska v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností, a to v prvom rade (prvý zástupca) od 01.06.2018.
Sadova 599
Kráľova pri Senci 900 50
From: 06/01/2018
  (from: 06/19/2018)
PhDr. Václav Staškovič - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas; poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností, a to v druhom rade (druhý zástupca) od 01.05.2022
Tulipánová 1448/3
Sečovce 078 01
From: 05/01/2022
  (from: 05/26/2022)
Tibor Búza - poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, zástupca pre organizačnú zložku Slovenská televízia
Prešovská 30
Bratislava 821 08
From: 10/15/2012
  (from: 10/25/2012 until: 01/31/2013)
Tibor Búza - zástupca pre organizačnú zložku Slovenská televízia; poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, v prvom rade (prvý zástupca) od 28.01.2013
Prešovská 30
Bratislava 821 08
From: 10/15/2012
  (from: 02/01/2013 until: 06/18/2018)
Tibor Búza - zástupca pre organizačnú zložku Slovenská televízia; poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, v prvom rade (prvý zástupca) od 28.01.2013
Prešovská 30
Bratislava 821 08
From: 10/15/2012 Until: 05/31/2018
  (from: 06/19/2018 until: 06/18/2018)
Radka Doehring - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Podpriehradná 11
Bratislava 821 07
From: 10/15/2012
  (from: 10/25/2012 until: 01/31/2013)
Mgr. Ľuboš Machaj - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Františkánske námestie 7
Bratislava 811 01
From: 03/01/2011
  (from: 04/13/2011 until: 11/10/2011)
Mgr. Ľuboš Machaj - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Františkánske námestie 7
Bratislava 811 01
From: 03/01/2011 Until: 09/18/2011
  (from: 11/11/2011 until: 11/10/2011)
Mgr. Ľuboš Machaj - zástupca zástupkyne štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska vymenovaný pre organizačnú zložku Slovenská televízia
Františkánske námestie 7
Bratislava 811 01
From: 01/13/2011
  (from: 01/13/2011 until: 04/12/2011)
Mgr. Ľuboš Machaj - zástupca zástupkyne štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska vymenovaný pre organizačnú zložku Slovenská televízia
Františkánske námestie 7
Bratislava 811 01
From: 01/13/2011 Until: 02/28/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
PhDr. Daniela Migrová - poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, zástupca pre organizačnú zložku Slovenská televízia
Martinengova 4878/8
Bratislava 811 02
From: 08/02/2012
  (from: 08/21/2012 until: 10/24/2012)
PhDr. Daniela Migrová - poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, zástupca pre organizačnú zložku Slovenská televízia
Martinengova 4878/8
Bratislava 811 02
From: 08/02/2012 Until: 10/15/2012
  (from: 10/25/2012 until: 10/24/2012)
Ing. Václav Mika - generálny riaditeľ
Hubeného 2498/6
Bratislava 831 05
From: 08/02/2012
  (from: 08/21/2012 until: 09/06/2017)
Ing. Peter Ondro - zástupca pre organizačnú zložku Slovenská televízia
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 01
From: 03/01/2011
  (from: 04/13/2011 until: 08/07/2012)
Ing. Peter Ondro - zástupcovia generálneho riaditeľa
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 01
From: 03/01/2011
  (from: 08/08/2012 until: 08/20/2012)
Ing. Peter Ondro - zástupcovia generálneho riaditeľa
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 01
From: 03/01/2011 Until: 08/01/2012
  (from: 08/21/2012 until: 08/20/2012)
Ing. Daniela Vašinová - poverený zástupca generálnej riaditeľky v čase jej neprítomnosti, zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Keltská 23
Stupava 900 31
From: 09/19/2011
  (from: 11/11/2011 until: 08/07/2012)
Ing. Daniela Vašinová - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Keltská 23
Stupava 900 31
From: 09/19/2011
  (from: 08/08/2012 until: 08/20/2012)
Ing. Daniela Vašinová - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Keltská 23
Stupava 900 31
From: 09/19/2011 Until: 08/01/2012
  (from: 08/21/2012 until: 08/20/2012)
Ing. Daniela Vašinová - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Keltská 23
Stupava 900 31
From: 08/02/2012
  (from: 08/21/2012 until: 10/24/2012)
Ing. Daniela Vašinová - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Keltská 23
Stupava 900 31
From: 08/02/2012 Until: 10/15/2012
  (from: 10/25/2012 until: 10/24/2012)
Ing. Daniela Vašinová - zástupkyňa zástupkyne štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska vymenovaná pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Keltská 23
Stupava 900 31
From: 01/13/2011
  (from: 01/13/2011 until: 04/12/2011)
Ing. Daniela Vašinová - zástupkyňa zástupkyne štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska vymenovaná pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas
Keltská 23
Stupava 900 31
From: 01/13/2011 Until: 02/28/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
PhDr. Miloslava Zemková - generálna riaditeľka
Kozia 20
Bratislava 811 03
From: 02/10/2011
  (from: 04/13/2011 until: 08/07/2012)
PhDr. Miloslava Zemková - generálna riaditeľka
Kozia 20
Bratislava 811 03
From: 02/10/2011 Until: 06/26/2012
  (from: 08/08/2012 until: 08/07/2012)
PhDr. Miloslava Zemková - zástupkyňa štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska
Kozia 20
Bratislava 811 03
From: 01/13/2011
  (from: 01/13/2011 until: 04/12/2011)
PhDr. Miloslava Zemková - zástupkyňa štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska
Kozia 20
Bratislava 811 03
From: 01/13/2011 Until: 02/10/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Radka Doehring - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas; poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, v druhom rade (druhý zástupca) od 28.01.2013
Mozartova 4791/25
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 10/15/2012 Until: 04/30/2022
  (from: 05/26/2022 until: 05/25/2022)
Radka Doehring - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas; poverený zástupca generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, v druhom rade (druhý zástupca) od 28.01.2013
Mozartova 4791/25
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 10/15/2012
  (from: 02/01/2013 until: 05/25/2022)
Acting in the name of the company: 
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady. Poverený zástupca podľa § 15 ods. 4 zákona č. 532/2012 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastupuje generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností. Zástupcovia generálneho riaditeľa vymenovaní podľa § 15 ods. 2 zák. č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávajú funkciu generálneho riaditeľa v čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa.
  (from: 10/25/2012)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady. Poverený zástupca podľa § 15 ods. 4 zákona č. 532/2012 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastupuje generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
  (from: 08/21/2012 until: 10/24/2012)
Zástupcovia generálneho riaditeľa vymenovaní podľa § 15 ods. 2 zák. č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávajú funkciu generálneho riaditeľa v čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa.
  (from: 08/08/2012 until: 08/20/2012)
Generálna riaditeľka je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálna riaditeľka rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa zákona č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady. Poverený zástupca podľa § 15 ods. 4 zák.č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov zastupuje generálnu riaditeľku Rozhlasu a televízie Slovenska v čase jej neprítomnosti v plnom rozsahu jej práv a povinností. Zástupcovia generálnej riaditeľky vymenovaní podľa § 15 ods. 2 zák. č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávajú funkciu generálnej riaditeľky v čase od skončenia výkonu funkcie generálnej riaditeľky do zvolenia generálneho riaditeľa.
  (from: 11/11/2011 until: 08/07/2012)
Generálna riaditeľka je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálna riaditeľka rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa zákona č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady. Podľa § 15 ods. 2 zák.č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov zástupca pre Slovenský rozhlas je poverený generálnou riaditeľkou Rozhlasu a televízie Slovenska v čase jej neprítomnosti v plnom rozsahu jej práv a povinností. Podľa § 15 ods.2 zák. č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  (from: 04/13/2011 until: 11/10/2011)
Zástupkyňa štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska, poverená výkonom funkcie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska od 1. januára 2011 do dňa vzniku funkcie prvého generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riadi jej činnosť a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady. V súlade s § 23 ods. 10 zák. č. 532/2010 Z. z. vymenúva dvoch svojich zástupcov. Zástupkyňa pre Slovenský rozhlas zastupuje zástupkyňu štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska v organizačnej zložke Slovenský rozhlas v čase jej neprítomnosti v plnom rozsahu jej práv a povinností. Zástupca pre Slovenskú televíziu zastupuje zástupkyňu štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska v organizačnej zložke Slovenská televízia v čase jej neprítomnosti v plnom rozsahu jej práv a povinností.
  (from: 01/13/2011 until: 04/12/2011)
Other legal facts: 
V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenský rozhlas a Slovenská televízia zriadené podľa doterajších predpisov sa k 01. januáru 2011 zrušujú. Rozhlas a televízia Slovenska sa k 01. januáru 2011 stáva právnym nástupcom Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a preberá všetky ich práva a povinnosti.
  (from: 01/13/2011)
Rozhodnutie zástupkyne štatutárneho orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska zo dňa 01.01.2011
  (from: 04/13/2011)
Uznesenie Nráodnej Rady Slovenskej Republiky č. 324 zo dňa 10.02.2011 - vymenovanie generálnej riaditeľky
  (from: 04/13/2011)
Rozhodnutie generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska zo dňa 01.03.2011
  (from: 04/13/2011)
Uznesenie NR SR zo dňa 26.06.2012.
  (from: 08/08/2012)
Uznesenie NR SR zo dňa 01.08.2012.
  (from: 08/21/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 02.08.2012.
  (from: 08/21/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 15.08.2012.
  (from: 08/31/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 11.10.2012.
  (from: 10/25/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 12.10.2012.
  (from: 10/25/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 15.10.2012.
  (from: 10/25/2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 25.01.2013.
  (from: 02/01/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person